Nieuwe brochure: Integraal waterbeleid in Vlaanderen. Samen voor een gestroomlijnd waterbeleid

In 2013 wijzigde het decreet Integraal Waterbeleid. Het planningsproces en de overlegstructuren van het integraal waterbeleid werden vereenvoudigd om het waterbeleid effectiever en efficiënter te maken. De brochure beschrijft de grote lijnen van het integraal waterbeleid anno 2014. Je kan ze downloaden of gratis bestellen.

Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 in openbaar onderzoek van 9-7-2014 tot 8-1-2015

Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 liggen de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas in openbaar onderzoek. Deze plannen bevatten maatregelen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om het overstromingsrisico te verminderen. Gedurende zes maanden kan elke burger, organisatie of bedrijf de plannen raadplegen en er opmerkingen of bezwaren bij formuleren via deze website.

De Waterstand 8 - juli 2014 is uit!

De digitale nieuwsbrief over het waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen

Ontdek de Dender van bron tot monding van 6 tot en met 8 juli 2014

Ter gelegenheid van 20 jaar Grenzeloze Schelde vzw organiseerde haar werkgroep Dender deze zomer samen met De Waterkant, Natuurpunt, Contrat de Rivière Dendre en de Dendergemeenten een driedaagse naar de Dender. Samen werd gefietst van de bron naar de monding van de rivier. Terreinverkenning, contacten en uitwisseling van informatie stonden die dagen centraal. Presentaties en beeldverslag

1  2  3  4  5  6  >

IN 2014 - 2015

 • met de milieuboot

 • NAJAAR 2014:
  Kanaal Leuven-Dijle
  Netekanaal
  Rupel
  Zeeschelde
 • Voorjaar 2015:
  Kanaal naar Charleroi
  Zeekanaal Brussel-Schelde
  Netekanaal
  Alberkanaal

Vaar mee op Facebook en Twitter!