Klimaatcampagne 'Aalst aan Zee ?' moet Aalstenaar wakker schudden

Aalst wil 20 procent minder CO2 uitstoten tegen 2020. Een ambitieuze klimaatdoelstelling die enkel kan behaald worden als iedereen meewerkt. De stad start een opvallende campagne om haar inwoners bewust te maken voor de klimaatproblematiek.

De Waterstand 9 - november 2014 is uit!
4 november 2014 - Info- en vormingsdag 'Het Sigmaplan als katalysator voor nieuwe inzichten inzake techniek, wetenschap en erfgoed'

Een verslag

31 oktober 2014 - Nautisch Bezoekerscentrum officieel heropend in Boom

Heringericht bezoekerscentrum focust op thema water en Rupel.

1  2  3  4  5  >

IN 2015

  • met de milieuboot

  • Voorjaar 2015:
    Kanaal naar Charleroi
    Zeekanaal Brussel-Schelde
    Netekanaal
    Alberkanaal

Vaar mee op Facebook en Twitter!