Bever belangrijk in de natuur

Wat we van de bever vooral opmerken zijn de sporen die hij achterlaat in zijn eigen territorium, zoals knaagsporen, wissels of burchten. Met de sporen die deze wateringenieur nalaat kan de bever gezien worden als een motor die de tandwielen van het ecosysteem in beweging brengt.

Tentoonstelling 'Een Beestige Boel. Dieren onderweg' in De Vroente, Kalmthout

Op een speelse manier leren over hoe dieren zich makkelijk en veilig tussen hun leefgebieden kunnen verplaatsen? Geïnspireerd door Suske en Wiske ontdek je waarom vissen soms de trap nemen of padden tunnels nodig hebben.

Waterkeveronderzoek levert nieuwe soort voor België (en meer) op

Recent onderzoek naar waterkevers bracht met de Grijze ruighaarwaterkever een nieuwe soort voor België aan het licht en zorgde voor de herontdekking van twee in ons land uitgestorven gewaande soorten. Met circa 330 Belgische soorten en erg uiteenlopende habitatvereisten vormen waterkevers prima indicatoren voor de kwaliteit van ons leefmilieu.

16 oktober 2016 - Info- en vormingsnamiddag 'Droge voeten in Antwerpen - Sigmawerken aan de Antwerpse Scheldekaaien'

Om Antwerpen ook in de toekomst tegen hoge waterpeilen op de Schelde te beschermen, worden de Antwerpse Scheldekaaien gerenoveerd. Om dat project te realiseren werken de stad Antwerpen en Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) nauw samen.
Klik hier voor het beeldverslag en nuttige linken.

1  2  3  4  5  6  7  8  >

Vaar mee op Facebook!

  • Najaar 2016

  • Dender
    Zeeschelde

  • Voorjaar 2017

  • Zeeschelde
    Boven-Schelde
    Kanaal Bossuit-Kortrijk