Kwaliteit oppervlaktewater 2013 doorgelicht

De waterkwaliteit van de beken en rivieren in Vlaanderen gaat gestaag de goede richting uit. Nog geen enkel Vlaams waterlichaam behaalt echter momenteel de goede toestand, zoals de Europese kaderrichtlijn Water voorschrijft. Dat blijkt uit de eindevaluatie van de metingen in 2013 door de Vlaamse Milieumaatschappij.

Vlaamse rivieren vol Chinezen

Chinese wolhandkrabben zijn ondertussen een jaarlijks weerkerend fenomeen geworden. De gevreesde exoot zal in de nabije toekomst alsmaar grotere delen van Vlaanderen overspoelen.

4 november 2014 - Info- en vormingsdag 'Het Sigmaplan als katalysator voor nieuwe inzichten inzake techniek, wetenschap en erfgoed'

Maak kennis met de projectgebieden van de Sigmacluster Kalkense Meersen met focus op de nieuwe inzichten die voortvloeien uit de werken in kader van het geactualiseerd Sigmaplan. Deskundige sprekers vertellen u meer over de uitvoering, techniek, wetenschappelijke inzichten en archeologische vondsten, dit zowel op het terrein als in het bezoekerscentrum.

MOS vernieuwt

MOS heeft voor een nieuwe invalshoek gekozen. Er wordt afgestapt van het ‘logo-verhaal’. Scholen kunnen zich voortaan registreren op de ‘groene kaart’ en zo deel uitmaken van een groeiende maatschappelijke beweging van ‘duurzame scholen, straffe scholen’. Al bijna 300 scholen registreerden zich op de groene kaart.

1  2  3  4  5  >

IN 2014 - 2015

 • met de milieuboot

 • NAJAAR 2014:
  Kanaal Leuven-Dijle
  Netekanaal
  Rupel
  Zeeschelde
 • Voorjaar 2015:
  Kanaal naar Charleroi
  Zeekanaal Brussel-Schelde
  Netekanaal
  Alberkanaal

Vaar mee op Facebook en Twitter!