De milieuboot vaart ...

van 24 april tot 28 mei op het Kanaal Gent-Brugge-Oostende en het Boudewijnkanaal!

7 mei 2014: Het Boudewijnkanaal en de achterhaven van Zeebrugge

Tijdens een geleide boottocht tussen Brugge en Zeebrugge maakt u integraal kennis met het Boudewijnkanaal en het getijdenloze deel van de zeehaven, de achterhaven. Deskundige sprekers lichten verschillende thema’s toe: historiek, hydrografie, economie, natuur, waterbeheersing, waterkwaliteit, havenuitbreiding, natuurcompensatie...

31 maart 2014 - Praktijkgerichte studiedag over de atlassen van de onbevaarbare waterlopen

presentaties en een beeldverslag

Lepelaars krijgen broedeiland op Blokkersdijk

Sinds 2003 broeden Lepelaars in natuurgebieden in Oost- en West-Vlaanderen. Maar de toekomst voor deze kolonies is nog onzeker. Daarom is dringend nood aan nieuwe alternatieve nestplaatsen.

1  2  3  4  5  6  >

IN 2014 - 2015

 • met de milieuboot

 • NAJAAR 2014:
  Kanaal Leuven-Dijle
  Netekanaal
  Rupel
  Zeeschelde
 • Voorjaar 2015:
  Kanaal naar Charleroi
  Zeekanaal Brussel-Schelde
  Netekanaal
  Alberkanaal

Vaar mee op Facebook en Twitter!