INFO WATERLOPEN 2018 - 2019

Het Kanaal Leuven-Dijle verbindt Leuven en Mechelen. De meeste industrie langs het kanaal is verdwenen. Veel vrachtvaart is er niet meer. Nu genieten we er van de natuur, gaan we er fietsen, wandelen, hengelen, kajakken. Versassen in de oude gerenoveerde sluizen is een unieke belevenis. In Leuven worden rond de Vaartkom oude fabrieken omgebouwd tot woon- en kantoorpanden. In de haven zie je nu vooral jachten. Voorbij het Zennegat in Mechelen kom je via de Dijle op de Rupel en ligt de weg naar de Zeeschelde open.

Het Netekanaal verbindt de Schelde via de Rupel en de Benedennete met het Albertkanaal. Met de Kleine Nete aan onze zijde varen wij op het Netekanaal van Duffel tot Viersel, waar we versast worden naar het brede Albertkanaal. Over het Netekanaal worden de bruggen verhoogd. Er zijn enkele bedrijven langs het Netekanaal, maar het is vooral een ‘groene’ waterweg.

De Rupel wordt gevormd door de samenvloeiing van de Nete en de Dijle in Rumst. Na 12 km mondt ze uit in de Zeeschelde. Ook de Rupel is een getijdenrivier. Bij laag water komen de slikken vrij en zien we watervogels op zoek naar voedsel. Bij hoog water trekken ze zich terug op de hoger gelegen schorren. Ten zuiden van Brussel vaart de milieuboot op het Vlaamse deel van het Kanaal naar Charleroi. Dat kanaal werd in de 19de eeuw gegraven om steenkool uit de streek van Charleroi naar Brussel en de Haven van Antwerpen te transporteren. Het drukbevaren Zeekanaal Brussel-Schelde verbindt de haven van Brussel met de Zeeschelde en de Noordzee.
Beide kanalen zijn in de Zennevallei gegraven en samen vormen ze één lang kanaal dat het Scheldebekken met het Maasbekken verbindt. Steeds vaker spreken we over het 'Zennekanaal'. Bij hoge waterstanden staan het Zennekanaal en de Zenne met elkaar in verbinding. Zo kunnen ze samen overstromingen helpen voorkomen.

Het Albertkanaal is een belangrijke en drukke scheepvaartweg die de Zeeschelde met de Maas verbindt. Via het kanaal kunnen schepen van de Antwerpse haven tot Luik varen. Om de scheepvaart meer kansen te geven, worden de bruggen over het Albertkanaal verhoogd en wordt het kanaal onder de bruggen verbreed. Steeds meer bedrijven vestigen zich dan ook langs het kanaal. Tussen Wijnegem en Antwerpen wordt zelfs het hele kanaal breder gemaakt. Daar kondigt de grotere concentratie aan industriële vestigingen de drukte aan van een wereldhaven.