INFO WATERLOPEN 2019 - 2020

Het Albertkanaal is voor de beroepsvaart de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Het verbindt de haven van Antwerpen met Luik en Nederland. Om de scheepvaart meer kansen te geven worden de bruggen over het kanaal verhoogd en wordt het kanaal verbreed. Een vrije doorvaarthoogte van 9,10m onder de bruggen zal het mogelijk maken om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Dicht bij Antwerpen zijn er zeer veel industriële vestigingen. Meer oostwaarts kunnen Beringen en Zolder hun geschiedenis als voormalige kolencentra niet verbergen. Industrie en natuur wisselen er elkaar af. Rond Tessenderlo heeft zich een belangrijke chemische nijverheid ontwikkeld. De sluizencomplexen in Ham en Olen zijn uitgerust met speciale pompinstallaties die het Albertkanaal op peil houden bij waterschaarste en groene stroom genereren bij wateroverschot. De combinatie van pompinstallatie en waterkrachtcentrale is uniek in de wereld.
Van het water uit het Albertkanaal wordt drinkwater gemaakt. Daarom gelden er strenge normen voor de kwaliteit van het water.

Ooit gaven steenbakkerijen langs het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten een boost aan de welvaart in de streek, nu zijn er maar enkele meer actief. Het kanaal werd gegraven voor export van de lokale nijverheidsproducten en import van grondstoffen, maar bevloeiing van de droge Kempense gronden met kanaalwater was minstens even belangrijk. Het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten ligt op de grens tussen landelijk gebied met veel open ruimte en het stedelijke gebied in Turnhout. In Turnhout is er een vernieuwde kade en jachthaven, een rustplek waar het aangenaam vertoeven is.

In Dessel bevindt zich een kruispunt van kanalen: het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het Kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal Dessel-Kwaadmechelen.
Langs het Kanaal Bocholt-Herentals komen we met de milieuboot belangrijke natuurgebieden tegen, maar ook de non-ferrobedrijven Umicore en Aurubis. Het traject tussen Geel en Herentals ligt in de streek van de Grote en Kleine Nete, een nog erg groen en natuurlijk deel van de Kempen. Ter hoogte van Mol overheersen zandwinningsputten het landschap. Enkele oude zandwinningsputten werden natuur- en recreatiegebied. Uit de actieve putten wordt nog steeds wit zand ontgonnen voor de glasproductie.

De Zuid-Willemsvaart, helemaal in het oosten van ons land, loopt gedeeltelijk parallel met de Maas. In Eisden vaar je langs de voormalige steenkoolmijnsites en ook langs recentere industrie. Toch overheersen de natuur en kleinschaligheid. Het Nationaal Park Hoge Kempen is het grootste aaneengesloten natuur- en bosgebied van Vlaanderen, het Kempen~Broek is een moerasgebied met veel zeldzame planten- en diersoorten.

De Kempense kanalen worden gevoed met water van de Maas. Ze zijn sterk in trek bij wandelaars, vissers, kajakkers en fietsers. De typische begroeiing van de Kempense zandbodem zorgt op veel plaatsen voor een uniek landschap.