INFO WATERLOPEN 2020 - 2021

De Schelde is één van de drukste waterwegen in Europa. Ze vormt de ruggengraat voor de scheepvaart tussen Nederland, Brussel, Wallonië en Frankrijk. De Zeeschelde is het tijgevoelige deel van de Schelde in Vlaanderen. De waterkwaliteit is sterk verbeterd maar er is nog werk aan de winkel. Uniek zijn de uitgestrekte zoet- en brakwater getijdengebieden met slikken en schorren. Met het Sigmaplan worden dijken verhoogd en overstromingsgebieden aangelegd om Vlaanderen te beschermen tegen overstromingen. De Sigmagebieden zorgen ook voor meer ruimte voor waardevolle natuur. Ze zijn een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Gent is een historische en waterrijke stad. Het water in de stad bepaalt mee de Gentse stadssfeer en geeft verkoeling tijdens warme zomerdagen. Bij regenperiodes kan het teveel aan water in de Schelde en de Leie dankzij de keersluizen en de Ringvaart om Gent afgevoerd worden naar de Zeeschelde, het Kanaal Gent-Oostende of het Kanaal Gent-Terneuzen. De keersluizen in Merelbeke en Evergem behoeden het centrum van Gent voor overstromingen. Zij gaan immers dicht bij te hoge waterstanden.

Van aan de bron in Frankrijk tot aan de sluis van Merelbeke spreken we van de Boven-Schelde. De waterkwaliteit verbetert er geleidelijk. Dat is te merken aan het visbestand dat toeneemt en diverser wordt. De Boven-Schelde is een belangrijke transportas. Het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen plant een geleidelijke aanpassing van de rivier voor schepen tot 4500 ton. Om de waterbeheersing te verbeteren worden momenteel de stuwen vernieuwd. Tegelijk worden daar ook vispassages gebouwd zodat vissen kunnen migreren. De Boven-Schelde is ook landschappelijk en recreatief van groot belang.

Het Kanaal Bossuit-Kortrijk verbindt de Boven-Schelde met de Leie en wordt gevoed met Scheldewater. Tussen Kortrijk en Zwevegem is het kanaal vandaag enkel toegankelijk voor kleine schepen. Ook hier wordt in het kader van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen bekeken of het kanaal aangepast kan worden om grotere schepen toe te laten. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de waterkwaliteit goed blijft. Niet alleen omdat van het water uit het kanaal drinkwater wordt gemaakt, maar ook om de natuur, het landschap en de recreatie alle kansen te geven.