INFO WATERLOPEN 2021 - 2022

De Leie is een belangrijke schakel in de scheepvaartroute tussen de Seine en de Schelde. De rivier wordt momenteel aangepast voor schepen tot 4500 ton. Het blijft een uitdaging om ook tegelijk natuur, landschap en recreatie te valoriseren. Heel wat steden integreren de Leie als groenblauw netwerk in hun stadsvernieuwing en willen zo bewoners en bezoekers dichter bij het water brengen.

Langs het Kanaal Roeselare-Leie en in de haven van Roeselare zijn veel bedrijven gevestigd. Ook het kanaal wordt de komende jaren verder aangepast zodat meer goederen via het water vervoerd kunnen worden. In Ingelmunster is een paaiplaats aangelegd zodat het visbestand verder kan ontwikkelen. De water kwaliteit is redelijk goed.

Gent is een historische en waterrijke stad, die haar waterlopen meer en meer in de binnenstad integreert. Bij regenperiodes kan het teveel aan water in de Schelde en de Leie dankzij de keersluizen en de Ringvaart om Gent afgevoerd worden naar het Kanaal Gent-Oostende, de Zeeschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen.
De industriezones situeren zich vooral ten noorden van de stad langs de Ringvaart en in North Sea Port.

Het Kanaal Gent-Terneuzen met de dokken verbindt Gent en haar haven via de Westerschelde met de Noord-zee. Met de nieuwe zeesluis in Terneuzen zullen steeds meer zeeschepen passeren op weg van of naar de grote industriële vestigingen langs het kanaal en in de Gentse Zeehaven.

Het Afleidingskanaal van de Leie of Schipdonkkanaal verbindt de Leie vanaf Deinze met het Kanaal Gent-Oostende. Het werd tussen 1846 en 1860 gegraven om Gent en omstreken te behoeden voor overstromingen.
Het kanaal wordt in het kader van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen aangepast voor grotere schepen.

Het Kanaal Gent-Oostende is één van de oudste kanalen in Vlaanderen. Langs het kanaal wisselt industrie af met weidse landschappen. De oude kanaalarmen en -oevers vormen een ecologisch waardevol lint van natte graslanden, meersen en moerassen.

Het Boudewijnkanaal verbindt Brugge met de zee via de haven van Zeebrugge die nu gefusioneerd is met de haven van Antwerpen tot 'Port of Antwerp Bruges'. Met de vernieuwing van de Visartsluis wil de Vlaamse overheid de toegang tot de achterhaven verhogen en de economische toekomst van de haven verzekeren.
Ondanks het industriële karakter van de streek is er ook veel natuur langs het kanaal.

De IJzer is een typische regenrivier en door de hevige debietschommelingen soms moeilijk bevaarbaar.
Kronkelend door het polderlandschap van de Westhoek zoekt hij zijn weg naar de Noordzee. Op vlak van biodiversiteit valt er veel te beleven. De IJzervallei is immers een belangrijk broedgebied voor weide- en moerasvogels.