INFO WATERLOPEN 2021 - 2022

Het Kanaal naar Charleroi en het Zeekanaal Brussel-Schelde vormen één lang kanaal in de Zennevallei dat het Maasbekken met het Scheldebekken verbindt. We spreken over het ‘Zennekanaal’. Bij hoge waterstanden staan het kanaal en de Zenne met elkaar in verbinding. Zo kunnen ze samen overstromingen helpen voorkomen. Tal van initiatieven en projecten worden opgestart om het Zennekanaal ook als groenblauw netwerk te versterken.

Het Kanaal Leuven-Dijle, dat gevoed wordt door het water van de Dijle, verbindt de steden Leuven en Mechelen. De meeste industrie is verdwenen en de vrachtschepen die er varen zijn beperkt tot 650 ton. Versassen in de oude gerenoveerde sluizen is een unieke belevenis. Je geniet er van de natuur, je kan er fietsen, wandelen, hengelen en kajakken. De Vaartkom in Leuven was destijds een industriële site. Industrie maakt nu plaats voor wonen en aangenaam vertoeven langs het water.

De Rupel en de Zeeschelde zijn zoetwatergetijdenrivieren. Vooral de Zeeschelde is een belangrijke scheepvaartroute. Het Sigmaplan beschermt de omgeving tegen overstromingen maar zorgt ook voor meer ruimte voor waardevolle natuur. Bij laag water komen de slikken vrij en zie je watervogels op zoek naar voedsel. Bij hoog water trekken ze zich terug op de hoger gelegen schorren. In de Rupelstreek getuigen hoge bakstenen schouwen van het steenbakkerijverleden.

Het Netekanaal verbindt het Albertkanaal in Viersel met het bevaarbare deel van de Nete. Het kanaal stroomt als een blauwgroen lint door de Netevallei en is een aantrekkelijke waterweg voor watersportverenigingen, jachtjes en vissers. Tussen Nete en Dijle en aan het Zennegat, waar het Kanaal Leuven-Dijle, de Dijle en de Zenne samen komen, beschermen Sigmagebieden de omgeving tegen overstromingen. Veiligheid, natte natuur en recreatie gaan er hand in hand.

Het Albertkanaal is een belangrijke en drukke scheepvaartweg tussen de Antwerpse haven en Luik. Om het milieuvriendelijk vervoer via het water nog meer kansen te geven worden de bruggen over het kanaal verhoogd. Tussen Wijnegem en Antwerpen wordt zelfs het hele kanaal breder gemaakt. Daar kondigt de grotere concentratie aan industriële vestigingen de drukte aan van een wereldhaven.