INFO WATERLOPEN Najaar 2023 - Voorjaar 2024

Het Albertkanaal, is een belangrijke en drukke scheepvaartweg tussen de Antwerpse haven en Luik. Om het milieuvriendelijk vervoer via het water nog meer kansen te geven worden de bruggen over het kanaal verhoogd. Tussen Wijnegem en Antwerpen wordt zelfs het hele kanaal breder gemaakt. Daar kondigt de grotere concentratie aan industriƫle vestigingen de drukte aan van een wereldhaven.
Rond Tessenderlo ontwikkelde zich een belangrijke chemische nijverheid. Meer oostwaarts kunnen Beringen, Zolder en Genk hun geschiedenis als voormalige kolencentra niet verbergen. Industrie en natuur wisselen er elkaar af.

De sluizencomplexen op het kanaal worden uitgerust met speciale pompinstallaties die het water op peil houden bij waterschaarste en groene stroom produceren bij wateroverschot. Van het water uit het Albertkanaal wordt drinkwater gemaakt. Daarom gelden er strenge normen voor de kwaliteit van het water.

Ooit gaven steenbakkerijen langs het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten een boost aan de welvaart in de streek, nu zijn er maar enkele meer actief. Het kanaal werd gegraven voor export van de lokale nijverheidsproducten en import van grondstoffen, maar bevloeiing van de droge Kempense gronden met kanaalwater was minstens even belangrijk. Oude kleiputten zijn nu waardevolle natuurgebieden. Langs het kanaal vormen oude bunkers een ideale schuilplaats voor vleermuizen. In Turnhout is de jachthaven een plek waar het aangenaam vertoeven is op en langs het water.

Langs het Kanaal Bocholt-Herentals komen we belangrijke natuurgebieden tegen, maar ook de non-ferrobedrijven Umicore en Aurubis. Het traject tussen Geel en Herentals ligt in de streek van de Grote en Kleine Nete, een nog erg groen en natuurlijk deel van de Kempen. Ter hoogte van Mol overheersen zandwinningsputten het landschap. Enkele werden natuur- en recreatiegebied. Uit de actieve putten wordt wit zand ontgonnen voor bijvoorbeeld de glasproductie.

De Zuid-Willemsvaart, helemaal in het oosten van ons land, loopt gedeeltelijk parallel met de Maas. In Eisden vaar je langs de voormalige steenkoolmijnsites en ook langs recentere industrie. Toch overheersen de natuur en kleinschaligheid. Het Nationaal Park Hoge Kempen is het grootste aaneengesloten natuur- en bosgebied van Vlaanderen, het Kempen~Broek is een moerasgebied met veel zeldzame planten- en diersoorten.

Het Kanaal Briegden-Neerharen verbindt het Albertkanaal met de Zuid-Willemsvaart en wordt ook wel Verbindingskanaal genoemd. Maaswater wordt via dit kanaal geleid naar Nederland en Antwerpen waar het de kanalen voedt en voor drinkwaterproductie wordt gebruikt.

De Kempense kanalen zijn sterk in trek bij wandelaars, vissers, kajakkers en fietsers. De typische begroeiing op de Kempense zandbodem zorgt voor een uniek landschap en biotoop.