INFO WATERLOPEN Najaar 2024 - Voorjaar 2025

De Dender stroomt meanderend door het landschap en doorkruist stadscentra, natuurgebieden, landbouwzones en bedrijfsterreinen. Dankzij de verbeterde waterkwaliteit is het er aangenaam vertoeven voor vissers, wandelaars, fietsers en kajakkers. De Dendersteden omarmen hun groenblauwe rivier. Maar bij veel en aanhoudende neerslag bedreigt deze onstuimige regenrivier de bebouwde zones op de oevers. Het oplossen van dat probleem vormt een grote uitdaging. Beroepsvaart kan enkel tussen Aalst en Dendermonde.

De Schelde is één van de drukste waterwegen in Europa. De Zeeschelde is het tijgevoelige deel van de Schelde in Vlaanderen. Het is een uitgestrekt zoet- en brakwater getijdengebied met slikken en schorren, uniek in Europa. Met het Sigmaplan worden gecontroleerde overstromingsgebieden aangelegd om Vlaanderen te beschermen tegen wateroverlast. De Sigmagebieden bieden niet enkel meer veiligheid, maar laten ook de ontwikkeling van waardevolle natte natuur en recreatie toe. Ze zijn een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

De Gentse binnenwateren kenmerken de Gentse binnenstad. Ze verkoelen de verharde stedelijke omgeving tijdens warme zomerdagen. Om de stad in regenperiodes te beschermen tegen wateroverlast worden keersluizen en de Ringvaart rond Gent ingeschakeld, om toestromend water vanuit de Schelde en de Leie weg te leiden via het Kanaal Gent-Oostende, het Kanaal Gent-Terneuzen en de Zeeschelde.

Van aan de bron in Frankrijk tot aan de sluis van Merelbeke spreken we van de Boven-Schelde. In het kader van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen ondergaat de Boven-Schelde een geleidelijke aanpassing voor schepen tot 4500 ton. Ook de stuwen werden vernieuwd. Vispassages aan de stuwen laten migrerende vissoorten toe hun tocht verder te zetten. De Boven-Schelde is ook landschappelijk en recreatief van groot belang. Zullen de afgesneden meanders opnieuw aangesloten worden aan de rivier nu de waterkwaliteit beter is?

Het Kanaal Bossuit-Kortrijk verbindt de Boven-Schelde met de Leie en wordt gevoed met Scheldewater. Tussen Kortrijk en Zwevegem is het kanaal vandaag enkel toegankelijk voor kleine schepen. Ook hier wordt in het kader van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen bekeken of het kanaal aangepast kan worden om grotere schepen toe te laten. Belangrijk is wel dat de waterkwaliteit goed blijft. Niet alleen omdat van het water uit het kanaal drinkwater wordt gemaakt, maar ook om de natuur, het landschap en de recreatie alle kansen te geven.