De Milieuboot Nieuwsbrief 101

November 2022

Info, publicaties en activiteiten over de thema's water en waterlopen en hun omgeving

KOM AAN BOORD VOOR JE ONDERZOEKSCOMPETENTIE

STEM onderwijs zit in de lift!

Vaart de milieuboot in jouw regio en wil je je onderzoekscompetentie richten op water, milieu, … dan ben je zeker welkom. Je kan aan boord ook meer kennis vergaren over de waterloop om je te helpen een goede onderzoeksvraag te formuleren.

Heb je al een onderzoeksvraag? Bespreek die dan met onze educatieverantwoordelijke en bekijk samen hoe je die op onze boot kan uitwerken …

Ook voor geïntegreerde proeven of STEM-projecten hebben we plaats aan boord.

>> neem contact op voor meer info

HET KANAAL LEUVEN-DIJLE

Op 7 oktober namen we afscheid van het Kanaal Leuven-Dijle. Meer dan 2200 jongeren en volwassenen namen we mee op sleeptouw. We kregen heel wat positieve reacties waarbij voor de kinderen vooral het versassen in de oude gerenoveerde sluizen een unieke belevenis was.

Bedankt aan alle deelnemers om mee te varen, mee te werken, te observeren, vragen te stellen, in dialoog te gaan met onze lesgevers, er samen met ons een boeiende tocht van te maken. Tot binnen 4 jaar.

>> lees meer over het Kanaal Leuven-Dijle

   

NIEUWE BLUE DEAL-WEBSITE GEEFT OVERZICHT INSPANINGEN TEGEN DROOGTE IN VLAANDEREN

In 2020 riep de Vlaamse Regering de Blue Deal in het leven. Dit initiatief met meer dan 70 acties maakt Vlaanderen weerbaar tegen droogte en waterschaarste. De nieuwe Blue Deal-website geeft een overzicht van lopende investeringsprojecten op het terrein en projectoproepen gericht naar lokale besturen, (landbouw)bedrijven, enz.

>> ga naar de nieuwe Blue Deal-website

   

MIS DE MILIEUBOOT NIET!

In het voorjaar 2023 verkent de milieuboot de kanalen en rivieren in het centrum van Vlaanderen en in het noorden van de provincie Antwerpen. Wil je op een interactieve manier alle aspecten van de waterloop in eigen streek ontdekken? Kom dan aan boord van de milieuboot samen met je klas, vereniging, familie of vrienden. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

>> ontdek de vaartrajecten voorjaar 2023
>> schrijf je in

EFFLUENT IS ONMISBAAR PUZZELSTUK IN WATERAANBOD

Zo’n 800 miljoen m3 rioolwater zuivert Aquafin op jaarbasis. Een deel ervan zou perfect kunnen worden ingezet voor hergebruik. De kost voor transport en extra zuivering zijn vandaag de voornaamste redenen waarom het amper gebeurt. Toch zullen we in de toekomst ook deze alternatieve waterbron goed kunnen gebruiken.

>> lees er meer over in Aqua, het magazine van Aquafin

UNIEKE GETIJDENNATUUR IN EEN VEILIGE DURMEVALLEI

Kom met je klas, vereniging, bedrijf of familie de veranderingen in de Durmevallei ontdekken waar overstroming- en ontpolderingsgebieden voor meer veiligheid en prachtige natuur zullen zorgen.

Combineer je wandeling, fietstocht of boottocht met een bezoek aan het Infopunt Durmevallei in Hamme.

>> ontdek het aanbod in de Durmevallei en schrijf in
>> bereid je klas voor met het educatief pakket 'Sigmaplan'

   

ONDERGEDOKEN WATERPLANTEN ... ALS EEN PAAL BOVEN WATER

De Provincie Oost-Vlaanderen startte een onderzoek naar het belang, het beheer en de (her)introductie van ondergedoken waterplanten in stromende waterlopen van tweede categorie. Ze werkt hiervoor samen met de Universiteit Gent en het Proefcentrum voor Sierteelt.
Naast het ecologische belang kunnen ondergedoken waterplanten blijkbaar ook een belangrijke rol spelen in de strijd tegen droogte en wateroverlast.

>> kom meer te weten over het project

   

SIGMAPLAN 2021 IN BEELD

Het doel van het Sigmaplan is om Vlaanderen bij stormtij te beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren. Maar tegelijk doet het Sigmaplan veel meer dan dat. Het zorgt ook voor de bescherming en de uitbreiding van de prachtige riviernatuur in de Scheldevallei en ver daarbuiten. In dit Sigmagazine kan je de Sigmaplan-realisaties van het afgelopen jaar bekijken.

>> neem een kijkje in het Sigmamagazine

   

TERUGBLIK OP SIGMA STUDIE- EN BELEVINGSDAG

Op dinsdag 8 november 2022 organiseerde Grenzeloze Schelde i.s.m. Natuurpunt de studie- en belevingsdag 'Sigmaprojecten tussen Temse, Hamme en Dendermonde'. Focus lag op klimaatverandering en -adaptatie, leven in de Schelde, ontwikkeling van topnatuur en veilig wonen langs de Schelde, wateroverlast en droogte. Er waren terreinbezoeken met de boot, per fiets en te voet aan De Bunt, Lippenbroek, Wal-Zwijn, Groot Schoor en Vlassenbroek.

>> bekijk het programma, het beeldverslag,
     de presentaties en andere interessante info

   

VLAANDEREN WAPENEN TEGEN DE KLIMAATVERANDERING

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over een integraal Vlaams Klimaatadaptatieplan Dit plan moet Vlaanderen verder voorbereiden op de effecten van de klimaatverandering en dit zowel op korte termijn, tegen 2030, alsook op langere termijn, tegen 2050. Het Klimaatadapatieplan zet in op 6 strategieën en 12 actiepunten.

>> lees het Vlaams Klimaatadaptatieplan

   

Enthousiaste lesgevers met passie voor natuur en water gezocht

Onze bemanning aan boord zijn de schippers Ids en Hida die ons veilig door het Vlaamse landschap sturen, maar ook onze lesgevers. Dit najaar hadden we niet enkel onze gekende gezichten aan boord, we verwelkomden ook enkele nieuwe lesgevers die vol enthousiasme een interactief programma over alle aspecten van de waterlopen uit de doeken deden.

Heb je kennis van natuur en milieu? Kan je boeiend en enthousiast vertellen? Wil je jongeren en volwassenen sensibiliseren over de waarde en het belang van onze Vlaamse rivieren en kanalen? Dan is lesgeven aan boord misschien wel iets voor jou? Lees alles over de vacature voor het voorjaar 2023.

>> stel je kandidaat als lesgever


AGENDA

>> 25 november 2022 - #MissieMinde | Doe mee met je school!
>> 26 & 27 november 2022 - Dag van de Natuur
>> 6 december 2022 - Begeleide wandeling
     'De bronnen van de Molenbeek in Sint-Agatha-Berchem en Dilbeek' van Coördinatie Zenne
>> 30 januari 2023 - Inspiratiedag Educatie voor Duurzaam Ruimtegebruik in Brussel
>> 4 februari 2023 - 27ste Vlaams congres voor Leraars Wetenschappen
      Bezoek de stand van De Milieuboot!
>> van 18 maart tot 26 maart 2023 - Vlaamse Waterdagen

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom

Het project Educatieve Milieuboottochten wordt gesteund door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.
De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
www.milieuboot.beU ontvangt deze mail omdat u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief en/of
omdat de inhoud van deze publicatie u rechtstreeks kan aanbelangen.
Als organisatie geven we u volledige openheid over welke gegevens
we verzamelen en wat we met die data doen.

| Uitschrijven | Privacy |