De Milieuboot Nieuwsbrief 105 | December 2023

JE GIFT GOED GEBRUIKT | WERKEN AAN DE MILIEUBOOTDit jaar werden ruim (onder) en labo (boven) voorzien van een nieuwe vloer.

 

Vernieuwde zonnepanelen

De winterstop betekent ieder jaar ook tijd maken voor renovaties en verbeteringen aan het schip.
Vorige winter werd de vloer in het labo en in de tentoonstellingsruimte vervangen door een waterbestendige en krasvaste laminaat met een isolerende ondervloer.
Een intensieve zoektocht naar een geschikte vervanger voor de waterzuiveringsinstallatie aan boord heeft voorlopig nog niets opgeleverd... Wordt vervolgd.

Wat wel reeds gebeurde: om van onze stroomvoorziening het elektrische neusje van de zalm te maken, hebben we geïnvesteerd in een nieuwe intelligente oplader voor onze huisbatterij. In combinatie met een regelunit, kiest het systeem autonoom welke de beste stroombron is om de huisbatterij bij te laden.
Bij voldoende daglicht zijn dat de zonnepanelen, de voornaamste stroombron van het schip.
Is het bewolkt tijdens het varen, dan springt de sterke alternator bij die op de aandrijfmotor staat.
Ligt het schip stil en is er walstroom voorhanden, dan schakelt de regelunit over op deze stroombron.
Tot slot: als het schip stilligt, zonder walstroom en bij onvoldoende daglicht dan zal de noodstroomgenerator automatisch starten van zodra de spanning onder een bepaald niveau zakt of bij een stroompiek (bijvoorbeeld aanslaan van de koeltoog of de verwarmingsinstallatie).

De regelunit optimaliseert de stroomproductie en zorgt ervoor dat de generator enkel aanslaat als er echt geen andere stroombron voorhanden is. De generator draait geen onnodige uren meer maar stopt automatisch wanneer de huisbatterij weer vol is. Het geheel werkt feilloos, geen schakelaars meer die je moet omzetten en het verlengt de levensduur van de huisbatterij.

Om het leven aan boord voor onze schippers comfortabeler te maken, geven we ook een kleine update aan de elektrische installatie van de woning. We voorzien meer stroompunten om opladers te kunnen inpluggen. De oude koelkast wordt vervangen door een nieuw en zuiniger exemplaar.

Een deel van de zendapparatuur in de stuurhut is vernieuwd waarbij niet alleen de zender vervangen is maar ook de kabels en antennes op het dak. Deze laatste zijn nu flexibel waardoor de schipper ze niet meer manueel hoeft in te klappen bij de doorvaart onder een wat lagere brug. De kwaliteit van de communicatie is hierdoor ook verbeterd.
In dezelfde context is er ook een tablet aan boord geplaatst die het mogelijk maakt om iedere vaart elektronisch aan te melden bij De Vlaamse Waterweg. Dit wordt trouwens verplicht vanaf 1/1/24. Voor de tocht kan de schipper zich aanmelden via een app waar hij het vaartraject en het aantal passagiers kan ingeven. De verkeersgeleiders van de waterweg zien zo wie er vaart en waarheen. Het verhoogt de veiligheid op de waterweg en zorgt ook voor een vlottere doorgang aan bruggen en sluizen. Bij onvoorziene omstandigheden, kunnen de schippers en hulpdiensten sneller en gerichter informatie bekomen.

We sluiten de winterwerken af met het vervangen van de zonneluifels die op het voordek beschutting bieden tegen zon en lichte regen. Na 23 jaar trouwe en foutloze dienst kiezen we voor de nieuwste generatie van hetzelfde merk. De luifels zullen gemakkelijker te bedienen zijn en zijn voorzien van doeken die een betere bescherming bieden tegen de regen.
Het hangt af van de leveringstermijn of we erin slagen om dit nog voor de start van het nieuwe vaarseizoen te realiseren.

We bedanken onze gemotiveerde ploeg technici die er met hun ongebreidelde inzet steeds weer in slagen om het schip in uitmuntende staat te houden.

Maar ook: heel veel dank aan de mensen die een fiscaal aftrekbare gift deden aan De Milieuboot waardoor deze herstellingen en milieuvriendelijke uitbreidingen mogelijk blijven.

>> Doe ook een gift


Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom

Het project Educatieve Milieuboottochten wordt gesteund door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.
De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
| www.milieuboot.be | Uitschrijven | Privacy |