Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 54 / oktober 2008
Inhoud
De Dender in de stad is aan herwaardering toe !

Op zaterdag 27 september 2008 organiseerden De Waterkant en de werkgroepen ‘Dender’ en ‘Water in de Stad’ van Grenzeloze Schelde de info- en ontmoetingsdag 'Water in de Stad' op de Dender en in verschillende Dendersteden. Bedoeling van de dag was de discussie over de verdere integratie van de Dender in het stedelijk weefsel te stimuleren en de troeven in kaart te brengen die de herwaardering van de ‘waterkant’ aan de Dendersteden kan bieden.

Heel wat geïnteresseerden kwamen opdagen. Het publiek bestond uit bestuurders en mandatarissen, diensten ruimtelijke ordening, openbare werken, toerisme en leefmilieu (zowel gemeentelijk, provinciaal als gewestelijk), leden van gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening (GECORO's) en milieu- en natuurraden (MINA-raden), (toekomstige) urbanisten, studie- en ontwerpbureau's, architecten, bedrijven, kamer van koophandel, milieu- en natuurverenigingen, pers, geïnteresseerde oeverbewoners van de Dender.

In de voormiddag gaf Erik Rombaut, docent ecologische stedenbouw, een bijzonder boeiende uiteenzetting over het effect van urbane blauwgroene netwerken op stedelijke biodiversiteit, stadsklimaat en integraal stedelijk waterbeheer. Daarna stelde burgemeester Piet Buyse het project 'De Dender loopt' van Dendermonde voor, gevolgd door een boottocht op de Dender, van Dendermonde tot Aalst. Tijdens het varen werden de geplande projecten in Aalst toegelicht.
In de namiddag gaven de bevoegde burgemeester, schepen en/of ambtenaar in de Dendersteden Geraardsbergen, Ninove en Denderleeuw ter plaatse telkens een toelichting bij de concrete projecten.

Terwijl in sommige steden de binnenwateren werden overwelfd of dichtgegooid, was de Dender steeds prominent aanwezig in de Dendersteden die ze doorkruiste. Nooit werd ze weggestoken onder de grond, zodat vervuiling en lozingen direct waarneembaar waren voor de bevolking, die er dan ook tegen in actie ging.
Met de sterke verbetering van de waterkwaliteit over de hele loop van de Dender, wordt - naast de ontwikkeling van de waardevolle natuur, zachte recreatie en toerisme - de herwaardering van ‘water in de stad’ en de integratie van de Dender in het stedelijk weefsel een uitdaging. Wonen aan het water is (opnieuw) aantrekkelijk, vele projectontwikkelaars spelen daar dan ook gretig op in.
In Geraardsbergen is er de vernieuwing van de kaaien, in Ninove de bouw van de brug ’t Oeversteksken, in Denderleeuw kwam er de Schiptrekkersbrug en in Dendermonde is er het project ‘De Dender loopt’. Het zijn enkele (beperkte) mooie realisaties die de bruisende Dender integreren in haar omgeving. Aalst is achtergebleven, maar zegt nu de achterstand te willen ophalen met o.a. grootse plannen voor de heraanleg van de stationsbuurt.

Worden Geraardsbergen, Ninove, Denderleeuw, Aalst en Dendermonde de volgende jaren echte ‘steden aan het water’? Te oordelen naar de realisaties van de laatste jaren en het aantal projecten dat op stapel staat, kan er niet aan getwijfeld worden dat ook de Dendersteden de trend van ‘integratie van water in de stad’ niet willen missen. Maar misschien mag het wel wat ambitieuzer en sneller?

Een beeldverslag en de presentaties en teksten van de info- en ontmoetingsdag vind je op www.grenzelozeschelde.org en www.dewaterkant.org.


Meer info over de projecten rond Water in de stad lees je
op de webstek van W&Z, via Ruimte & Milieu en Projecten

 
Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via .

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet, Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Rebekka Dossche, Lies Heirman, Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret