Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 54 / oktober 2008
Inhoud
WATER, NATUUR EN MILIEU IN DE WERELD
23 september 2008: Earth Overshoot Day

Een gelukkig 2009! Te vroeg? Nee hoor! Wellicht hoorde je er wel van. Op 23 september 2008 verbruikte de hele wereldbevolking alle beschikbare natuurlijke hulpbronnen die de natuur op één jaar tijd kan vernieuwen. Vanaf die dag leven we op ecologisch vlak ‘boven onze stand’.

Lees meer in het ‘ Earth Overshoot Day’-dossier van MOS en Kleur Bekennen, inclusief een overzicht van de activiteiten en het educatief aanbod omtrent dat thema.

Vierde European Water Management (EWA) Conference in Brussel


De vierde EWA Brussels Conference van 4 november 2008 brengt experts en opiniemakers samen om te discussiëren over de economische aspecten van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en watermanagement op Europees niveau. Tijdens de conferentie zullen de meest recente, economisch gerelateerde stappen in de aanneming en implementatie van de KRW uiteengezet worden. De dag eindigt met een panelgesprek waaraan ook de sprekers van de dag deelnemen.
De conferentie is een organisatie van de European Water Association (EWA) in samenwerking met de Europese Commissie.

Meer info
Water in de wereld en in Vlaanderen

Op 4 oktober 2008 organiseerden De Waterkant en de stad Aalst i.s.m. TMVW, PROTOS, CATAPA (Comité Académico Técnico de Asesoramiento a Problemas Ambientales), De Milieuboot en Natuurpunt een begeleide boottocht op de Dender in het kader van de actie ‘De Wereld schreeuwt om Drinkwater’ van Studio Brussel.
Vragen over o.a. de watervoorraden op onze planeet, watertekorten zowel als waterovervloed, milleniumdoelstellingen rond watervoorziening en -sanitatie kwamen aan bod. Verschillende wateractoren en ngo-coöperanten getuigden over hun ervaring, zowel hier in Vlaanderen (TMVW, Natuurpunt) als in de wereld (PROTOS en CATAPA).

Een beeldverslag en de presentaties en teksten van de dag vind je hier.

Over de werking van TMVW, PROTOS, CATAPA, De Milieuboot en Natuurpunt lees je meer op hun respectieve websites.
WWF maakte studie over onze watervoetafdruk …

Een nieuwe studie van World Wide Fonds (WWF) toont aan dat we dagelijks niet alleen 120 liter water gebruiken om te drinken, ons te wassen, schoon te maken en de planten te besproeien. ‘Virtueel’ gebruiken we nog eens 40 keer meer om onze voeding en onze kleren te produceren. De watervoetafdruk, zoals dit genoemd wordt, ligt in België duidelijk boven het wereldgemiddelde.

Meer info over de studie lees je hier.
HidroPLUS - Water zonder Grenzen

De Antwerpse watermaatschappij Pidpa wil buiten haar klassieke oevers treden. Zoals andere hulporganisaties wil Pidpa met ‘HidroPLUS – Water zonder Grenzen’ trachten om vanuit het eigen kennisveld anderen te helpen buiten het eigen wereldje. Concreet wil Pidpa samen met de gemeenten van het eigen verzorgingsgebied en de provincie Antwerpen werken aan een wereld met zuiver water voor iedereen. Vanaf 2009 voorzien ze jaarlijks € 50.000 voor ontwikkelingsprojecten die bijdragen tot de uitbouw van een duurzame en integrale drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling.

Meer informatie: HidroPLUS
“Klimaat, Water en ontwikkeling”, nieuwe brochure van PROTOS

De directe gevolgen van de opwarming van de aarde zijn het hardst merkbaar via water: te veel water in een te korte periode op één plaats, te weinig water gedurende een langere periode in andere regio’s.
Integraal Waterbeheer dringt zich op als methode om voldoende capaciteit bij de bevolking in het Zuiden te verkrijgen om zich te kunnen aanpassen aan de nieuwe situaties. En als een aangepaste individuele levensstijl ook de norm wordt, betekent dit veel meer dan de spreekwoordelijke druppel op een hete plaat!

Kostprijs: 5 euro (zonder verzendingskosten)
De brochure kan besteld worden via de website van PROTOS of telefonisch op het nummer 09 235 25 11.

www.protosh2o.org -
Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via .

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet, Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Rebekka Dossche, Lies Heirman, Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret