Driemaandelijkse nieuwsbrief van De Milieuboot vzw / nummer 56 / maart 2009
Inhoud
WATER, NATUUR EN MILIEU IN VLAANDEREN

Bekken- en deelbekkenbeheerplannen definitief vastgesteld


Op 30 januari stelde de Vlaamse regering de bekken- en deelbekkenbeheerplannen definitief vast.
In deze waterplannen (11 bekkenbeheerplannen en 80 deelbekkenbeheerplannen) trachten alle waterbeheerders vast te leggen waar we met ons watersysteem in Vlaanderen naartoe willen.
Het watersysteem in Vlaanderen is geografisch ingedeeld in 103 deelbekkens, gegroepeerd in 11 bekkens, die op hun beurt 4 stroomgebieden omvatten. De lokale waterloopbeheerders (gemeenten, polders en wateringen, provincies en buitendiensten van de Vlaamse overheid) maakten in de waterschappen de deelbekkenbeheerplannen op voor het lokale waterbeheer. Deze werden toegevoegd aan de bekkenbeheerplannen (bovenlokaal waterbeheer) die door het bekkenoverleg en de bekkenbesturen werden opgemaakt.

Op www.bekkenwerking.be vind je allerlei informatie: krachtlijnen en achtergrond over bekkenbeheerplannen in het algemeen, de definitieve bekkenbeheerplannen, situering van elk bekken, met als je verderklikt voor elk bekken uitleg over de deelbekkens en de voor jouw gemeente geldende deelbekkenbeheerplannen. Zo kan je, mits wat zoeken en klikken, zien welke plannen gelden voor je gemeente…

Nog tot 15 juni loopt het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (internationaal waterbeheer).
Dioxineconcentraties in Schelde en IJzer te hoog

De dioxineconcentraties in de Schelde en de IJzer liggen hoger dan ecologisch aanvaardbaar is. Dat ontdekten onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel die voor het eerst grote delen van beide rivieren onderzochten. Dioxines zijn nauwelijks afbreekbaar en stapelen zich op in het milieu. Ze vormen een ernstig ecologisch risico, waarvan vooral gevoelige dieren op de waterbodem (zoals de paling) ernstige gezondheidseffecten ondergaan, en indirect ook de mens. De onderzoekers waarschuwen dat ons land dan ook meer aandacht en middelen moet besteden aan het bestrijden van deze historische vervuiling.

Meer informatie lees je ook op de website van BBL.
Nieuws over milieubeheer in Vlaanderen?

Zopas verscheen een nieuwe editie van de nieuwsbrief van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Je leest er bv. in hoe er gewerkt wordt aan een optimaal toezicht (door VMM) op de bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur (Aquafin), welke economische baten een betere waterkwaliteit met zich meebrengt en dat er in Erpe-Mere op 1 april twee gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s) ingehuldigd worden om de meer stroomafwaarts gelegen woongebieden in Erpe-Mere en Aalst (Hofstade) beter tegen wateroverlast te beschermen.

Als je op de hoogte blijven van al wat reilt en zeilt binnen de VMM, dan kan je je abonneren.
Veel partners voor de Scheldeprojecten

De laatste jaren werden langs de Schelde verschillende projecten opgestart, zoals het geactualiseerde Sigmaplan, het Deurganckdok, het Strategisch Plan Haven van Antwerpen... Met die initiatieven wil men werk maken van de veiligheid, de economische ontwikkeling en de Scheldenatuur. Voor zo’n groot aantal projecten dat werk maakt van de internationale natuurdoelstellingen langs de Schelde werken tal van partners samen: het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Waterwegen en Zeekanaal nv, Natuurpunt, het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Proses2010, de Maatschappij Linkerscheldeoever, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de Vlaamse Landmaatschappij, lokale besturen...
Plannen voor de Antwerpse Scheldekaaien

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en de Stad Antwerpen willen de ruimtelijke en functionele band tussen de stad Antwerpen en de Schelde op een hedendaagse manier herstellen. Ze doen dit door een globale visie te ontwikkelen zowel in functie van de herwaardering van de Scheldekaaien met hun publieke functies en de rol die ze spelen in de stedelijke ontwikkeling, als met de wens om de potenties van deze ruimten optimaal te benutten, ook in relatie tot de aanliggende stadsdelen. Daarbij primeert een kwalitatieve en duurzame herinrichting, met inbegrip van een aanpassing van de waterkering en de stabiliteit van de kaaimuren. Voor de waterkering zullen bijzondere inspanningen geleverd worden om de integratie met de inrichting te verzekeren, en de band tussen stad en stroom minimaal te verstoren.
Het project Scheldekaaien situeert zich binnen het geactualiseerd Sigmaplan en moet ook bijdragen tot een sterke uitstraling en imago van Antwerpen als 'Stad aan de Stroom'.

Tot 21 juni kan je nog naar Kaailand Expo. In deze tentoonstelling wordt teruggeblikt op de bewogen geschiedenis van de Scheldekaaien, wordt ingezoomd op het gebruik van de kaaien vandaag en krijg je een beeld van andere grote havensteden die hun waterfront op een inspirerende en boeiende wijze hebben vormgegeven. Tenslotte krijg je inzage in het masterplan zelf, dat wordt uitgewerkt door het Portugese architectenbureau PROAP in samenwerking met WIT Architecten.

Vaar-, fiets- en wandelhappening op 1 mei 2009

Kanaaltochten Brabant organiseert op vrijdag 1 mei 2009 met een heel aantal partners de vaar-, fiets- en wandelhappening langs en/of op het ‘Zennekanaal’, het Kanaal Leuven-Dijle, de Zenne en de Dijle. Voor 1 euro kan je de ganse dag tal van boottochten meemaken en genieten van de charme van het varen in uw eigen of een andere streek. Aan land maak je je keuze uit het ruime aanbod aan door Coördinatie Zenne, Natuurpunt en een aantal fietsverenigingen gegidste wandelingen en fietstochten doorheen de deelnemende steden en gemeenten in Vlaams-Brabant, Brussel én Wallonië en maak je kennis met hun bezienswaardigheden en hun natuur.

Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet, Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Lies Heirman, Dorothée Lequeux, Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret