Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 56 / maart 2009
Inhoud
WATER, NATUUR EN MILIEU IN DE WERELD
22 maart Wereld Water Dag:
water delen is kansen creëren


Op 22 maart was het Wereld Water Dag. De Verenigde Naties hebben in 1993 22 maart uitgeroepen tot Wereld Water Dag om de aandacht te vestigen op het belang van water en om te ijveren voor het duurzaam beheer van de zoetwatervoorraden. Ieder jaar staat een ander aspect van de waterproblematiek in de schijnwerpers.
In 2009 was het thema ‘’Shared Water – Shared Opportunities’’. Speciale aandacht ging naar de grensoverschrijdende watervoorraden die ons met mekaar verbinden. Het stimuleren van samenwerkingskansen op het vlak van beheer van grensoverschrijdende watervoorraden kan bijdragen tot wederzijds respect, begrip en vertrouwen tussen landen, en kan vrede, veiligheid en duurzame economische groei bevorderen.

Wil je het nog eens nalezen, surf dan naar de wesite van protos, www.worldwaterday.org of www.unwater.org.
The 2nd European Water Conference
Your water, your life – Neem deel aan het debat!


Tegen 2015 zou alle water in de Europese Unie van goede of zeer goede kwaliteit moeten zijn. Momenteel worden voorstellen gedaan over hoe we deze doelstellingen kunnen bereiken voor onze rivieren, meren en kusten. De Kaderrichtlijn Water geeft alle geïnteresseerde partijen het recht op inspraak in de Europese stroomgebiedbeheerplannen. Over die publieke inspraak die nu aan de gang is lees je meer op ec.europa.eu.

De conferentie heeft dit jaar plaats in Brussel op 2 en 3 april 2009. Het debat over de voorbereiding van de stroomgebiedbeheerplannen zal daarbij het belangrijkste evenement zijn.

Meer info over het programma en de mogelijkheden om het debat online te volgen en er eventueel aan te participeren: www.ewc2009.eu.
Wereld Water Forum in Istanbul
van 16 tot 20 maart 2009


Het Wereld Water Forum met als thema ‘Bridging divides for Water - Bruggen slaan voor water’ is afgelopen. PROTOS volgde het forum op de voet.
Hun slotconclusies met vooral kritische opmerkingen, maar toch ook een paar positieve observaties kan je hier lezen.

Over het forum lees je ook meer op www.worldwaterforum5.org.
Verbod op fosfaten in afwasmiddelen wint internationaal terrein

Het gebruik van fosfaten in wasmiddelen voor particulieren is in de westerse wereld al enige tijd verboden. Het begon in 1971 in een aantal steden in de VS. In 2003 ging ook België overstag. Toch blijft de overmaat aan fosfaten één van de grootste problemen voor de waterkwaliteit. Ook in de toekomst, zo blijkt uit de stroomgebiedbeheersplannen, dreigt een overmaat aan fosfaat de belangrijkste oorzaak voor eutrofiëring van onze waterlopen te blijven. Eutrofiëring betekent dat er teveel voedingsstoffen in het water zitten, en dus te weinig zuurstof.
Na de landbouw blijven ook de huishoudens een belangrijke bron van fosfaten, onder andere door het gebruik van detergenten. Bovendien kost fosfaatverwijdering handenvol geld.

Gelezen in de BeleidsB@bbel van BBL van 12 maart 2009
Verken de oceanen met Google Earth!

Nadat 'Google Earth' het vasteland in kaart heeft gebracht, is het nu de beurt aan de oceanen. De toepassing 'Google Ocean' biedt een gedetailleerd beeld van het leven onder water.
Met de laag ‘Ocean’ in Google Earth kan je een duik in de diepte nemen en het allerdiepste gedeelte van de oceaan, de Marianentrog bezoek, de oceaan verkennen met oceaanexperts zoals National Geographic en de BBC, meer leren over oceaanobservaties, klimaatveranderinge en bedreigde diersoorten en ook nieuwe plaatsen ontdekken zoals surf-, duik- en reislocaties en scheepswrakken!

earth.google.nl/ocean
Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet, Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Lies Heirman, Dorothée Lequeux, Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret