Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 58 / september 2009
Inhoud
NATUUR- & MILIEUEDUCATIE
Educatieve milieuboottochten in West- en Oost-Vlaanderen

In 2009-2010 zijn er in het najaar educatieve milieuboottochten op de Leie en het Kanaal Roeselare-Leie, in het voorjaar op de IJzer, het Kanaal Gent-Brugge-Oostende, het Boudewijnkanaal, het Afleidingskanaal van de Leie en het Kanaal Gent-Terneuzen.
Vooral de grote agglomeraties van o.a. Kortrijk, Roeselare, Oostende, Brugge en Gent komen dus aan bod, maar ook de gebieden er tussenin en de Westhoek.
Tijdens de schooldagen vaart de milieuboot voor schoolgroepen, op woensdagnamiddagen en tijdens de weekends zijn verenigingen, organisaties, milieuraden, families … welkom.
Een tocht duurt drie uur en neemt de opvarenden mee voor een boeiende en leerrijke verkenning van de waterlopen in eigen streek!

Geïnteresseerd om mee te varen?
Je vindt de kalender met data en trajecten op www.milieuboot.be.

Nieuw!
Dit jaar vaart de milieuboot voor het eerst op het Boudewijnkanaal, tussen Brugge en Zeebrugge. Schrijf in om in de periode van 22 maart tot 2 april het zeekanaal te verkennen. Je ontdekt waarom het kanaal zo belangrijk is voor Brugge en wat anderzijds Zeebrugge aan het hinterland te danken heeft.
Week van het Bos

De Week van het Bos is er dit jaar van 11 tot 18 oktober 2009 met als thema 'Zaad met pit'.
Ze spitst zich toe op het groeien en kweken van boompjes, onze inheemse boom- en struiksoorten en meer specifiek op 'autochtone' bomen en struiken. Dit zijn bomen en struiken die zich sinds de IJstijden in Vlaanderen voortplanten en dus aan de groeiomstandigheden aangepast hebben.

Op weekvanhetbos.be vind je een activiteitenkalender, een themabundel 'Zaad met pit', enkele bosspelen, een campagnekrant met achtergrondinfo, weetjes en doe-activiteiten.
Eerste Vlaamse NME-dag: ‘Natuur- en milieueducatie (NME) in Vlaanderen: een druppel op een hete planeet?'

Op dinsdag 20 oktober 2009 verwelkomt de Dienst NME je graag op de eerste Vlaamse NME-dag. Iedereen die geïnteresseerd is in NME of zelf aan NME wil doen, is welkom van 8.30u tot 17u in hotel Crowne Plaza in Brussel.
Milieuzorg Op School (MOS) viert er eveneens de 10de verjaardag van de uitreiking van haar eerste logo’s.
Bekijk het programma met keuze uit een 30-tal sessies (debatten, lezingen, creatieve ateliers, ronde tafels, demonstraties, praktijkvoorbeelden, excursies…) rond 7 thema's of rode draden op https://VlaamseNME-dag.lne.be.

Inschrijven kan enkel online: klik op https://VlaamseNME-dag.lne.be door naar het inschrijvingsformulier in de linkernavigatie of op de eerste bol in de derde kolom uiterst rechts. Deelnemen is gratis.
Er is plaats voor 450 deelnemers.

Vorming voor leerkrachten BO: ‘Schoolse NME, mag het iets meer zijn?’


Op 28 oktober kan je in De Vroente (Kalmthout) van 14 tot 16.30u deelnemen aan een vorming voor leerkrachten basisonderwijs. Kan je beleving plannen, of wacht je op die toevallige ontmoeting met een ree? Hoe pak je dat aan en wat werkt écht? Laat je inspireren en blaas ook jouw NME-activiteiten nog méér (be)leven in! 2 klassieke, schoolse NME-activiteiten worden onder de loep genomen: wateronderzoek en een natuurwandeling. Vervolgens krijgen ze een belevende make-over.

Prijs: gratis! Inschrijven verplicht vóór 21 oktober 2009.
Geef duidelijk aan voor welke graad je de vorming wil volgen.

www.lne.be/organisatie/centra/de-vroente/algemeen-aanbod/vorming

Ecologische voetafdruk van je klas

Verklein de ecologische voetafdruk van je klas met VOETZOEKERS!

Tijdens het schooljaar 2008-2009 berekenden 200 klassen hun ecologische voetafdruk en engageerden ze zich om hun voetafdruk met een oppervlakte van 100 keer de Grote Markt van Brussel te verkleinen. Laat dit jaar ook de acties van jouw klas meetellen!
Dus ben je leerkracht in de tweede of derde graad van het secundair onderwijs, ga dan met je leerlingen aan de slag met Voetzoekers, een project van WWF en Ecolife.
De voetafdruk bestaat uit zeven verschillende thema’s. Je kan ook werken rond één of enkele thema’s. Met de online simulator kan je nagaan wat de impact van bepaalde acties op de voetafdruk van je klas is. Al de deelnemende klassen krijgen een eigen blog op de website. Ideaal om je klas en school op een positieve manier in de kijker te zetten.

Meer info op www.wwf.be/voetzoekers.

Milieueducatieve boottochten 'Brussel langs het water ontdekken'

Van 5 tot 23 oktober organiseert Coördinatie Zenne i.s.m. Grenzeloze Schelde haar jaarlijkse milieueducatieve boottochten in de Haven van Brussel en op het Zeekanaal Brussel-Schelde. Deze milieueducatieve boottochten willen de Brusselse jongeren laten kennismaken met de oorsprong van hun stad - ontstaan op de eilandjes van de Zenne - en hen het belang van de waterlopen en het ‘Zennekanaal’ in Brussel beter laten begrijpen.

Deze boottochten krijgen de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse overheid en zijn op woensdagnamiddag en na 16 uur ook toegankelijk voor milieuverenigingen, gemeentelijke en gewestelijke administraties, ondernemingen, wijkcontracten, intercommunales, …

Meer info bij Coördinatie Zenne:
tel. 02 206 12 07 - e-mail - www.coordinatiezenne.be
10de Natuur- en milieuquiz van de Denderstreek

Op zaterdag 31 oktober vindt voor de tiende maal de grote Natuur- en Milieuquiz in de Denderstreek plaats, georganiseerd door de vzw's Natuurpunt, Kalisj en de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM). Het deelnemersveld bestaat deels uit geïnteresseerden uit de Denderstreek, maar ook elders uit de provincie en Vlaanderen komen quizzers afgezakt naar Ninove voor de grootste natuurquiz van Vlaanderen.

Het is een leuke quiz over natuur en milieu in een bredere context met groepjes van maximum 4 personen. Er is een speciale geïntegreerde deelcompetitie voor jongerenploegen (3 tieners en max. 1 twintiger) en voor het laatste deel van de quiz, 'een mooie prijzentafel'!

Waar: Zaal CC de Linde, Gemeentehuisstraat te Meerbeke. Inschrijven op voorhand.
23ste NME-Beneluxwerkconferentie

'Educatie voor Duurzame Ontwikkeling in de NME-praktijk: uitdagingen voor Hoofd, Hart en Handen’

Van 24 tot 26 november 2009 organiseert de Vlaamse overheid in hotel 'Thermae Palace' in Oostende de 23ste Benelux Werkconferentie over natuur- en milieueducatie.
Opzet van de conferentie is Educatie voor Duurzame Ontwikkeling, of kortweg 'EDO', een begrip dat steeds meer terrein wint in het educatieve landschap. Het zwaartepunt van de conferentie ligt op de vertaalslag van EDO-principes in de praktijk binnen het veelzijdige NME-werkveld.

Praktische info: deelnemen kost € 75 en inschrijven kan vanaf september. Een uitnodiging met definitief programma en inschrijfstrook krijg ja na een seintje per

Aanbod van het PIME Antwerpen in 2009-2010


Met je klas op stap? Op excursie in je eigen omgeving? Op zoek naar geschikt lesmateriaal? Werken aan Milieuzorg Op School? Welkom in het PIME!
Het volledige aanbod voor het schooljaar 2009-2010 kun je raadplegen in de nieuwe brochure. Alle basis-, secundaire en hogescholen in de provincie Antwerpen ontvingen half september een exemplaar. Niet gevonden of je wenst een extra exemplaar? Bel 015 31 95 11 of en vraag je exemplaar ‘derde graad basisonderwijs’, ‘secundair onderwijs’ of ‘lerarenopleiding’ aan.
Uiteraard kun je het aanbod ook raadplegen op www.pime.be.
Ontdek de Antwerpse haven al fietsend

Om de fietser de haven van Antwerpen te laten ontdekken, heeft het Havenbedrijf Antwerpen een fietskaart ontworpen.
Er zijn vier fietsroutes in kaart gebracht. Op de rechteroever zijn er routes van 10km, 30km en 60km. Op de linkeroever kan je een fietstoer maken van 30km.
De opvouwbare kaart brengt de fietser langs tal van bezienswaardigheden. Niet alleen schepen, dokken, sluizen en reusachtige kranen liggen op de diverse trajecten. Ook een natuurreservaat, een vispaaiplaats, een recreatiegebied van 55ha en schitterende vergezichten kom je tegen op deze fietsroutes.

De gratis fietskaart ‘Fietswegwijs in de haven’ is te verkrijgen in het Havenhuis, Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen, via en is ook te downloaden.
Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Sophie Boitsios, Christine Braet, Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Pieter Meeremans, Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret