Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 59 / februari 2010
Inhoud
Het project Oude Dokken in Gent bijna uit de startblokken

De oude haven in het noorden van Gent wordt tijdens de komende tien tot vijftien jaar omgetoverd tot een volledig nieuw stadsdeel aan het water. Waterwegen en Zeekanaal NV en het Stadsontwikkelingsbedrijf AG SOB hebben recentelijk officieel de handen in elkaar geslagen voor het eerste gedeelte van dit project. In het voorjaar van 2010 volgt de officiële start van het project op terrein.

De omgeving van de drie oudste dokken (Achterdok, Handelsdok en Houtdok) in Gent moet getransformeerd worden tot een moderne woonwijk met parken, handel en publieke dienstverlening.
Met ongeveer 1.200 nieuwe wooneenheden op het programma ligt de klemtoon binnen dit nieuwe stadsdeel op wonen. Dit wordt aangevuld met lokale kleinhandel, publieke dienstverlening, kantoren en recreatie.

Als waterwegbeheerder is Waterwegen en Zeekanaal NV uiteraard nauw betrokken bij dit project. De samenwerking tussen het Stadsontwikkelingsbedrijf AG SOB en Waterwegen en Zeekanaal NV is voor de eerste ontwikkelingen op terrein essentieel.

In het voorjaar van 2010 start de uitvoering van het project op terrein met de renovatie van de kaaimuur aan de oostzijde van het Handelsdok. In dit deelproject is ook de bouw van een aanmeermogelijkheid voor woonboten voorzien. Zo wordt niet alleen wonen aan het water, maar ook wonen op het water mogelijk gemaakt.

Bijna tegelijkertijd zal ook gestart worden met de constructie van de eerste van drie voetgangers- en fietsbruggen. De stad Gent, het Stadsontwikkelingsbedrijf AG SOB en Waterwegen en Zeekanaal NV zijn het erover eens dat het nieuwe stadsdeel geen eiland mag worden. Het water in een stad kan geen grens of afscheiding zijn. Integendeel, het water kan een verbinding vormen tussen de Gentse stadskern en het nieuwe woongebied. De drie nieuwe fiets- en voetgangersbruggen moeten op terrein voor deze link zorgen: 2 lange bruggen van 110 meter over het Handelsdok, en 1 korte meter over het Achterdok. Voor de eerste brug aan het Stapelplein is de bouwvergunning al verworven. Deze brug wordt deels gefinancierd door het Europese Interreg IV A-project ‘Revitalisering Oude industriehavens’.

De drie bruggen bepalen in belangrijke mate het beeld en de identiteit van de Oude Dokken. Daarom hebben het Stadsontwikkelingsbedrijf AG SOB en Waterwegen en Zeekanaal NV de ontwerper via de Open oproep-procedure van de Vlaamse Bouwmeester geselecteerd. Uit de wedstrijd kwam het Parijse bureau Feichtinger Architectes als winnaar naar voren. De jury prees in hun ontwerp ‘de verbluffende soberheid, continuïteit en slankheid’.

Waterwegen en Zeekanaal NV en het Stadsontwikkelingsbedrijf AG SOB zullen in de toekomst naast deze deelprojecten ook nog voor andere werkzaamheden binnen het project Oude Dokken samenwerken (renovatie kaaimuren Houtdok,…).

Met dank aan Claudia Van Vooren
Communicatieverantwoordelijke W&Z, afdeling Bovenschelde

 
Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be
Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet,
Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw,
Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret