Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 59 / februari 2010
Inhoud
NATUUR- & MILIEUEDUCATIE
Educatieve milieuboottochten in West- en Oost-Vlaanderen

In het voorjaar 2010 starten de educatieve milieuboottochten op de IJzer. Daarna komen het Kanaal Gent-Brugge-Oostende, het Boudewijnkanaal, het Afleidingskanaal van de Leie, de Ringvaart rond Gent en het Kanaal Gent-Terneuzen aan bod.
Tijdens de schooldagen vaart de milieuboot voor schoolgroepen, op woensdagnamiddagen en tijdens de weekends zijn verenigingen, organisaties, milieuraden, families … welkom.
Een tocht duurt drie uur en neemt de opvarenden mee voor een boeiende en leerrijke verkenning van de waterlopen in eigen streek! Voor de scholen is vooral op de trajecten in de omgeving van Brugge, Zeebrugge en Oostende nog plaats. Voor een weekend- of woensdagnamiddagtocht neem je best contact met ons om een datum te bespreken.

Geïnteresseerd om mee te varen?
Je vindt de kalender met data en trajecten op www.milieuboot.be. Telefonisch zijn we bereikbaar op 053 72 94 20.

In 2010-2011 is De Milieuboot in het najaar op het Kanaal Leuven-Dijle en de Rupel en Nete, in het voorjaar op het Zeekanaal Brussel-Schelde, het Kanaal naar Charleroi , het Netekanaal en het Alberkanaal.
In 2011-2012 zijn de Antwerpse Kempen en de provincie Limburg aan de beurt.

Werp eens een blik op De Waterkant - vorming voor leerkrachten

De Waterkant is een centrum voor educatie, vorming en opleiding over water, waterlopen, natte natuur en integraal waterbeheer in het Denderbekken. Samen met de bewoners, natuur- en milieuverenigingen, besturen en beheerders wil het centrum zijn ‘milieusteentje’ bijdragen tot een beter en gecoördineerd grensoverschrijdend beheer van de Dender, een mooie en boeiende rivier met troeven én problemen.
Concreet organiseert De Waterkant bv. verschillende educatieve activiteiten voor jongeren van 5 tot 18 jaar. Water, waterlopen en natte natuur, gelinkt aan de Dender, vormen daarbij de leidraad.
Voor de tweede graad SO zijn er begeleide Denderonderzoeken. Voor alle graden van LO en SO zijn er begeleide wandeltochten in de Gerstjens, groepen en verenigingen kunnen met De Waterkant het Osbroek gaan verkennen.
Elke activiteit kan gecombineerd worden met een bezoek aan de tentoonstelling ‘De Dender integraal’ met de grote aquaria.

Op 28 april organiseert De Waterkant een vorming fysico-chemische en biologische waterkwaliteitsbepaling voor leerkrachten, gidsen en alle geïnteresseerden, i.s.m. De Helix, De Milieuboot en de Werkgroep NME van Grenzeloze Schelde.

Meer info en inschrijven: www.dewaterkant.org of 053 72 94 21.

De Waterkant werkt samen met o.a. Natuurpunt, de Dienst Leefmilieu van de Stad Aalst, De Milieuboot, de provincie Oost-Vlaanderen, het Departement LNE en MOS.
Water4all voor secundair onderwijs:
water op school en in de buurt


Met Water4all maken de leerlingen kennis met de waterloop in hun buurt, ontdekken ze hun plaats in de weg van het water en begrijpen waarom integraal waterbeheer in en rond hun school belangrijk is.
De activiteiten hebben plaats in de belangrijkste rivierbekkens in de provincie Vlaams-Brabant: Dijle-Zenne, Dender, Beneden-Schelde en Demer. Voor elke graad voorziet Water4all twee activiteiten (1 binnen en 1 buiten), waarvan er telkens één begeleid wordt.
Het project is bedoeld voor secundaire scholen in de provincie Vlaams-Brabant, voor MOS-scholen is deelnemen gratis.
Interesse, maar je wil het project eerst beter leren kennen? Doe dan mee aan een kennismakingsactiviteit en proef het integraal waterbeheer op school of in de omgeving. Kies één van de activiteiten en een Water4all-expert zorgt voor begeleiding.
Water4all is een project van de provincie Vlaams-Brabant, dienst Leefmilieu .
Schrijf je in via www.water4all.be.

Uitgebreide info vind je op www.water4all.be.
Je kan ook bellen op 053 72 94 28 of mailen.
Cursus Natuurgids Bornem Rupel 2010

Het Centrum Voor Natuur- en milieueducatie vzw (CVN) organiseert in 2010 i.s.m. de Vereniging voor Milieueducatie Provincie Antwerpen (VMPA) natuurgidsen van de Broekgebieden Willebroek en met de VMPA natuurgidsen van Klein-Brabant de cursus natuurgids Bornem Rupel. De cursus natuurgids leert je de natuur herkennen en begrijpen en je dit inzicht door te geven aan anderen. Een minimale voorkennis over natuur en milieu wordt wel verwacht. Na de cursus heb je voldoende algemene natuurkennis en vaardigheden om alleen of met een groep de natuur in te trekken.

De cursus omvat een dertigtal bijeenkomsten – start op 24 februari - , waarvan zowat de helft excursies.

Meer info: www.c-v-n.be

Dikke-truiendag 2010: Wat brengt de toekomst?


MOS (Milieuzorg Op School) en Ecocampus (Milieuzorg in het hoger onderwijs) roepen iedereen op om vrijdag 12 februari 2010 deel te nemen aan de zesde editie van de Dikke-truiendag, die helemaal in het teken van de opwarming van de aarde en de klimaatverandering staat.
De campagne mikt vooral op eenvoudige maatregelen, die ook na 12 februari op een structurele wijze aangehouden kunnen worden. Zo moedigen we scholen bijvoorbeeld aan om de verwarming een graadje lager te zetten. MOS maakte in 2005 bij de start van het Kyotoprotocol de scholen voor het eerst warm voor dit initiatief.

Alle info: www.lne.be/campagnes/dikke-truiendag.

Week van de Aarde 2010


De Week van de Aarde loopt in 2010 van 18 tot 25 april en staat in het teken van biodiversiteit én recreatie. De campagneweek wordt op gang getrokken met een nationaal startevenement 'Walk for nature' op 18 april, georganiseerd door Natuurpunt, Natuurpunt Oost-Brabant en Velpe-Mene, Bond Beter Leefmilieu, Pasar, Velt en JNM in Meldert (Hoegaarden). Op zondag 25 april sluiten verschillende regionale en lokale biodiversiteitsactiviteiten de campagne af.

De verschillende acties rond biodiversiteit worden mogelijk gemaakt door de campagnepartners van de Week van de Aarde: Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Natuurpunt Educatie, Velt, JNM, WWF, Greenpeace, Vereniging voor Bos in Vlaanderen, Limburgse Milieukoepel en West-Vlaamse Milieufederatie, Pasar en ATB De Natuurvrienden.

Meer info vind je hier. Je kan er ook inschrijven voor de gratis digitale nieuwsbrief Week van de Aarde.
Expo ‘De Wereld van Daly’ in De Helix:
over milieu en gezondheid


Wereldwijd wordt vastgesteld dat milieufactoren een steeds grotere impact krijgen op ziektelast en mortaliteit. In deze context werd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het begrip DALY ontwikkeld om de ziektelast, door verschillende oorzaken, te meten en te vergelijken. Dit betekent dat we gezonde levensjaren verliezen door milieuverontreiniging en milieuhinder.
Uit onderzoek blijkt dat elke Vlaming tijdens zijn of haar leven bijna een half gezond levensjaar verliest door de invloed van vervuiling.
In vier themazones ontdek je hoe vervuilende stoffen in voeding en omgeving de gezondheid beïnvloeden. Omgeven door de geur van luchtverfrissers of geprikkeld door een reuzengrote huisstofmijt word je geïnformeerd over ‘vossen’ in huis, CO, fijn stof, pesticiden, hormoonverstoorders en stralingsgevaar. Mondiale problemen zoals klimaatsverandering, biodiversiteitsverlies, energieverbruik en watertekort komen aan bod. In de expo maak je kennis met milieuvriendelijke alternatieven zodat je bewuste keuzes kunt maken voor een duurzame toekomst.

De toegang is gratis. Er worden ook aanvullende activiteiten georganiseerd.
Inzoomen op water met MOS en Protos

MOS en Protos willen de scholen die dit jaar voor het thema water kiezen, extra begeleiden. Ze bieden de scholen een eigen educatief watertraject aan waarin aandacht besteed wordt aan water op school, water in de omgeving en water in de wereld.
Op 22 maart 2010, de Wereldwaterdag
, komen ze dan met de scholen naar buiten maar dat is zeker niet het eindpunt van het traject.

Wil je samen met jouw leerlingen kennis opdoen m.b.t. de waterproblematiek en een druppel bijdragen?
De trajectwebsite https://inzoomenopwater.blogspot.com/ zet je op weg!
2010: Jaar van de Biodiversiteit

2010 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. Europa engageerde zich om de achteruitgang van de soortenrijkdom aan wilde planten en dieren te stoppen tegen 2010. Deze doelstelling hebben we jammer genoeg niet gehaald. In oktober 2010 vindt er een beslissende conferentie plaats in het Japanse Nagoya over de opvolging van het Biodiversiteitsverdrag. Die vergadering is te vergelijken met wat Kopenhagen was voor het klimaatbeleid. Hopelijk doet men in Nagoya beter. Er is vooral nood aan voldoende politieke durf en een pak ambitieuze doelstellingen. De Europese Commissie werkt aan een nieuw biodiversiteitsplan ‘Post 2010’.

Alle ontwikkelingen en de acties die Natuurpunt onderneemt om het beleid aan te porren, kan je volgen op de Natuurpunt-website.
Elke dag een tip voor biodiversiteit

Houd je van wandelen in de natuur en van planten observeren? Eet je bij voorkeur seizoensfruit en -groenten? Voed je in de winter elke dag de vogels?? Zonder het te beseffen, doe je al veel voor de biodiversiteit. Dagelijkse handelingen volstaan vaak om de rijkdom van de natuur te beschermen. En van die kleine gebaren, zijn er veel… op zijn minst een per dag! Om ze te ontdekken, kun je gratis het boekje 366 tips voor de biodiversiteit bestellen op www.biodiv2010.be. Je krijgt het dan via de post op een adres naar keuze toegestuurd.

Dit boekje (een publicatie van het Museum voor Natuurwetenschappen) bevat 366 leuke, creatieve en educatieve tips die je zin geven om de biodiversiteit te leren kennen en die je (nog meer) aanzetten om ze te beschermen.

(Bron: Museum voor Natuurwetenschappen)
23 april - 9 mei: 14de editie van de Week van de Zee

De Week van de Zee is een jaarlijkse aandachtsweek die natuur en milieu aan de kust in de kijker wil plaatsen. Ze wil de unieke waarde van de kustbiotopen benadrukken.
De provincie West-Vlaanderen samen met de tien kustgemeenten, andere overheden, natuurorganisaties, bezoekerscentra, … slaan elk jaar de handen in elkaar om er een uniek evenement van te maken.

Meer info met het aanbod aan activiteiten vind je hier.
Breng eens een bezoek aan De Vroente!

Tentoonstelling "Dier en plant als migrant"
tot 24 december 2010


Wil je meer te weten komen over het verhuizen van planten en dieren? Breng dan zeker een gratis bezoekje aan deze interactieve tentoonstelling !
Met allerlei leuke doe-opdrachten ontdek je waarom dieren en planten verhuizen.


Vorming voor leerkrachten BO:
Schoolse NME, mag het iets meer zijn?
21 april 2010, 14u tot 16u30


Kan je beleving plannen of wacht je op die toevallige ontmoeting met een ree? Hoe pak je dat aan en wat werkt écht? Laat je inspireren en blaas ook jouw NME-activiteiten nog méér (be)leven in! 2 klassieke, schoolse activiteiten worden onder de loep genomen: wateronderzoek en een natuurwandeling. Vervolgens krijgen we ze een belevende make-over.
De vorming is gratis, maar wel verplicht vóór 14 april. Geef duidelijk aan voor welke graad je de vorming wil volgen.


Zomeratelier voor kinderen: Spieter, spetter, water,…
6 juli 2010, 10u tot 16u


Met kinderen van 6 tot 12 jaar gaat De Vroente de hele dag met water aan de slag. De kinderen ontdekken de natuur van de Kalmthoutse Heide op een speelse manier en doen allerlei leuke water-activiteiten.

Deelnemen kost €5 (broodmaaltijd en drankje inbegrepen), wel vóór 26 juni.

Meer info: www.lne.be/organisatie/centra/de-vroente/algemeen-aanbod/kalender/kalender
Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet,
Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw,
Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret