Driemaandelijkse nieuwsbrief van De Milieuboot vzw / nummer 59 / februari 2010
Inhoud
WATER, NATUUR EN MILIEU
Milieuboottochten voor gemeentelijke mandatarissen

Op 3 maart organiseren De Milieuboot, de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) en de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) een boottocht op de IJzer tussen Diksmuide en Ieper. Aan dek zullen deskundige sprekers van de (deel)bekkenwerking, VMM, wvi, de stad Poperinge en De Milieuboot de deelnemers laten kennismaken met de IJzer, zijn problemen en opportuniteiten. De geschiedenis van de IJzer en de Handzamevallei komt uitgebreid aan bod en er wordt gefocust op de overstromingsproblematiek en de erbij behorende noodplanning.

Op 25 maart scheept de VVSG nogmaals in, maar dit keer voor een tocht op het Boudewijnkanaal, van Brugge tot in de haven van Zeebrugge. Ook die dag brengen deskundige sprekers boeiende informatie over integraal waterbeleid, duurzame energie en CO2- neutrale bedrijventerreinen en de haven van Zeebrugge.

Lees meer op www.vvsg.be
Dinsdagen van de Zenne & Zennecafé

Elke derde dinsdag van de maand organiseert Coördinatie Zenne i.s.m. Grenzeloze Schelde een begeleide wandeling of bezoek, telkens op een andere plaats in het Zennebekken.
Tijdens de wandeling vertelt een gids over de geschiedenis en de actualiteit van de waterloop, over de natuur, de fauna en flora, de functies… Een speciale gast met kennis van zaken geeft uitleg over de actuele problemen en uitdagingen in verband met de Zenne en in het bijzonder met de plaats waar gewandeld wordt. Waterbeheersing, waterkwaliteit, waterzuivering, landschappelijke betekenis en de rol die de waterloop kan spelen, mobiliteit en recreatie behoren zeker tot de mogelijke thema’s.
Elke wandeling wordt afgesloten met het Zennecafé, een drink, een aangenaam moment voor een interessante babbel ….
  • Tijdens de eerstvolgende activiteit op 16 februari wordt een bezoek gebracht aan de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord, na een inleiding over waterzuivering in het Brussels Gewest en een presentatie van Thierry Warmoes van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) over de kwaliteit van de waterlopen stroomafwaarts van Brussel.
  • Op 16 maart staat een wandeling in Lembeek op het programma. Thema van de wandeling is het natuurherstel in Lembeek en de Grote Zenne: de nieuwe kansen voor een waardevol moerasgebied en een oude Zennearm.
Meer info.
Wandelen met Coördinatie Zenne en Grenzeloze Schelde

De wandelgidsen 'Zoektocht naar een rivier' omvatten een uitgewerkte wandeling in een rivier/beekvallei in het Scheldestroomgebied (voorlopig voornamelijk in de vallei van de Zenne en haar bijrivieren). De thema's natuur, waterbeheer, de geschiedenis van de waterloop,... komen aan bod.

Een nieuwe wandelfolder in de reeks rolde net van de pers:
‘Het Weisetterbos aan het Kanaal Leuven-Dijle in Kampenhout en Boortmeerbeek'.
Het Liesbeth- of Weisetterbos ligt vlakbij de sluis in Kampenhout op het Kanaal Leuven-Dijle, op linkeroever. Het bos is al eeuwenlang grotendeels eigendom van het OCMW en zijnvoorlopers zoals de Commissie van Openbare Onderstand. Samen met het Schiplaken- en het Steentjesbos (stroomafwaarts het kanaal, ter hoogte van Schiplaken - Boortmeerbeek en Hofstade / Elewijt - Zemst) is het nog een restant van het eens grote Plantsoenbosch dat in de loop der tijden sterk verbrokkelde. Vandaag is het in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en vrij toegankelijk voor het publiek. Ook Natuurpunt en een privépersoon hebben nog wat percelen in eigendom.

De wandelgidsen zijn te koop in ons info- en documentatiecentrum (€0,50/wandelgids) of je kan ze downloaden.

Je kan de wandelingen ook maken met een gids, wel op afspraak en aan het tarief van €55 per groep van max. 25 deelnemers. Zowel schoolgroepen als verenigingen, vriendengroepen, familiegroepen, … zijn welkom.

Interesse? Neem dan contact op!
Vaar-, fiets- en wandelhappenings

Op 18 april in het Scheldeland: Scheldehappening

Met een grote Vaar-, fiets- en wandelhappening vieren Scaldisnet, Boottochten Scheldeland en Scheldegids 25 jaar boottochten op Schelde. De ganse dag kan je voor €1 in het Scheldeland deelnemen aan rondvaarten met gids en vanaf het water het prachtige rivierlandschap ontdekken.

Breng ook je fiets mee, want via uitgestippelde fietsroutes kan je van de ene vaarlocatie naar de andere fietsen, langs de mooiste plekjes in het Scheldeland. Op de infostands zijn fietskaarten ter beschikking, maar je kan ook in groep fietsen.
Grenzeloze Schelde begeleidt bv. een fietstocht die om 14u in Baasrode vertrekt en je via het dijkpad naar Vlassenbroek brengt, langs de Vlassenbroekse polder naar Dendermonde. Via de Scheldebrug in Dendermonde-centrum en het dijkpad gaat het richting Moerzeke-Kastel. Het veer brengt je terug naar Baasrode.

Wandel je graag? Tientallen Scheldegemeenten stellen hun bezienswaardigheden gratis open voor het publiek en organiseren begeleide bezoeken en wandelingen. Begeleid wandelen kan ook. Zo bv. begeleidt de vzw Scheldegids om 13.30u een wandeling in het natuurreservaat Den Bunt in Hamme en met Natuurpunt kan je een geleide wandeling maken naar het Niels Broek.
Begeleide wandelingen en bezoeken zijn gratis
Je kan de wandelingen ook op eigen initiatief doen a.d.h.v. een gratis wandelkaartje dat je op de infostands mag afhalen.

Het is maar een greep uit de vele mogelijkheden.
Het Programma maakt je wegwijs!
Op 1 mei op en om de Brabantse waterlopen

Zaterdag 1 mei kan je de ganse dag per boot, te voet of met de fiets op ontdekking langs het 'Zennekanaal', het kanaal Leuven-Dijle, de Zenne en de Dijle. Je ervaart de charme van het varen in je eigen of een andere streek. Je fietst langs de fietsknooppunten doorheen de deelnemende steden en gemeenten in Vlaams-Brabant, Brussel én Wallonië en maakt kennis met hun bezienswaardigheden en hun verrassende natuur. Je kan ook meedoen aan één van de geleide wandelingen en bezoeken.
Milieu- en natuurverenigingen als Natuurpunt, Coördinatie Zenne, Grenzeloze Schelde en BRAL werken mee en begeleiden wandelingen, bezoeken en fietstochten.

€ 1 per rondvaart!
Begeleide fietstochten, begeleide wandelingen en bezoeken GRATIS!


Info binnenkort op www.kanaaltochtenbrabant.be
Doode Bemde is natuurgebied van de maand bij Natuurpunt

Natuurpunt plaatst de Doode Bemde, een uniek natuurgebied op het grondgebied van de gemeenten Oud-Heverlee, Sint-Joris-Weert en Neerijse (Huldenberg) en Korbeek-Dijle (Bertem) dat doorsneden wordt door de Dijle, in de kijker.
Een wandeling in dat natuurgebied loont beslist de moeite!
‘Natuurverkenning 2030’: het beleid heeft impact!

Eind vorig jaar stelden het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de ‘Milieuverkenning 2030’ en de ‘Natuurverkenning 2030’ voor in het Vlaams Parlement. De Natuurverkenning sluit aan op de Milieuverkenning.
De ‘Natuurverkenning 2030’ is een toekomstverkenning voor de natuur in Vlaanderen en beschrijft meerdere ontwikkelingen die zich in de toekomst onder bepaalde omstandigheden kunnen voordoen. De studie laat zien dat verschuivingen in de mix van beleidsinstrumenten duidelijk impact hebben op de kansen voor de biodiversiteit in 2030. De voor de Natuurverkenning ontwikkelde modellen kunnen het beleid helpen om gebiedsgericht de beste keuzes te maken.

Beide rapporten zijn verkrijgbaar in de boekhandel. Je kan ze ook raadplegen op ‘natuurverkenning.be’ en ‘milieuverkenning.be’. Daar kan je ook meer resultaten opvragen via een interactieve webtool.
Nieuwe Leieverbreding te Kortrijk komt in zicht

Op maandag 18 januari 2010 startte de afdeling Bovenschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV aan het tweede deel van de werkzaamheden aan de IJzerkaai te Kortrijk.
De bouw van de kaaimuur aan de IJzerkaai is een eerste stap in het project om de Leie op deze plaats te verbreden. De verbreding is nodig om in de toekomst schepen tot 1.350 ton in beide richtingen door Kortrijk te laten varen. Deze werkzaamheden passen binnen de moderniseringswerken van de Leie in de Doortocht van Kortrijk.

Meer info? dan naar Claudia Van Vooren, Communicatiedeskundige W&Z, afdeling Bovenschelde.

W&Z maakte trafiekcijfers voor 2009 bekend


Vijf jaar lang lag de vervoerde tonnage op de waterwegen, beheerd door Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z), erg hoog op ongeveer 33 miljoen ton. Vorig jaar namen de cijfers echter een duik en kwamen ze uit op net geen 29 miljoen ton. De verklaring hiervoor moet volgens W&Z gezocht worden in de teruggang van de economische conjunctuur. W&Z wil evenwel verder blijven investeren in de modernisering van de infrastructuur zodat Vlaanderen een logistieke draaischijf kan zijn als de economie weer aantrekt.

Meer info: www.wenz.be
Verdieping van de Westerschelde van start

Nadat de Nederlandse Raad van State groen licht gaf voor de verdere Scheldeverdieping en daarvoor nu ook de noodzakelijke vergunningen door Nederland zijn afgeleverd, gaan de baggerwerkzaamheden voor de verdieping van de Westerschelde aan Nederlandse zijde op 12 februari van start.

Meer lezen kan je in de Nieuwsbrief van de Haven van Antwerpen en bij Bond Beter Leefmilieu.
Jaarverslag Sigmaplan 2009 is beschikbaar

Deze speciale editie van de ‘Sigmakrant’ geeft een bondig en duidelijk overzicht van de voortgang in 2009 van de realisatie van het geactualiseerde Sigmaplan voor een veilig, natuurlijk, toegankelijk en economisch en recreatief aantrekkelijk Zeescheldebekken.
Per project zijn er ook geregeld Nieuwsbrieven. De meest recente geven je een stand van zaken van de projecte ‘Kalkense Meersen’ , de ‘Durmevallei’ en ‘Vlassenbroek-Wal-Zwijn’.

Je kan al deze publicaties bestellen bij Waterwegen en Zeekanaal, afdeling Zeeschelde, . Je kan het jaarverslag ook downloaden op www.wenz.be/Nieuws/news191.html.

Meer info over het Sigmaplan: www.sigmaplan.be en op de website van het Agentschap Natuur en Bos.
Nieuw project: Tidal River Development

Het project TIDE (Tidal River Development) werd goedgekeurd.
TIDE is een Interreg IV B - Europees project dat betrekking heeft op vier estuaria: de Elbe, de Schelde, de Humber en de Weser. Doel van het project is om een toekomstgericht integraal beheer uit te werken voor estuaria, met het oog op maximale integratie van ecologische en economische doelstellingen.

Meer informatie kan je vinden op de TIDE website.

De internationale startconferentie van TIDE vindt plaats op donderdag 18 februari 2010 in het Congrescentrum Elzenveld in Antwerpen. Tijdens deze conferentie zal de achtergrond en de doelstelling van het project worden toegelicht en wordt dieper ingegaan op het beheer van enkele Europese en Amerikaanse estuaria.
Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet,
Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw,
Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret