Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 61 / oktober 2010
Inhoud
NATUUR- & MILIEUEDUCATIE
De milieuboot vaart na 4 jaar weer op Rupel en Nete!

Nog tot 29 oktober 2010 vaart de milieuboot op de Rupel en de Nete, met aanlegplaatsen in Boom en Duffel. De milieuboot maakt dagelijks twee tochten van drie uur en neemt de deelnemers mee voor een boeiende en leerrijke verkenning van de waterlopen in eigen streek! Er zijn tochten tussen Boom en Duffel of op het traject Boom-Rumst-Schelle-Boom.

Tijdens een milieuboottocht maken de deelnemers kennis met alle aspecten van de waterweg waarop ze varen, het landschap in de omgeving en het leven op, om en in het water. In het labo assisteren ze bij het bepalen van de waterkwaliteit van de waterloop en in het ruim komen ze te weten waarom ‘integraal waterbeheer’ en een ‘watervriendelijke’ houding nodig zijn. Het geheel kadert in de ruimere context van duurzame ontwikkeling.
Bijna alle schooldagen zijn volzet, op enkele uitzonderingen na.
Maar in het weekend hebben we nog plaatsen vrij!

Geďnteresseerde kunnen meevaren met familie, vrienden, buurtwerking, vereniging, jeugdorganisatie, collega’s, …
Gelieve ons te contacteren (053 72 94 20 of per mail) voor de nog vrije data!
Jongeren tot 18 jaar betalen €2, volwassenen €5.
Voor groepen: 1 begeleider per 15 deelnemers mag gratis mee.
Inschrijven vooraf is verplicht. Meer info op www.milieuboot.be.

‘Educatieve milieuboottochten’ is een project van De Milieuboot met de steun van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen
De Dendervallei ontdekken
met NME-centrum De Waterkant


De Waterkant is een centrum in Aalst voor educatie, vorming en opleiding over water, waterlopen, natte natuur en integraal waterbeheer in het Denderbekken. Samen met de bewoners, natuur- en milieuverenigingen, besturen en beheerders wil het Centrum zijn ‘milieusteentje’ bijdragen tot een beter en gecoördineerd grensoverschrijdend beheer van de Dender.
De Waterkant organiseert o.a. educatieve activiteiten voor jongeren van 5 tot 18 jaar. Water, waterlopen en natte natuur, gelinkt aan de Dender, vormen daarbij de leidraad.
Zo zijn er voor de 2de graad SO begeleide Denderonderzoeken.
Voor alle graden van het LO en SO organiseert De Waterkant begeleide wandeltochten in het natuurgebied Gerstjens.
Groepen en verenigingen kunnen onder begeleiding van een natuurgids het natuurgebied Osbroek verkennen.
Elke activiteit kan gecombineerd worden met een bezoek aan de tentoonstelling ‘De Dender integraal’ met de grote aquaria.

Meer info en inschrijven: www.dewaterkant.org.
Nieuw wandelleerpad Hogedonk in de Dendervallei

In de vallei van de Dender, tussen Aalst en Dendermonde, ligt een prachtig stuk groen: het natuurgebied Hogedonk. Wandelaars komen er genieten van een gevarieerd rivierlandschap met vochtige meersen, rietvelden, stukjes bos en natuurlijk de Dender, die het gebied letterlijk in twee snijdt. Natuurpunt zorgt er voor het behoud en het herstel van belangrijke natuurwaarden en de aanleg en het onderhoud van de wandelpaden.
De stad Aalst en Natuurpunt legden op de rechteroever van de Dender in Herdersem een bewegwijzerd wandelpad - het wandelpad “Alfons Decock” - aan dat je langs enkele mooie plaatsen in natuurgebied Hogedonk leidt. Langs de route geven informatieborden je nuttige uitleg over het natuurgebied.

Meer info: www.hogedonk.be - www.aalst.be

Week van het Bos van 10 tot 17 oktober


Met de slagzin ‘In geuren en kleuren’ zoomt de Week van het Bos van 10 tot en met 17 oktober 2010 in op het internationaal jaarthema biodiversiteit.
Deze campagne van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) wil zo veel mogelijk mensen - jong en oud - in geuren en kleuren laten kennismaken met de Vlaamse bossen en natuurgebieden.

www.weekvanhetbos.be

18 november 2010 Vlaamse NME-dag: een creatieve toekomst voor NME


Op donderdag 18 november 2010 organiseert de dienst Natuur- en MilieuEducatie (NME) naar jaarlijkse gewoonte een Vlaamse NME-dag. Iedereen die geďnteresseerd is in NME of zelf aan NME wil doen is welkom van 9.30 tot 16.30 uur in het centraal gelegen Boudewijngebouw in Brussel.
Dit netwerkevenement focust niet alleen op interactiviteit, maar ook op creativiteit. De dienst NME en vertegenwoordigers uit het ruime NME-middenveld bieden 44 sessies van anderhalf uur, 22 NME-infostanden en 2 tentoonstellingen aan.

Op VlaamseNME-dag.lne.be vind je het volledige programma en informatie per sessie.
Deelnemers mogen zelf een programma op maat in elkaar puzzelen.
Deelnemen aan de NME-dag is gratis.
Inschrijven (enkel online) kan van maandag 4 oktober tot en met maandag 25 oktober 2010.
MOS-logo's 2010

Elk jaar beloont Milieuzorg op School (MOS) scholen die het voorgaande schooljaar werk maakten of verder werkten aan een eigen milieuzorgsysteem: 157 scholen behaalden hun 1ste logo, 144 scholen behaalden hun 2de logo en 75 scholen ontvangen op woensdag 10 november 2010 hun 3de logo in het Consciencegebouw in Brussel.

Een overzicht van de laureaten vind je op www.milieuzorgopschool.be.
Inzoomen op water2
educatieve MOS-trajecten voor secundaire scholen


Wil je bewust omgaan met water op jouw school? PROTOS en MOS focussen voor het tweede schooljaar op rij op een gemeenschappelijk doel: samen met jouw school willen ze inzoomen op de waterproblematiek. Ze hebben oog voor water op en in de directe omgeving van de school. Maar ze richten de blik ook op de mondiale wateruitdagingen. Samen met jou stippelen ze een educatief watertraject uit.
‘Inzoomen op water2' is zowel bedoeld voor scholen die nieuw zijn in het traject als voor scholen die vorig jaar al meededen.

Meer info vind je op 'inzoomen op water'.
Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet,
Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Peter D'Herde
Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret