Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 65 / september 2011
Info, publicaties en activiteiten rond de thema's water en waterlopen, de natuur rond de waterlopen, milieu en natuur
U wil de nieuwsbrief digitaal ontvangen?
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.
INHOUD

 • De Kempense kanalen >>

Natuur- en Milieueducatie

 • De Milieuboot zet opnieuw koers naar Antwerpen en trekt door naar de Kempen >>
 • Educatieve milieuboottochten in Brussel: 'Brussel langs het water ontdekken' >>
 • Vlaamse NME-dag 2012: infostanden en sessies gezocht >>
 • PIME stelt nieuw programma voor schooljaar 2011-2012 voor >>
 • Vierde natuurfestival De Panne >>
 • Het bos een week lang in de bloemetjes: van 9 tot 16 oktober >>
 • Ontdek vanaf dit najaar de natuurgids in jezelf >>
 • Vormingsaanbod NEC De Vroente >>
 • Zuid-Noord Klimaatspiegel: educatie over klimaatveranderingen >>
 • Dag van de natuur: 19 & 20 november >>
Water, natuur en milieu
 • Natuurpunt ondertekent Convenant voor Duurzame Visserij >>
 • Verbod op fosfaten in was- en vaatwasmiddelen? >>
 • Provincie Oost-Vlaanderen bestrijdt met succes invasieve plantenexoten >>
 • Provincie Oost-Vlaanderen laat vissen zwemmen >>
 • Info- en ontmoetingsdag 'Water in de buurt' >>
 • Water in de Stad: Varen onder 't Spui in Lier weer mogelijk >>
 • Water in de Stad: Heropening Antwerpse Zuiderdokken steeds meer aanhang >>
 • Activiteiten van Coördinatie Zenne onder de aandacht >>
 • Overstromingsdossier Zennevallei van Coördinatie Zenne >>
 • Wateroverlast, een probleem van de rivier of de riool? >>
 • Vlaams parlement vraagt nieuwe instrumenten tegen wateroverlast >>
 • De omgevingsvergunning is in aantocht >>
 • Jaarrapport Water 2010 online raadpleegbaar >>
 • Nieuwe 'Verrekijker' in het teken van 20 jaar VMM >>
 • Meer dan 1600 deelnemers op Big Jump >>
 • Kranig Water op Wereldwaterdag! >>
 

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet,
Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Heleen Haven
Filip Uyttersprot, Kathleen Van Damme, Martine Van
de Vijver, Riet Van Mieghem, Arnout Willockx

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret