Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 66 / december 2011
Info, publicaties en activiteiten rond de thema's water en waterlopen, de natuur rond de waterlopen, milieu en natuur
U wil de nieuwsbrief digitaal ontvangen?
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.
INHOUD

    Het Milieubootteam wenst u een watervriendelijk 2012!

 • De watertoets in de praktijk >>

Natuur- en Milieueducatie

 • Deze lente kan je opnieuw het water op! >>
 • De nieuwe MOSterd is er! >>
 • 'Walk for Water': Stap mee! >>
 • Hidrodoe: interactief waterplezier >>
 • Op zoek naar schooluitstappen voor 2012? >>
 • Geïnteresseerd in Natuur-en Milieueducatie? Eén adres: de Vlaamse NME-dag >>
 • Dikketruiendag 2012: overtuig de anderen! >>
 • Opleiding Rivierkenner >>
 • Djapo: kostbaar water >>
 • Wandelen met Coördinatie Zenne in 2012 >>
Water, natuur en milieu
 • Europese Commissie fluit Nederland terug in de Hedwigepolder >>
 • Oude Schelde-arm kan het 'Gentse Zwin' worden >>
 • Vijf maal kort over waterkwaliteit in Vlaanderen >>
 • Coördinatie Zenne heeft voorjaarsprogramma 2012 klaar >>
 • Fototentoonstelling in NEC De Vroente: nog tot 24 december >>
 • Natuurindicatoren 2011 van het INBO >>
 • Toegenomen verharding oorzaak dat groter gebied Denderbekken overstroomde >>
 • VITO laat Aqua DroneTM te water, een meetplatform van de nieuwe generatie >>
 • De Noordzee in 2022: leeggevist of (terug) vol leven? >>
 • Zuid-Azië bedreigd door smeltwater van dak van de wereld >>
 • Dag van de Natuur en 10 jaar natuurpunt >>
 

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet,
Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Heleen Haven
Filip Uyttersprot, Kathleen Van Damme, Martine Van
de Vijver, Riet Van Mieghem, Arnout Willockx

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret