Nummer 70 - april 2013

WATER, MILIEU EN NATUUR

Milieurapport Vlaanderen 2012 is uit

Het MIRA Indicatorenrapport bevat een selectie van feiten en cijfers over het milieu in Vlaanderen. Meer dan 100 indicatoren behandelen samen het volledige milieudomein.

Kijk hoe het anno 2012 met het Vlaamse milieu gesteld is!

www.milieurapport.be

Tweede stroomgebiedbeheerplannen: uw mening telt!

Eind 2015 stelt de Vlaamse Regering de volgende stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas vast. De plannen zijn nu in volle voorbereiding. Nog tot 18 juni heb je inspraak in het tijdschema, werkprogramma en de Vlaamse waterbeleidsnota.
Voor de opmaak van de plannen, bestaat er ondertussen een tijdschema, een werkprogramma en een waterbeleidsnota. Deze documenten liggen ter inzage in de gemeentehuizen.
Je kan ze ook raadplegen op www.volvanwater.be.

Meer info

15 mei: de blauw-groene identiteit van de Boven-Schelde in de grensstreek

De blauw-groene identiteit van de Boven-Schelde in de schijnwerpers plaatsen, dat is vandaag de prioriteit voor de grensstreek Vlaanderen-Wallonië-Frankrijk. In dit kader organiseert Grenzeloze Schelde een informatieve boottocht vanuit Doornik, voorafgegaan door een wandeling langs de vernieuwde kaaien. Thema’s als integratie van de Boven-Schelde in de stad, grensoverschrijdende samenwerking, een goede waterkwaliteit als voorwaarde voor een gezonde leefomgeving, de Boven-Schelde in de verbinding Seine-Schelde,... komen aan bod.

Meer info binnenkort op www.waterindestad.be. Noteer woensdag 15 mei alvast in je agenda!

Inventaris van de Brusselse waterlopen

Brussel telt een heel aantal waterlopen die nauwelijks gekend zijn maar het verdienen om (opnieuw) ontdekt te worden. Coördinatie Zenne heeft ze opgesomd.
Per waterloop is er een beschrijving, een situering op kaart en talrijke foto's.
Om nog meer over de waterloop te weten te komen of om ze ter plaatse te gaan ontdekken, zijn ook nog eens linken toegevoegd.

Doorklikken naar de inventaris

Wandelingen en ontmoetingen in de Zennevallei

Vanaf mei organiseert Coördinatie Zenne elke maand een geleide wandeling, bezoek, boot- of fietstocht naar één van de waterlopen in het Zennebekken.
Tijdens de activiteit vertelt een gids over de geschiedenis en de actualiteit van de waterloop, over de natuur, de functies... Een gastspreker geeft bijkomende uitleg over de actuele problemen en uitdagingen in verband met de betrokken waterloop. Waterbeheersing, waterkwaliteit, waterzuivering en landschappelijke betekenis behoren zeker tot de mogelijke thema’s.

Noteer alvast:
Op woensdag 1 mei

  • de Zenne, het kanaal en de overstort in Lembeek (14u)
  • de Zenne en het kanaal in Anderlecht (11u of 15u)
  • langs de vroegere havenwijken en de 'verborgen Zenne' in Brussel (14u of 16u)

Op donderdag 20 juni

  • wandeling langs de Geleytsbeek in Ukkel (16u)

Alle info en inschrijven

Meer weten over het Zennekanaal?

Een waterweg met vele gezichten, namen en uitdagingen: dat is het Zennekanaal tussen Seneffe en Wintam, dat onlosmakelijk met de Zenne is verbonden.

Om het Zennekanaal beter te leren kennen en een grondig overzicht van de actualiteiten te bieden, organiseerden Kanaalgidsen en Coördinatie Zenne samen met Grenzeloze Schelde in het voorjaar 2013 een interregionale vormings- en activiteitencyclus over de verschillende functies van Zenne en Zennekanaal. Een integrale en multifunctionele benadering van de waterlopen in het Zennebekken vormt de rode draad door de zevendelige activiteitencyclus.

Voor alle thema’s - overstromingen, waterkwaliteit, biodiversiteit, water in de stad - werden intergewestelijke parallellen getrokken en worden voorbeelden uit Wallonië, Brussel en Vlaanderen aangehaald of bezocht.
Een vervolgverhaal over o.a. natte (en droge) voeten, kunstwerken en koesterplekjes voor mens en natuur!

De verslagen kan u nalezen via www.kanaalgidsen.be/vorming.htm

Natuurpunt Asse nodigt je uit:
Vroege vogelwandeling op zaterdag 25 mei

Met vogelkenner Patrick Versonnen als gids kan je op vogelwandeling langs kouters en bosjes in en rond Kobbegem. Alle soorten die je hoort of ziet worden nauwkeurig geregistreerd.
Na de wandeling, omstreeks 9.30u, is er een heerlijk ontbijt.

Afspraakplaats: om 7u (sic!) aan de kerk van Kobbegem.
Inschrijven ten laatste tegen dinsdag 21 mei bij .

7 juni: interregionale samenkomst over de overstromingen in het Denderbekken

De werkgroep Dender van Grenzeloze Schelde vzw en De Waterkant vzw, in samenwerking met het bekkensecretariaat Denderbekken en Contrat de Rivière Dendre, organiseren op vrijdag 7 juni 2013 een derde interregionale samenkomst over de overstromingsproblematiek in het Denderbekken. O.a. zal er een terreinbezoek zijn aan de Markevallei, een voorbeeld van interregionaal waterbeheer en natuurontwikkeling.

Binnenkort meer info op www.gs-esf.be/NL/GS-werkgroep_Dender.htm

Bever nu ook in Denderbekken

De Europese Bever doet het goed in Vlaanderen. De soort verspreidt zich steeds verder en dringt zelfs door tot in het sterk verstedelijkt landschap. Aanvankelijk was de Vlaamse populatie beperkt tot twee aaneengesloten kernpopulaties: één ten zuiden van Leuven, één aan de Grensmaas in Limburg. Maar de laatste jaren gaat het snel, met vestigingen aan de Maas, Dijle, Demer, Nete, Durme, Rupel en Schelde. Sinds kort heeft ook het Denderbekken een eigen beverterritorium.

Gelezen op www.natuurbericht.be

‘Het Tij Keert!’
Reizende tentoonstelling over watergebonden erfgoed langs de Rupel

De tentoonstelling richt de schijnwerpers op de vele watergebonden verhalen die samen de rijke geschiedenis van de streek vormen. De nadruk ligt op erfgoed: overblijfselen van vroegere scheepswerven, killen en schepen, steenbakkerijen, molens, brouwerijen, veren en bruggen. Zoals een getijdenrivier er telkens weer iets anders uitziet, zal ook de tentoonstelling evolueren, met eigen accenten in elke gemeente waar ze opgesteld staat.

Het verhaal komt tot leven aan de hand van schitterende fotopanelen, sprekende video- en audio fragmenten en in scheepskisten uitgestald alaam. Je kunt de tentoonstelling individueel bezoeken.

Bekijk het volledige programma: www.trvl.be/hettijkeert

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
- www.milieuboot.be - Uitschrijven