Nummer 71 - juni 2013
Terug

NATUUR- & MILIEUEDUCATIE

De milieuboot in Oost- en West-Vlaanderen!

Meevaren met de milieuboot is een unieke kans om de waterloop en zijn omgeving in eigen streek op een leerrijke en boeiende manier te ontdekken.

Van 9 september tot 8 november verkent de milieuboot de Leie en het Kanaal Roeselare-Leie.
Van 20 februari tot 7 juni vaart hij achtereenvolgens op het Kanaal Gent-Terneuzen, het Kanaal Gent-Brugge-Oostende, het Afleidingskanaal van de Leie, het Boudewijnkanaal en de IJzer.

Een tocht met de milieuboot is aantrekkelijk én interessant voor jong en oud. Het is een kennismaking met alle aspecten van de waterweg in eigen streek, het landschap in de omgeving, de stad aan het water en het leven op, om en in het water. Integraal waterbeheer, biodiversiteit en duurzame ontwikkeling vormen het groter kader.

De milieuboottochten zijn tijdens de schooldagen bedoeld voor de 2de en 3de graad lager onderwijs en de 1ste graad secundair onderwijs.

Tijdens de weekends en op woensdagnamiddagen zijn verenigingen, gemeenten, bedrijven, milieuraden, families en vriendengroepen van harte welkom.

Deelnameprijs:
€ 2 per leerling of voor jongeren tot 8 jaar, € 5 voor volwassenen.

Lees er meer over op onze website. Je vindt er ook een overzicht van de tochten, alle praktische info én een inschrijvingsformulier. We zijn ook altijd telefonisch bereikbaar op het nummer 053 72 94 20 of per .


Het project ‘Educatieve milieuboottochten’ wordt gesubsidieerd door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.

Big Jump 2013 - Spring mee!

Op 14 juli 2013 springen we om 15 uur stipt massaal het water in voor zuivere rivieren, vol met leven!

Big Jump is een actie voor iedereen die propere en levende rivieren wil. Op precies hetzelfde tijdstip springen in heel Europa duizenden mensen in rivieren, waterlopen en meren om te tonen dat ze wakker liggen van proper water, én dat ze daar iets willen aan doen.

Big Jump wil de Europese kaderrichtlijn water meer bekendheid geven. Die kaderrichtlijn wil tegen 2015 alle Europese waterlopen ecologisch in een 'goede toestand'. Een ambitieuze doelstelling die moeilijk te bereiken is zonder steun van het brede publiek. Daarom brengt de Big Jump elk jaar opnieuw zoveel mogelijk mensen opnieuw in contact met waterlopen.

Big Jump is een organisatie van Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, Good Planet Belgium en European Rivers Network.

Meer info

Wandelingen en ontmoetingen in de Zennevallei

Elke maand organiseert Coördinatie Zenne een geleide wandeling, bezoek, boot- of fietstocht naar één van de waterlopen in het Zennebekken.

Tijdens de activiteit vertelt een gids over de geschiedenis en de actualiteit van de waterloop, over de natuur, de functies... Een gastspreker geeft bijkomende uitleg over de actuele problemen en uitdagingen in verband met de betrokken waterloop. Waterbeheersing, waterkwaliteit, waterzuivering en landschappelijke betekenis behoren zeker tot de mogelijke thema’s.

 • Donderdag 20 juni:
  wandeling langs de Geleytsbeek in Ukkel
 • Zaterdag 20 juli:
  fietstocht langs het Zennekanaal en het oude kanaal van Charleroi
 • Donderdag 8 augustus:
  met de Waterbus van Brussel Bad naar de Watersite in Vilvoorde
 • Donderdag 5 september:
  bezoek aan het drinkwaterproductiecentrum van Tailfer
 • Zondag 22 september in het kader van autoloze zondag:
 • 10u30: De Zenne en het kanaal in het hart van Brussel
 • 14u: langs de vroegere havenwijken en de ‘verborgen Zenne’ te Brussel
 • Donderdag 7 november:
  bezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord
 • Woensdag 18 december:
  bezoek aan de overwelfde Zenne en het Riolenmuseum in Brussel

Meer info

NME achter de schermen

Tijdens ‘NME achter de schermen’ kijk je naar de NME-werking bij verschillende centra. Je doet nieuwe ideeën op voor de eigen werking en je krijgt uitgebreid gelegenheid om van gedachten te wisselen met medewerkers in de NME-sector.
NME achter de schermen is bedoeld voor leerkrachten, MOS-begeleiders, natuurouders, natuurgidsen en professionele NME-ers.

 • Woensdag 12 juni:
  PIME - Lier
 • Woensdag 11 september:
  Horizon Educatief en Fort Napoleon - Oostende
 • Woensdag 16 oktober:
  'Ecocyclo' - Leuven
 • Dinsdag 19 november:
  'Het Kindermuseum' - Brussel (Elsene)

Meer info en inschrijvenMilieuzorg op school (MOS) wordt verlengd

De Vlaamse Regering keurde de verlenging goed van het project Milieuzorg op School (MOS) voor een periode van zes jaar (2014-2020).
MOS blijft leerkrachten van basis- en secundair onderwijs inspireren om met hun leerlingen te zorgen voor het milieu op hun school. Scholen worden gemotiveerd om milieuwinst te boeken en hun leerlingen verantwoordelijkheid in het milieubeleid van de school te geven.

MOS legt enkele nieuwe klemtonen voor deze nieuwe periode. Naast de oorspronkelijke thema’s water, energie, mobiliteit, vergroening en afvalpreventie, levert MOS nu ook een bijdrage aan duurzaamheidsthema’s zoals biodiversiteit, levensstijl, duurzame voeding en klimaatverandering. MOS plaatst milieueducatie en milieuzorg in het kader van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO).

Meer info bij de MOS-coördinatie:

Fietsnetwerk Leiestreek

Het fietsnetwerk Leiestreek biedt een netwerk van mogelijkheden om het vele moois dat de streek te bieden heeft, per fiets te leren kennen. Er zijn zowel de jaagpaden langs de kanalen en rivieren als oude spoorwegbeddingen die nu omgeturnd zijn tot fietspaden Het volledige fietsnetwerk is goed voor meer dan 900 km fietsplezier. Op elk knooppunt staat een bord met het knooppuntennummer en richtingaanduidingen naar de eerstvolgende knooppunten. Het is wel belangrijk dat je vooraf een fietskaart aanschaft om je tocht uit te stippelen.

De fietskaart Leiestreek West is verkrijgbaar bij de toeristische diensten in de Leiestreek, Westtoer of via www.fietsen-wandelen.be.
De fietskaart Leiestreek Oost is beschikbaar bij de toeristische diensten in de Leiestreek, Toerisme Oost-Vlaanderen of via www.tov.be.

Meer info

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
- www.milieuboot.be - Uitschrijven