Nummer 72 - oktober 2013
Terug

WATER, MILIEU EN NATUUR

21 oktober: vormingsdag in en rond de haven van Gent
met focus op de haven van Gent en het Kanaal Gent-Terneuzen

Op maandag 21 oktober nodigen de vzw's Grenzeloze Schelde en Scheldegids samen met de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) je uit op een info- en vormingsdag in en rond de haven van Gent. Deze logistieke en economische draaischijf van de provincie Oost-Vlaanderen is in volle ontwikkeling.

Je krijgt toelichting over de Gentse haven, haar economisch belang en haar toekomstperspectieven en maakt kennis met de belangrijkste spelers in de haven. Met een nieuwe grote zeesluis is de kanaalzone straks klaar voor de toekomst. Uiteraard mag de leefbaarheid in de kanaaldorpen niet in het gedrang komen. Zowel de mobiliteit als de milieu- en landschappelijke kwaliteit van het gebied moeten er wel bij varen.

Deskundige sprekers en professioneel betrokkenen nemen je mee op sleeptouw. Daarnaast is er natuurlijk ook voldoende mogelijkheid tot een goed gesprek met de sprekers en andere aanwezigen.

Meer info

29 oktober: Water in de stad Hasselt

De Werkgroep'Water in de Stad' van Grenzeloze Schelde laat u graag ontdekken hoe steden en gemeenten hun blik weer op het water richten. Op dinsdag 29 oktober is Hasselt aan de beurt.

Het deelnamegeld bedraagt € 5 - vooraf inschrijven via het inschrijvingsformulier en dit uiterlijk tot woensdag 23 oktober.

Meer info

30 november: opendeurnamiddag 'pompgemaal Gondebeek' in Melle

Op zaterdag 30 november, van 14u tot 16u, organiseren de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Melle een opendeurnamiddag over het nieuwe en innovatieve pompgemaal in Melle.
Om de wateroverlast langsheen de Gondebeek - zoals zich op verschillende plaatsen voordeed in 2006 en 2010 - te verhelpen bij zeer hoge waterpeilen in de Schelde, bouwde de provincie Oost-Vlaanderen een vast pompgemaal aan de monding van de Schelde. Zo'n gemaal zorgt ervoor dat de waterloop altijd kan afwateren, zelfs bij hoge waterstanden op de Schelde.

Binnenkort meer info op de website van de provincie Oost-Vlaanderen.

Scheldenieuwsbrief

Ken je de Scheldenieuwsbrief van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie?
Je leest er allerlei actuele info over de Zeeschelde en achtergrondinformatie over het werk en projecten van de VNSC en andere Schelde-activiteiten op het gebied van veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid. In het laatste nummer gaat het bv. over de zeehonden in de Westerschelde, de plannen voor de Hedwigepolder en het project voor de grote zeesluis op het Kanaal Gent-Terneuzen.Wandelingen en ontmoetingen in de Zennevallei

Elke maand organiseert Coördinatie Zenne een geleide wandeling, bezoek, boot- of fietstocht naar één van de waterlopen in het Zennebekken.

Tijdens de activiteit vertelt een gids over de geschiedenis en de actualiteit van de waterloop, over de natuur, de functies... Een gastspreker geeft bijkomende uitleg over de actuele problemen en uitdagingen in verband met de betrokken waterloop. Waterbeheersing, waterkwaliteit, waterzuivering en landschappelijke betekenis behoren zeker tot de mogelijke thema's.

Dit jaar staan nog op het programma:

  • Donderdag 7 november:
    bezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord
  • Woensdag 18 december:
    bezoek aan de overwelfde Zenne en het Riolenmuseum in Brussel

Meer info

Bescherming tegen overstroming.
Van kustverdediging, via Sigmaplan, tot Maasvallei: thematische reeks

Klimaatwijziging, zeespiegelrijzing, extreem langdurige regenperiodes, uiterst hoge waterstanden, toename van zwaar stormweer, het zijn geen plaatjes uit een rampenfilm, maar beelden van de realiteit van vandaag. Wij kunnen uitzonderlijke weersomstandigheden niet langer wegwuiven als een vorm van doemdenken.
Wil je meer weten over maatregelen tegen waterdreiging op verschillende locaties in Vlaanderen? Benieuwd wat er in jouw buurt ondernomen wordt? Of blik je graag ook eens verder? Deze thematische reeks van Grenzeloze Schelde laat je tijdens terreinbezoeken en/of infosessies kennismaken met de praktijk van waterbeheersing van de kust tot in de Maasvallei. Op het programma staan nog:

Opmerkelijk experiment:
de eerste Waterbus in België vaart tussen Brussel en Vilvoorde

Sinds 5 juli 2013 vaart de eerste Waterbus in België op het 'Zennekanaal' tussen Brussel en Vilvoorde. Hiermee komt het openbaar personenvervoer op het water ook in België echt uit de startblokken. In Nederland is die manier van reizen al een niet onbelangrijk onderdeel van het netwerk van openbaar vervoer.
De Waterbus Brussel-Vilvoorde wil zowel een duurzame aanvulling als een alternatief bieden voor het drukke wegverkeer in de kanaalzone tussen Brussel en Vilvoorde.

Lees meer

Boek over het Molsbroek in Lokeren

Het Molsbroek in Lokeren is een gevarieerd natuurreservaat van 80 hectare met open water, moeras, rietvelden, elzenbroeken, rivierduinen en uitgestrekte vochtige graslanden.
In dit boek over het Molsbroek, geschreven door conservator André Verstraeten, lees je alles over de achtergronden, natuur- en erfgoedwaarde van het natuurreservaat. Het is een aantrekkelijk lees- en kijkboek, met talrijke illustraties en foto's van vroeger en nu.

Bestel het boek vóór 25 oktober en geniet van de voorverkoopprijs van 35 euro als je het boek zelf komt afhalen in het bezoekerscentrum Molsbroek, Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren.

Bestellen kan telefonisch op het nummer 09 348 30 20 of per mail naar .

Nieuw aan de Schelde: Red Star Line Museum

Op zaterdag 28 september opende het Red Star Line Museum in Antwerpen zijn deuren. Het is geen klassiek museum, maar een belevingsruimte waarin wordt verteld hoe tussen 1873 en 1935 bijna drie miljoen mensen vanuit Antwerpen de oversteek maakten naar de VS of Canada op zoek naar een beter leven. Het museum is ondergebracht in de oude gebouwen van de Red Star Line, de havenloods waar de lange trans-Atlantische overtocht tussen Antwerpen en de VS en Canada begon.

Bezoekers kunnen dezelfde weg volgen die de emigranten destijds aflegden. Maar het museum schenkt ook aandacht aan verhalen over hedendaagse migratie. Vandaag wonen er immers mensen van over heel de wereld in Antwerpen, meer dan 165 nationaliteiten in totaal. Het herinnert eraan dat migratie een thema van alle tijden is.

Meer info over het Red Star Line Museum op www.redstarline.be.

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
- www.milieuboot.be - Uitschrijven