Nummer 73 - december 2013
Terug

NATUUR- & MILIEUEDUCATIE

Vaar mee met de milieuboot in Oost- en West -Vlaanderen!

Een milieuboottocht is aantrekkelijk én interessant voor jong en oud, niet alleen voor scholen, maar ook voor verenigingen, families en milieuraden. Je maakt kennis met alle aspecten van de waterweg in je eigen streek, het landschap in de omgeving, de stad aan het water en het leven op, om en in het water. Integraal waterbeheer, biodiversiteit en duurzame ontwikkeling vormen het groter kader.

De milieuboot vaart van 20 februari tot 8 juni op het Kanaal Gent-Terneuzen, het Afleidingskanaal van de Leie, de Brugse Vaart, het Kanaal Gent-Brugge-Oostende, het Boudewijnkanaal en de IJzer.

Interesse om er bij te zijn? Schrijf dan vlug in via onze website!
Je vindt er een overzicht van de tochten, alle praktische info én een inschrijvingsformulier.
We zijn ook telefonisch bereikbaar op het nummer 053 72 94 20 of per .

Op onze website lees je er meer over.

Graag tot op de milieuboot!


Het project ‘Educatieve milieuboottochten’ wordt gesubsidieerd door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.

13 februari: NME-dag 'markt'

De NME-dag 'markt' wordt om de twee jaar georganiseerd volgens het vertrouwde concept: met beursstanden, workshops en tentoonstellingen over Natuur- en Milieueducatie.

Dit jaar zal dat op donderdag 13 februari 2014 zijn in Brussel, in het Boudewijngebouw, vlakbij station Brussel-Noord.

Meer info

MOS viert 10e verjaardag Dikketruiendag: Word CO2-speurder !

Op vrijdag 14 februari 2014 is het weer zover: Dikketruiendag, als signaal voor de beleidsmakers om het Kyotoverdrag ernstig te nemen. Nagenoeg alle Vlaamse leerlingen staan dan op de één of andere manier stil bij de klimaatopwarming. Scholen organiseren educatieve en ludieke acties om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

MOS biedt basisscholen voor de 10e verjaardag van Dikketruiendag twee methodieken 'Verhalend Ontwerpen' aan, uitgewerkt door de Pedagogische begeleidingsdienst van de stad Gent.

  • De jongste kinderen kunnen samen met 'Trui' kennismaken met het begrip opwarming van de aarde en de mogelijke oorzaken ervan.
  • Leerlingen van de tweede en derde graad basisonderwijs leren het mysterie van 'Mister C' kennen.

Deze 'Verhalend Ontwerpen' vind je op: www.dikketruiendag.be

Wat met Wereldwaterdag? Neem een duik in 'De kast van SIWA'

Voor leerkrachten kleuter- en lager onderwijs organiseert Djapo, een werkplaats voor wereldonderwijs, actieve werkateliers die hoofd, hart en handen raken. Onder professionele begeleiding ontdek je samen met andere leerkrachten hoe je een werelddag op een toffe en leerrijke manier in je klas kan brengen. Je gaat naar huis met concrete werkvormen én met feedback van Djapo en van je collega-leerkrachten.

Rond Wereldwaterdag organiseert Djapo In samenwerking met MOS in het voorjaar 2014 inspirerende en actieve werkateliers in Hasselt, Kessel-Lo, Gent en Turnhout.

Meer info

Rioolwater zuiveren voor schone waterlopen met Aquafin

Bij Aquafin kan je de brochure 'Rioolwater zuiveren voor schone waterlopen' bestellen of downloaden. De brochure is bedoeld voor scholen. Er wordt onder andere in uitgelegd hoe een rioolwaterzuiveringsinstallatie werkt en wat er gebeurt met het teveel aan slib dat ontstaat in het zuiveringsproces. Ook integraal waterbeheer en de rol van Aquafin daarin komen aan bod.

Aan deze brochure zijn ook werkbladen voor de leerlingen gekoppeld en een verbeterblad voor de leerkracht. De werkbladen zijn niet beschikbaar in gedrukte versie, je kan ze wel downloaden.

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
- www.milieuboot.be - Uitschrijven