Nummer 73 - december 2013
Terug

WATER, MILIEU EN NATUURNieuwe resultaten oppervlaktewater- en waterbodemkwaliteit 2012

Hoe evolueert de waterkwaliteit in Vlaanderen? En wat zijn de bronnen van waterverontreiniging?

Onlangs publiceerde de Vlaamse Milieumaatschappij de nieuwe resultaten van de oppervlaktewater- en waterbodemkwaliteit in Vlaanderen in 2012 op www.vmm.be/water/kwaliteit-oppervlaktewater

Meer info over de oppervlaktewater- en waterbodemkwaliteit per bekken lees je hier.

Biodiversiteit: Natuurindicatoren 2013 beschikbaar

De 33 gerapporteerde natuurindicatoren geven aan dat het verlies van biodiversiteit in 2013 niet gestopt is. Het is van belang om enerzijds de bronnen van de verschillende verstoringen nog grondiger aan te pakken (ruimtegebruik, emissies van stikstof, fosfor en broeikasgassen, in- en uitvoer van soorten) en om anderzijds voldoende grote natuurgebieden doelgericht te beheren en daarbuiten een basisnatuurkwaliteit te garanderen. Dit laatste dient onder andere om - waar mogelijk - verschuivingen van populaties toe te laten wanneer de huidige leefgebieden ongeschikt worden.

Je kan het rapport downloaden via de website van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

Music for Life!: Oproep van PROTOS

Dit jaar kies je zelf je goed doel voor Music for Life! En wat is er mooier dan iemand drinkwater te schenken? Water is nog steeds dé hefboom tot ontwikkeling.

Zet daarom een actie op en registreer PROTOS als jouw goed doel op www.musicforlife.be. De opbrengsten van je inzamelactie gaan naar het drinkwaterprogramma van PROTOS in Ituri, Congo.

Ingrijpend beekherstelproject in Hasselt is klaar

Het ingrijpend beekherstelproject van de Demer en Tuilterdemer aan de Abdijsite Herkenrode in Hasselt is afgerond. De VMM herstelde de verbinding van de Tuilterdemer naar de Tuiltermolen, zorgde voor een nieuwe verbinding tussen de Demer en de Tuilterdemer en legde een vistrap aan rond de Tuiltermolen. Verder zijn nieuwe visvijvers aangelegd en is het grachtenstelsel rondom de abdijsite opgewaardeerd. Op verschillende plaatsen zijn nieuwe bruggen gebouwd of bestaande bruggen aangepast om fietsen en wandelen te bevorderen.

Volgens Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege is hiermee het integraal project Herkenrode zoals geformuleerd in het Bekkenbeheerplan van de Demer gerealiseerd en zijn niet alleen een waterloop en haar vallei hersteld, maar is ook een stukje cultuurhistorisch erfgoed terug tot leven gebracht.

Meer lezen: www.vmm.be/nieuwsmap/ingrijpend-beekherstelproject-is-klaar

Wandelingen van De Helix op Route You

De Helix, in Grimminge bij Geraardsbergen, liet 5 bestaande wandelingen in de omgeving digitaliseren. Via Route You kan je ze downloaden en opslaan op je gps of smartphone. Deze routes kregen 5 sterren, het maximum aan kwaliteitssterren. De wandelingen zijn ondergebracht in de groep 'De Helix'.

Je kan ze downloaden via www.routeyou.com/nl/group/view/6860/de-helix.nl

Al gehoord van de grote modderkruiper?

De grote modderkruiper is best een fraai beestje: een langgerekte spoelvormige vis met een donkerbruine grondkleur, een geeloranje buik en zwarte lengtestrepen. Bij gevaar vlucht hij in de modder en daarom wordt hij maar zelden waargenomen. Bovendien is hij heel zeldzaam. Maar is de grote modderkruiper er nu nog of is hij er niet meer? Die vraag hield de gemeente Herk-de-Stad jarenlang in de ban. Dankzij een sporenonderzoek met CSI-allures kregen we zopas een bevrijdend antwoord. De zeldzame grote modderkruiper huist nog altijd in het natuurgebied Schulensbroek!

Dit bericht werd uitgegeven door ANB en Stichting RAVO. Op de website van Natuurpunt kan je er meer over lezen.

In Temse en Kruibeke krijgen kamsalamanders vernieuwde poelen

De poelen in Temse en Kruibeke krijgen een grondige opknapbeurt: Regionaal Landschap Schelde-Durme snoeit en ruimt slib. Als dit niet gebeurt, groeien de poelen langzaam dicht waardoor typische soorten zoals de kamsalamander zich niet meer kunnen voortplanten. Dit najaar worden samen met de landbouwers en de gemeenten een 15-tal poelen aangepakt. De kamsalamander is een Europees beschermde soort die nog in enkele poelen voorkomt in de regio. Dit project kan rekenen op financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen.

Gelezen in de Nieuwsbrief van het Regionaal Landschap Schelde-Durme van 22 november.

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
- www.milieuboot.be - Uitschrijven