Nummer 74 - maart 2014
Terug

WATER, MILIEU EN NATUUR

31 maart: Provincie Oost-Vlaanderen organiseert praktijkgerichte studiedag over de atlassen van de onbevaarbare waterlopen

De analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen ondergingen een digitale transformatie. Het omslachtig kopieerwerk behoort tot het verleden. Voortaan is er een waaier van mogelijkheden om de gegevens digitaal te ontsluiten!
Tijdens de studievoormiddag in Gent wordt uitleg gegeven over de structuur en de digitalisering van de provinciale analoge atlassen. Er worden een aantal concrete voorbeelden van het gebruik van de digitale atlassen aangereikt en besproken. Ook de relatie met de VHA (Vlaamse Hydrografische Atlas) komt aan bod.

Deelname is gratis, vooraf inschrijven is verplicht.

75 jaar Albertkanaal

In 2014 is het precies 75 jaar geleden dat het Albertkanaal in gebruik werd genomen.
Vandaag is het Albertkanaal uitgegroeid tot de voornaamste waterweg van het land en is het een economische as die zich uitstrekt van Antwerpen tot Luik.
Om de verjaardag te vieren organiseert nv De Scheepvaart een aantal boeiende activiteiten. Zo is er op 31 maart een symposium, verschijnt er een boek '75 jaar Albertkanaal' en is er van april tot juni een varende tentoonstelling over het Albertkanaal.

Alle info: www.75jaaralbertkanaal.be

Beweegbare brug Zennegat voorlopig in gebruik

Waterwegen en Zeekanaal heeft de beweegbare fiets- en voetgangersbrug aan de Zennegatsluis in Mechelen opengesteld voor het publiek. Dat is goed nieuws voor de fietsers en de wandelaars die de jaagpaden langs Rupel, Dijle, Zenne en Leuvense Vaart intensief gebruiken. Het gaat om een proefperiode die bedoeld is om het personeel te laten wennen aan de bijzondere constructie en om eventuele kinderziektes op te sporen.

Lees meer op www.sigmaplan.be

Natuurpunt heeft de kaap van 20.000 ha overschreden

Natuurpunt heeft de symbolische kaap van 20.000 ha beheerd natuurgebied overschreden. 68 % daarvan is eigendom van de vereniging, het overige gedeelte wordt gehuurd. Op dit moment is in totaal 14.410 van de 20.000 ha erkend als natuurreservaat. Dat betekent dat Natuurpunt de beheerkosten van een derde van het totaal beheerd gebied helemaal met eigen middelen betaalt. De voorbije jaren zijn er belangrijke inspanningen geleverd om de oppervlakte erkend gebied te laten stijgen: in 2013 heeft Vlaams minister voor Natuur Joke Schauvliege 1.200 hectare natuurgebied erkend en dit jaar zal daar 1.500 hectare bijkomen.

Lees meer

Paasmaandag is de dag van de Scheldehappening!

Op Paasmaandag 21 april 2014 kan je alle troeven van het Scheldeland ontdekken. Verken en geniet al varend, fietsend en wandelend van de Schelde en het Scheldeland: er is cultuur, natuur, vissen, erfgoed, couleur locale, ...

Op 10 locaties kan je voor € 2 (volw.) en € 1 (kind < 12 j.) genieten van een geleide boottocht op Schelde of Rupel. Er zijn ook gratis bezoeken en geleide wandel- en fietstochten. Je kan bv. watervogels gaan spotten op het Noordelijk Eiland met Grenzeloze Schelde en daarna aansluiten op een boottocht ...!

De happening is een organisatie van Scaldisnet samen met o.a. de betrokken Scheldegemeenten en het Regionaal Landschap Schelde-Durme, m.m.v. tal van natuur- en milieuverenigingen, musea en socio-culturele verenigingen. Zij krijgt de steun van de Vlaamse overheid en de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

Meer info op www.scheldehappening.be

Erfgoeddag op 27 april: een paar activiteiten in de aandacht

Wandelen in de Molenbeekvallei

Natuurpunt Asse organiseert op zondag 27 april haar jaarlijkse wandeling in de Molenbeekvallei. O.l.v. Erik Meerschaut gaat het vanuit het meest oostelijke hoekje van Asse naar de moerassen van Ganshoren en het Laarbeekbos. Van nieuwe natuur naar oud bos, zeg maar. Kerremansbos en -park, de hoogstamboomgaard zijn vaste ankerpunten, voorjaarsbloeiers het decor. Bovendien is het 'Erfgoeddag'. Een goede gelegenheid om ons alleroudste erfgoed, de natuur, op die dag in haar prille lentekleedje te gaan bewonderen!

Afspraak: 14u einde Pontbeek, Zellik (parking Roularta).
Bijdrage: voor leden gratis; voor niet-leden € 1.


Fietsen langs de Woluwe, een grensoverschrijdende rivier

De grensoverschrijdende Woluwe ontspringt in het Zoniënwoud in Brussel en mondt uit in de Zenne in Vilvoorde. Tijdens de fietstocht vertelt de gids je meer over het belang van interregionaal waterbeheer en ga je langs de oevers van de Woluwe op ontdekking naar haar geschiedenis.

Afspraak: om 9.45u aan de Lindekemalemolen in het Maloupark
Deelname is gratis
Organisatie: Coördinatie Zenne en Grenzeloze Schelde

Meer info


Wandelen langs de Jeker in Tongeren

In een grensverleggend project waarin Vlaanderen, Wallonië en Nederland samenwerken aan een grensoverschrijdend waterbeheer kreeg de Jeker nog niet zo lang geleden haar historische tracé langs de Blaarmolen terug en de bijbehorende meanders werden hersteld.

Grenzeloze Schelde organiseert m.m.v. werkgroep De Kevie - Natuurpunt een wandeling (6,7 km) naar de Jeker in Tongeren.
Afspraak: om 14u in natuurgebied De Kevie, Oude Blaarstraat ter hoogte van Neremweg 86, 3700 Tongeren (Parking bij de ingang van het natuurgebied, Oude Blaarstraat ter hoogte van Neremweg 86, 3700 Tongeren).
Contact dag zelf: 0479 27 87 87 - stevige wandelschoenen zijn aanbevolen.

Meer info

1 mei: vaarhappening langs het Zennekanaal en de Zenne

Op 1 mei kan je per boot, met de fiets of te voet gaan ontdekken wat het 'Zennekanaal', de Zenne en hun omgeving in Vlaams-Brabant en Brussel te bieden hebben!

De Vaarhappening is een organisatie van Kanaaltochten Brabant, Brussels by Water en Scaldisnet samen met o.a. de kanaalgemeenten, natuur- en milieuverenigingen, musea en socio-culturele verenigingen.
Coördinatie Zenne/Grenzeloze Schelde organiseert bv. een geleide wandeling 'De Zenne en het kanaal in Brussel' langs de Sint-Kathelijnewijk en de vroegere havenwijk en een geleide fietstocht naar 'De Zenne en het Zennekanaal' van Halle en Anderlecht.

Alle info: www.vaarhappening.be.

Ontdek de Dender van bron tot monding van 6 tot en met 8 juli

Ter gelegenheid van 20 jaar Grenzeloze Schelde vzw organiseert haar werkgroep Dender deze zomer samen met De Waterkant, Natuurpunt, Contrat de Rivière Dendre en de Dendergemeenten een driedaagse naar de Dender. Samen wordt gefietst van de bron naar de monding van de rivier. Terreinverkenning, contacten en uitwisseling van informatie staan die dagen centraal.
Wil je er graag bij zijn? Noteer de data alvast in je agenda.

Binnenkort meer info op www.grenzelozeschelde.be.

Landbouw grootste stikstof- en fosforvervuiler in Vlaanderen

Hoewel er ook voor huishoudens en bedrijven werk aan de winkel is om hun aandeel in de watervervuiling te laten dalen, moeten vooral in de landbouw meer inspanningen gedaan worden om de waterkwaliteitsdoelstellingen te realiseren. Met 61% en 44% is de landbouw door bemesting verantwoordelijk voor het grootste aandeel van de totale stikstof- en fosforvervuiling die in onze rivieren komen. Een afbouw van de veestapel dringt zich op.

Gelezen in Beleidsflits nr. 401, 29 januari 2014 van Natuurpunt

De overstromingsvoorspeller: nieuwe brochure

Overstromingen zorgen in Vlaanderen jaarlijks voor heel wat ellende en financiële schade. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) tracht als waterbeheerder de schade te minimaliseren door onder meer wachtbekkens aan te leggen en dijken te bouwen. Maar ook tijdig waarschuwen voor overstromingen helpt schade voorkomen. De VMM ontwikkelde daarvoor een gedetailleerde overstromingsvoorspeller.

In een nieuwe brochure maak je stap voor stap kennis met de werking van dit voorspellingssysteem: van het verzamelen van meetgegevens over het complexe rekenproces van de waterloopmodellen tot de interpretatie van de resulterende grafieken en overstromingskaarten.

Waterinfo.be

Op 29 januari is www.waterinfo.be gelanceerd. Op deze nieuwe portaalsite bundelen de Vlaamse waterbeheerders en kennisinstituten de krachten.

Je vindt er alle waterstanden en overstromingsvoorspellingen, maar ook informatie over getijden, neerslag en droogte.
Vroeger moest je deze gegevens op verschillende websites zoeken zoals overstromingsvoorspeller.be, waterstanden.be, hydronet.be, ...
Voortaan vind je alle meetgegevens en voorspellingen op één adres.

Milieurapport.be volledig vernieuwd

Milieurapport Vlaanderen (MIRA) heeft haar website volledig vernieuwd. De structuur is vereenvoudigd en de gebruiksvriendelijkheid van de website staat nu nog meer centraal. Voortaan kan je een automatische verwittiging ontvangen wanneer een indicator geactualiseerd wordt. Daarnaast kan je erg makkelijk informatie delen met anderen en via de RSS-feed op de hoogte blijven van nieuwsitems of onderzoeksresultaten.
Benieuwd? Verken de nieuwe website op www.milieurapport.be.

Een gemeentelijk hemelwaterplan voor een veilige en aantrekkelijke toekomst

Samen met de gemeente Wetteren heeft Aquafin een eerste concreet hemelwaterplan opgemaakt, dat de lokale knelpunten in kaart brengt en uitvoerbare ruimtelijke maatregelen voorstelt om de toekomstige volumes regenwater afdoende te laten infiltreren, bufferen of vertraagd af te voeren.

Lees meer

Het INBO brengt verslag uit

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is het Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Het INBO verricht onderzoek en levert kennis aan al wie het beleid voorbereidt, uitvoert of erin geïnteresseerd is.
Wil je weten wat ze in 2013 allemaal deden? In hun jaarverslag kan je het lezen.

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven