Nummer 75 - juni 2014
Terug

NATUUR- & MILIEUEDUCATIE

Vaar mee met de milieuboot!
Schrijf in voor najaar 2014 en voorjaar 2015!

Volgend schooljaar vaart de milieuboot in het najaar op het Kanaal Leuven-Dijle, het Netekanaal, de Rupel en een stukje Zeeschelde, in het voorjaar zijn het Kanaal naar Charleroi, het Zeekanaal Brussel-Schelde, het Netekanaal en het Albertkanaal aan de beurt.

Interesse om er bij te zijn? Schrijf dan vlug in via onze website!
Je vindt er een overzicht van de tochten, alle praktische info én een inschrijvingsformulier.
We zijn ook telefonisch bereikbaar op het nummer 053 72 94 20 of per .

Tijdens de weekdagen zijn scholen van harte welkom. Maar ook voor wie graag met de familie of vrienden of zijn vereniging meevaart, staan er tochten op het programma.
Zaterdag 6 september is er een tocht op het Kanaal Leuven-Dijle (Leuven - Herent - Leuven), op zaterdag 27 september kan je meevaren van Mechelen naar Kampenhout en terug, op zaterdag 11 oktober vaart de milieuboot voor u van Duffel naar Boom, op de Rupel de de Nete!

De milieuboot vaart al uit met 25 deelnemers.

Graag tot op de milieuboot!

Het project ‘Educatieve milieuboottochten’ wordt gesubsidieerd door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.

Zondag 13 juli om 15u: Big Jump

Europa streeft ernaar dat tegen 2015 alle Europese waterlopen ecologisch gezond zijn. Om te voorkomen dat onze politici die naderende deadline vergeten, springen in heel Europa duizenden mensen op hetzelfde moment in rivieren, beken en vijvers.
Laat zien dat jij ook om proper en levend water geeft en spring mee! De Big Jump wordt op 27 verschillende locaties georganiseerd.

Meer info: www.bigjump.be

De Big Jump is een initiatief van European Rivers Network, in België gecoördineerd door Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, GoodPlanet Belgium en Inter-Environnement Wallonie.

PROTOS educatief

PROTOS, een niet-gouvernementele organisatie (NGO) die zich inzet voor een beter waterbeheer in het Zuiden, heeft een uitgebreide educatieve werking. Om het geheel overzichtelijk te houden, heeft PROTOS een nieuwe website ontwikkeld: protos-educatief.be. Leerkrachten vinden er alle info over de lespakketten, workshops, acties en navormingen van PROTOS.

MOS vernieuwt

MOS inspireert en begeleidt bijna 80% van al de basis- en secundaire scholen om milieuzorg een vaste plaats te geven in hun schoolcultuur. Het MOS-programma is zeer succesvol. Maar MOS koos nu voor een andere aanpak: voortaan krijgen scholen nog meer mogelijkheden om het eigen engagement uit te diepen, samen met leerlingen, met de hele schoolgemeenschap en met de ruimere omgeving.

MOS-scholen werken voortaan rond 4 pijlers

  • MOS werkt met en voor leerlingen.
  • MOS is teamwork.
  • MOS leeft ook buiten de schoolpoort en werkt samen met lokale besturen, (jeugd)verenigingen, ngo's, organisaties uit het middenveld...
  • MOS is een plus voor het schoolleven. Alle projecten hebben een concreet resultaat voor ogen. De beleving van de MOS-factor is even belangrijk als het leerproces dat erin vervat ligt.

MOS-scholen worden actief ondersteund

  • Een persoonlijke MOS-begeleider inspireert en adviseert het hele schoolteam en het netwerk errond. Elke MOS-school kan gedurende 2 jaar 2 tot 8 werksessies organiseren op school, bijvoorbeeld tijdens een pedagogische studiedag.
  • MOS-scholen kunnen vanaf september 2014 gebruik maken van communicatietools om hun duurzame engagement zichtbaar en herkenbaar uit te dragen.
  • Netwerk- en vormingsmomenten met andere MOS-scholen, ngo's...
  • Een nieuwe website maakt scholen vanaf het najaar 2014 wegwijs in het ruime aanbod rond milieuzorg en duurzame ontwikkeling.
  • MOS-scholen maken deel uit van een groeiende maatschappelijke beweging.
  • Extra kansen tot profilering en netwerking als internationale Eco-School.

Wil jouw school ook meedoen met het nieuwe MOS? Meld je dan hier aan.

Elke school die zich engageert, kan zich voortaan profileren als MOS-school. Basisscholen die al gestart zijn met het meerjarige traject om de drie MOS-logo's te verwerven, kunnen desgewenst het MOS-drieluik vervolledigen.
Voor secundaire scholen is er geen uitdoofscenario voor de logo's voorzien. Contacteer je MOS-begeleider voor meer informatie.

Week van het Bos in het teken van 'De Groote Oorlog'

Van 12 tot en met 19 oktober 2014 is het weer zover: de Week van het Bos. Jong en oud trekken dan het bos in en halen de banden met de natuur extra stevig aan. Hopen ben jij ook weer van de partij. Het is dankzij de honderden activiteiten, verspreid over heel Vlaanderen, dat deze campagne een succes is.

Dit jaar is het thema 'De Groote Oorlog'. Het is 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Dat internationale conflict liet vele littekens achter en drukte ook een blijvende stempel op het landschap. Daarom laten we de natuur nu eens getuigen over die Groote Oorlog en kiezen we samen met, en in het bos voor nooit meer oorlog!

Meer info

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven