Nummer 75 - juni 2014
Terug

WATER, MILIEU EN NATUUR

Nieuwe meetresultaten oppervlaktewater 2013

De eerste evaluatie van de waterkwaliteit in onze beken en rivieren in 2013 staat nu online.

Tot vorig jaar moest je nog wachten tot in het najaar voor een volledige bespreking van de waterkwaliteit op jaarbasis. Vanaf dit jaar brengt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de resultaten in drie keer naar buiten, zodra de resultaten van een meetnet verwerkt zijn.

Nu al kan je er de resultaten voor 2013 nalezen van het fysisch-chemisch meetnet, het overstortmeetnet en van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (meetnet afvalwater).
Tegen de zomer volgt dan een tweede update en in het najaar de laatste resultaten.

Een andere grote vernieuwing is dat er voortaan ook een toetsing gebeurt aan de typespecifieke normen voor oppervlaktewater. Die normen vloeien voort uit de Kaderrichtlijn Water en maken een onderscheid naargelang het type waterloop (bv. kleine beek, grote rivier,...). Tot voor kort beoordeelde de VMM de waterkwaliteit aan de hand van waterkwaliteitsdoelstellingen zoals basiskwaliteit, viswater,... Dat verandert niets aan de gemeten waarden in de waterloop, maar zorgt voor een verschuiving voor een aantal parameters. Zo scoren opgeloste zuurstof en zuurtegraad beter voor de nieuwe normen. Zoutgehalte (geleidbaarheid) en fosfor doen het dan weer wat minder. Om de vergelijking toe te laten met de vorige jaren publiceert VMM een toetsing aan beide normen.

Lees meer

Ben je geïnteresseerd in de waterkwaliteit in jouw buurt?
Alle meetgegevens van de VMM kan je raadplegen via het geoloket Waterkwaliteit.

Natuurpunt breidt natuurgebied uit in Dijlevallei

Met de recente aankoop van 34 hectare in het natuurgebied Mispeldonk bij Bonheiden zet Natuurpunt een belangrijke stap vooruit in de ontwikkeling van een aaneengesloten groengebied in de Dijlevallei. Dit groot groen natuurgebied aan de rand van de stad zal volgens Natuurpunt zorgen voor gezondere inwoners, een koelere stad en een betere beveiliging tegen overstromingen.

Bovendien zullen heel wat bedreigde dieren en planten meeprofiteren van zo'n robuust stuk natuur. Om de financiering van het project rond te krijgen, is Natuurpunt gestart met een fondsenwerving.

Meer info

Provincie Oost-Vlaanderen legt overstromingsgebied aan in Sint-Maria-Lierde

In Sint-Maria-Lierde veroorzaakt de Broekbeek regelmatig wateroverlast ter hoogte van het kruispunt Langemunt/N8. Niet alleen de baan komt daarbij onder water te staan, maar ook de woningen in de omgeving. Om dat probleem op te lossen legt de Provincie er een overstromingsgebied aan ter hoogte van het kerkhof in Sint-Maria-Lierde.

Meer info kan je lezen in De Waterstand nr. 7, de digitale nieuwsbrief van de dienst Integraal Waterbeheer van de provincie Oost-Vlaanderen

Nieuwe editie van de Zeekrant

De nieuwe Zeekrant is uit, de jaarlijkse zomerkrant vol boeiende wetenswaardigheden over de zee en onze kust. Wie meer informatie wil over de bescherming van onze kust tegen superstormen, waar onze vis vandaag komt, hoe de kunstmatige riffen voor onze kust het doen, wat de weldaden van duindoorn zijn of de nieuwe viswijzer wil bekijken, steeds ben je bij de Zeekrant aan het goede adres.

De Zeekrant is gratis en wordt kosteloos over de hele kust verspreid.

De voorbije edities van de Zeekrant kan je bekijken op
www.vliz.be/NL/Infoloket/Zeekrant.

Zondag 15 juni
jaarlijkse Orchideeënwandeling met Natuurpunt Asse

't Droogveld was een van de eerste natuurgebieden in Asse waar via maaibeheer de biodiversiteit jaar na jaar toenam. Ongeveer 10 jaar geleden verschenen de eerste orchideeën, nu zijn dat er enkele honderden! Maak kennis met deze prachtige planten en hun boeiende leefwereld. Kom mee genieten van de flora en fauna van brongebieden, en van verrassende natuur op een boogscheut van je huis.

Ook een bezoek aan het Breughelbroek staat op het programma.

Afspraak: 14 u op het kerkplein van de Sint-Bavokerk in Zellik.

Info: - tel. 02 466 41 72

Ontdek de Zennevallei:
Coördinatie Zenne organiseert een aantal wandelingen

Ontdek de waterlopen in de Zennevallei. Tijdens de tweetalig begeleide excursie vertellen gids en gastspreker je over de geschiedenis van de waterloop, zijn actuele problemen en uitdagingen.

 • Zondag 21 september, tijdens de Autoloze Zondag:
  - om 10.30 u: de Zenne en het kanaal in het hart van Brussel >>
  - om 14 u: de open Zenne en het 'Zennekanaal' in Anderlecht >>

 • Woensdag 8 oktober, in het kader van de Internationale dag voor het beheersen van natuurrampen:
  - om 13 u: waterbeheersing aan de Zenne, het 'Zennekanaal' en het overstort van Lembeek, gecombineerd met een bezoek aan Brouwerij Boon >>

 • Vrijdag 12 december
  - om 10 u: geleid bezoek aan de grondwaterwinning van Modave >>

Praktische info en inschrijven via de NIEUWE WEBSITE van Coördinatie Zenne >>

Water als oorlogswapen...

Water wordt steeds vaker in oorlogen gebruikt / misbruikt. In het verleden werden waterbronnen en -voorraden ingepalmd in onder meer Irak, Egypte, Israël en Botswana. Maar ook recenter, in Syrië: gedurende 8 dagen werd in Aleppo de toegang tot drinkwater voor 2,5 miljoen mensen geblokkeerd. Een schending van de mensenrechten.

Op de website van PROTOS kan je er meer over lezen

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven