Nummer 76 - september 2014
Terug

Sigmaplan spaart Zeescheldebekken van waterellende

Het gevaarlijke stormtij dat zich in de nacht van 5 op 6 december 2013 heeft voorgedaan en het daaropvolgende stormtij in de vooravond van 6 december, hebben in het Zeescheldebekken gelukkig geen ravage aangericht. Het is net tegen dit soort stormen dat de maatregelen van het Sigmaplan Vlaanderen beschermen. Dankzij de reeds gerealiseerde gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s) bleef de bevolking langs de Schelde en haar zijrivieren van watersnood gespaard.

Het gecontroleerd overstromingsgebied Bergenmeersen

De sluis van het gecontroleerd overstromingsgebied Bergenmeersen

Het gecontroleerd overstromingsgebied Paardeweide

Het gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij: proefproject Lippenbroek

Overstromingsgebieden in actie

Om Vlaanderen ook in de toekomst voldoende te kunnen beschermen tegen overstromingen, legt Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan ca. 1430 hectare bijkomende gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s) aan: een langetermijnproject dat tot 2030 zal duren, maar dat Vlaanderen voldoende bescherming tegen overstromingen moet bieden tot 2100. Een aantal van deze overstromingsgebieden zijn intussen aangelegd, in andere gebieden zijn de werken volop aan de gang, in nog andere staan ze op de planning.

Tijdens de voorbije sinterklaasstorm 2013 werden de hoge waterstanden in de Schelde, de Rupel, de Durme, de Zenne, de Dijle en de Netes afgetopt door het in werking treden van de reeds aangelegde GOG’s, zodat wateroverlast kon worden vermeden. Onder meer de volgende GOG’s zijn in werking getreden: Tielrodebroek (Temse), Scheldebroek (Zele), Lippenbroek (Hamme), Uiterdijk (Dendermonde), Groot Schoor (Hamme), Paardeweide (Berlare) en Bergenmeersen (Wichelen) langs de Schelde, Potpolder I (Waasmunster) langs de Durme, Bovenzanden (Heindonk) langs de Rupel en Polder van Lier, Anderstadt 1 en 2 (Lier) langs de Nete.

Nut Sigmaplan bewezen

Dat de werking van de overstromingsgebieden bij een stormvloed van deze grootteorde zeer adequaat is gebleken, toont ruimschoots het nut aan van deze overstromingsgebieden. Gelukkig ging deze sinterklaasstorm niet gepaard met hevige neerslag. De waterwegbeheerder W&Z zal dan ook blijven verder werken aan de aanleg van de voorziene bijkomende overstromingsgebieden en de uitvoering van het geactualiseerde Sigmaplan in het algemeen. De monitoring van dit geactualiseerde Sigmaplan zal eveneens worden verdergezet en de totale aanpak zal op regelmatige basis worden geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. De lekken in de poorten van de waterkeringsmuur in Antwerpen hebben ook de noodzaak van de heraanleg van de Scheldekaaien, in het kader van de uitvoering van het geactualiseerde Sigmaplan, aangetoond.


Bron: www.sigmaplan.be

Dit artikel verscheen in Grenzeloze Schelde Nieuws 65, juli 2014


Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven