Nummer 76 - september 2014
Terug

WATER, MILIEU EN NATUUR


(foto: Hugo Willocx)

Otter duikt op in Vlaams-Brabant

Natuurpunt meldde dat in het natuurgebied 'Tafelbos' in Lubbeek een Otter gefilmd is. Het gaat om de eerste waarneming van de visetende marterachtige in de provincie Vlaams-Brabant. Voor Vlaanderen is dit nog maar de vierde locatie waar het uiterst zeldzame zoogdier opdook sinds het uitstierf midden jaren ‘80. Het drukke verkeersnet en de staat van onze waterlopen vormen grote uitdagingen voor de terugkeer van de soort.
De aanwezigheid van een duurzame otterpopulatie wijst op een goede kwaliteit van water en waterlopen.

Lees meerStroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 in openbaar onderzoek

Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 liggen de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas in openbaar onderzoek. Deze plannen bevatten maatregelen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om het overstromingsrisico te verminderen. Gedurende zes maanden kan elke burger, organisatie of bedrijf de plannen raadplegen en er opmerkingen of bezwaren bij formuleren via deze website.

Van eind september tot midden oktober vinden vijf informatiedagen plaats over de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen, op woensdag 24 september in Aalst, op maandag 29 september in Mechelen, dinsdag 30 september in Hasselt, op maandag 6 oktober in Leuven en op dinsdag 7 oktober 2014 in Brugge.

Meer info: www.volvanwater.be

Ontdek de Zennevallei: Coördinatie Zenne organiseert wandelingen

Ontdek de waterlopen in de Zennevallei. Tijdens de tweetalig begeleide excursie vertellen gids en gastspreker je over de geschiedenis van de waterloop, zijn actuele problemen en uitdagingen.

 • Zondag 21 september, tijdens de Autoloze Zondag:
  - om 10.30 u: de Zenne en het kanaal in het hart van Brussel
  - om 14 u: de open Zenne en het 'Zennekanaal' in Anderlecht

 • Woensdag 8 oktober, in het kader van de Internationale dag voor het beheersen van natuurrampen:
  - om 14 u: waterbeheersing aan de Zenne, het 'Zennekanaal' en het overstort van Lembeek, gecombineerd met een bezoek aan Brouwerij Boon

 • Vrijdag 12 december
  - om 10 u: geleid bezoek aan de grondwaterwinning van Modave

Praktische info en inschrijven via de nieuwe website van Coördinatie Zenne

Provincie Oost-Vlaanderen steunt aanleg wachtbekken tegen overstromingen in Maldegem

De provincie Oost-Vlaanderen zal Maldegem steunen om een derde wachtbekken aan te leggen in Kleit. Omdat het de gemeente aan financiële middelen ontbreekt, wil de provincie de twee bestaande wachtbekkens in Kleit overnemen en is bereid een derde te financieren, mits de gemeente de helft bijdraagt. Het wachtbekken is gepland ter hoogte van Maasbone tussen Kleit en het Drongengoed, de plek waar de Ede ontspringt.

Gelezen in De Standaard van 26 augustus 2014Red de poldergrasladen

Poldergraslanden zijn eeuwenoude ecologische en historisch belangrijke graslanden, ideaal voor duizenden vogels én toeristen. Maar steeds meer poldergraslanden worden omgezet in monotone maïsakkers of wintergraanvelden, waardoor het leefgebied van vogels verdwijnt en de aantrekkingskracht van het open en gevarieerde landschap afneemt.
Natuurpunt vraagt je om mee te doen aan het openbaar onderzoek over welke graslanden we zeker moeten behouden. Dat kan door je e-mailadres door te geven. Van zodra het openbaar onderzoek start, mailt Natuurpunt iedereen wat er te doen staat.

Lees meer

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven