Nummer 77 - januari 2015
Terug

NATUUR- & MILIEUEDUCATIE

Vaar mee met de milieuboot!

In het voorjaar 2015 vaart de milieuboot op het Kanaal naar Charleroi, het Zeekanaal Brussel-Schelde, het Netekanaal en het Albertkanaal.

Interesse om er bij te zijn? Schrijf dan in via onze website! Je vindt er een overzicht van de tochten, alle praktische info én een inschrijvingsformulier.
We zijn ook telefonisch bereikbaar op het nummer 053 72 94 20 of per .

Tijdens de weekdagen zijn scholen van harte welkom. Maar ook voor wie graag met de familie, vrienden of vereniging meevaart, staan er tochten op het programma.
Let wel, de milieuboot vaart maar uit met minstens 25 deelnemers. Met 60 deelnemers is hij volzet.

Binnenkort kan je ook inschrijven om mee te varen in 2015-2016. Dan vaart de milieuboot in de provincies Antwerpen en Limburg.

Tot op de milieuboot!

Het project ‘Educatieve milieuboottochten’ wordt gesubsidieerd door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.THE WORLD WALKS FOR WATER & SANITATION

Vorming water op 27 januari 2015

MOS Oost-Vlaanderen en Kleur Bekennen organiseren op 27 januari de vorming 'Zet de wereld waterpas' voor leerkrachten lager onderwijs. Tijdens een waterwandeling in Gent krijg je op verschillende locaties een integrale kijk op het boeiende en brede thema 'water' met gevarieerde workshops. Duurzaam, milieu, mondiaal, wandelen en zelfs varen zijn de sleutelwoorden.

Deelnemen is gratis, wel op voorhand inschrijven.

Meer infoWereldwaterdag@school op vrijdag 20 maart 2015

Op vrijdag 20 maart 2015, wereldwaterdag@school, vragen leerlingen en leerkrachten tijdens hun ‘Walk for Water’ opnieuw aandacht voor proper drinkwater voor altijd en iedereen. Tijdens Wereldwaterdag@school stappen jongeren uit basis- en secundaire scholen solidair met waterdragers in het Zuiden.

Alle info op www.wereldwaterdagatschool.be/index.htm

Dikketruiendag 2015 ‘Isoleer eerst je lichaam, daarna de rest’

Op vrijdag 13 februari 2015 organiseren Milieuzorg Op School en Ecocampus de 11de editie van Dikketruiendag.

Organiseer je Dikketruiendag op school?
Registreer je dan zoals de 1200 scholen die elk jaar meedoen en maak op die manier duidelijk dat je de uitstoot van broeikasgassen als een ernstig milieu- en maatschappelijk probleem zien en hiervoor actie willen ondernemen.

Meer info

Nieuw inspiratieboek Natuur- en Milieueducatie

Het Netwerk NME/EDO (Natuur- en Milieueducatie/Educatie Duurzame Ontwikkeling) van de provincie Antwerpen gaf aan de onderzoeksgroep Edubron van de Universiteit Antwerpen de opdracht om een handboek te schrijven voor de NME/EDO-professional. Het is een inspiratieboek geworden dat een duidelijk beeld op de theorie biedt en tools aanreikt voor toepassing ervan in hun dagelijkse praktijk. De theorieën in het boek gaan over het plannen, uitvoeren en evalueren van een activiteit. Het boek besteedt heel wat aandacht aan milieupsychologie en aan leertheorieën. Wat maakt nu eigenlijk dat iemand zich milieuvriendelijk wil en kan gedragen? Wat is leren en hoe verschillen mensen daarin? Het inspiratieboek bespreekt de implicaties daarvan voor de praktijk, zoomt in op werkvormen om de doelen van NME/EDO te bereiken en sluit af met 21 aanbevelingen voor een doelgerichte en doeltreffende NME/EDO-praktijk.

Iedereen die interesse heeft kan het boek downloaden via www.provincieantwerpen.be.

Demercursus: Word jij de eerste Demerambassadeur?

In het voorjaar van 2015 organiseert het Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw samen met Natuurpunt vzw voor de eerste keer de ‘Demercursus’. Ervaren sprekers en enthousiaste vrijwilligers nemen je mee op een interactieve ontdekkingstocht en leren je de Demer en haar vallei tussen Diest en Werchter in al haar facetten kennen.

Meer info

CVN-vormingen

Komend half jaar start cvn weer heel wat interessante natuurcursussen op. Een overzicht van het volledige aanbod vind je in de (digitale) vormingsbrochure. Op de website www.c-v-n.be vind je de meest actuele kalender en kan je je ook direct inschrijven.
Er zijn er al volzet, dus wees er snel bij!

Zonder is gezonder, zet pesticiden buiten spel

Pesticiden zijn ontwikkeld om ongewenste planten en dieren te doden, maar een deel ervan dringt in de grond of spoelt weg naar het water. Daardoor komen bepaalde pesticiden en hun afbraakproducten in grote hoeveelheden in het grond- en oppervlaktewater terecht. Die stoffen zijn schadelijk voor mens en milieu op korte én lange termijn. Daarom legt het Vlaamse beleid voor pesticidenreductie de nadruk op het beschermen van de waterwingebieden. Een folder licht de richtlijnen toe en geeft tips om het gebruik van pesticiden te vermijden. Met een affiche kan je de actie mee bekend helpen maken.

Meer info over de campagne Zonder is gezonder

Nieuwe vormingsbrochure van De Vroente

In de Vormingsbrochure 2015 krijg je een overzicht van alle vormingen die De Vroente op maat van jouw organisatie aanbiedt. De Vroente is een vormingscentrum voor natuureducatie van de Vlaamse overheid aan de rand van het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide.

Nieuw belevingscentrum aan het Albertkanaal

Aan de brug over het Albertkanaal in Vroenhoven (Riemst) komen twee unieke verhalen samen tot leven in het nieuwe belevingscentrum De Brug.
In de Bunker herbeleef je in beeld en geluid en met pakkende getuigenissen de cruciale gebeurtenissen van 10, 11 en 12 mei 1940, toen op deze plaats de Tweede Wereldoorlog voor België begon.
Binnenvaart Experience is een stimulerende (inter)actieve ontdekkingstocht door de wereld van de kanalen en de binnenvaart. Je ziet hoe een sluis werkt. Je test je kennis in een quiz. Je wordt uitgedaagd om een binnenschip door een sluis te sturen. Een robot bouwt voor jou een brug. Je bent aan de slag met aanraakschermen om informatie op te zoeken. Al je zintuigen worden aangesproken…

Meer info

11 februari 2015
Antwerpen en Brussel verbonden via het water

Info- en vormingsdag

Op deze info- en vormingsdag vaar je van Antwerpen tot Brussel via de Zeeschelde en het Kanaal Brussel-Schelde. Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières, Scheldegids en Kanaalgidsen nodigen je uit op dit het boeiende, ongewone traject. Ondertussen geven deskundige sprekers u graag meer informatie over de actuele toestand van beide waterlopen.

Meer info

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven