Nummer 78 - maart 2015
Terug
Verken op 4 april de Boven-Zeeschelde, een info- en vormingsdag tijdens een boottocht van Gent naar Temse
 

Eerst is de Schelde een vrij smalle rivier, maar stroomafwaarts Gent wordt ze langzaam breder. Vanaf de sluizen in Gent vormt de getijdenwerking het uitzicht van de rivier. De zoet-, brak- en zoutwaterslikken en -schorren zijn uniek in Europa. Maar de Zeeschelde heeft nog andere troeven.

Tijdens een geleide boottocht van Gent richting Temse maak je kennis met die verschillende functies van de Zeeschelde: scheepvaart, natuur, waterbeheersing, waterkwaliteit, veiligheid, recreatie,... terwijl we langs de oude dorpskernen van de getijdenrivier varen.
Deskundige sprekers lichten deze verschillende aspecten toe. Daarnaast heb je natuurlijk mogelijkheid tot een goed gesprek met de sprekers en de aanwezigen.

De info- en vormingsdag richt zich tot (toekomstige) nautische en toeristische gidsen, haven- en natuurgidsen, medewerkers van toeristische diensten, gidsenverenigingen en geïnteresseerde burgers.

Programma:

08:30
09:15
09:30
09:30 - 13:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:15 - 16:45
16:45

Vertrek met de bus vanuit Temse (optioneel)
Afspraak op de boot in Gent
Stipt vertrek met de boot in Gent
Geleide boottocht met deskundige sprekers
Lunch aan boord
Stop in Vlassenbroek met bezoek aan het overstromingsgebied
Geleide boottocht met deskundige sprekers
Vertrek met de bus in Temse naar Gent (optioneel)

Je kan inschrijven met dit inschrijvingsformulier. De inschrijving is pas definitief na betaling*.
Uiterste datum van inschrijving is maandag 30 maart.
Enkele dagen voorafgaand aan de activiteit ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving met de laatste praktische informatie en een deelnemerslijst (handig voor carpooling).

Het wordt een dag vol verkenning en ontmoeting, kennisverwerving en discussie en niet allerminst een intense 'Schelde-beleving'!

Deze activiteit is een organisatie van Grenzeloze Schelde
met medewerking van Scheldegids vzw en de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie.

*Je kan deelnemen voor 40 euro per persoon, vooraf te betalen door overschrijving op het rekeningnummer van Grenzeloze Schelde met als mededeling 'Naam Voornaam - 4april2015':
IBAN-code BE35 0012 1955 5637 en BIC-code GEBABEBB.
In die prijs zitten de boottocht, een drankje, de lunch en een bustocht vervat.

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven