Nummer 78 - maart 2015
Terug

WATER, MILIEU EN NATUUR

6 april Scheldehappening 2015

Op Paasmaandag 6 april kan je al varend, fietsend of wandelend de Zeeschelde en de verrassend veelzijdige Schelderegio komen ontdekken. Er zijn de slikken en schorren, kreken en watervogels, vergezichten en weerspiegeling van het licht op het water....
Van de zuidelijke rand rond Antwerpen tot Wetteren stellen alle Schelde- en Rupelgemeenten die dag ook hun bezienswaardigheden langs de Schelde gratis open. Je kan een boottocht combineren met één van de talrijke (gratis) geleide fietstochten of wandelingen of zelf op ontdekking gaan met een gratis fiets- of wandelkaart aan de infostands.

Meer info op www.scheldehappening.be

23 april praktijkdag Watertoets in Aalst

De provincie Oost-Vlaanderen organiseert een aantal praktijkdagen om gemeentelijke ambtenaren, polders en wateringen, studiebureaus, projectontwikkelaars, architecten en landmeters te informeren over de watertoets. Tijdens de praktijkdag leer je praktisch om te gaan met de regelgeving en ga je op zoek naar technisch goede oplossingen die ook rekening houden met gebiedsspecifieke kenmerken. Praktijkvoorbeelden en rekenoefeningen maken deel uit van de praktijkdag.

Er was veel interesse voor de praktijdagen in Gent, Sint-Niklaas en Oudenaarde. In Aalst is nog een aantal plaatsen vrij.
Voor de uitnodiging en om in te schrijven, klik hier.

Meer info op www.oost-vlaanderen.be/water of www.dewaterkant.orgvmm.be volledig vernieuwd

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft haar website grondig vernieuwd. Niet alleen qua look, maar ook inhoudelijk is de site volledig over een andere boeg gegooid.

Ontdek het zelf op www.vmm.be!

Waterinfo.be uitgebreid voor ondersteuning watertoets

De VMM biedt voortaan via www.waterinfo.be/watertoets alle kaarten en tools aan om overheden, notarissen en de immosector goed te informeren over overstromingsgevoelige gebieden.

Meer info

Natuurpunt : het Vijfde Mestactieplan zal zijn effect missen

Momenteel mag iedereen zijn mening geven over het Vijfde Mestactieplan (MAP 5). Met het nieuwe mestactieplan moet de nitraat- en fosfaatverontreiniging van bodem en water door landbouw omlaag.

Het voorbije jaar tikte Europa Vlaanderen nog op de vingers wegens te weinig vooruitgang en Natuurpunt betwijfelt ten zeerste of dit plan de gewenste reductie zal opleveren. Er zijn immers verschillende vrijstellingsregels, mestvrije 5 meterstroken ontbreken op alle beken, en – het belangrijkste – er komt geen stop op de uitbreiding van de veestapel. Natuurpunt wijst er op dat volgens hen met dit MAP de druk op het vat dus zal blijven toenemen.

Meer info: Vlaamse Landmaatschappij

Gelezen in de Beleid.flits 444, 12 maart 2015

Provincie Oost-Vlaanderen subsidieert werken aan waterlopen

In 2015 gaat de Provincie Oost-Vlaanderen zes projecten subsidiëren voor werken aan waterlopen van tweede en derde categorie.
De projecten dragen bij tot een belangrijke verbetering van het watersysteem. Ze verkleinen het risico op overstromingen, herstellen de natuur, verbeteren de waterkwaliteit, geven het water meer ruimte of maken het toegankelijker. Meer dan 320 000 euro stelt de Provincie hiervoor ter beschikking.

Meer info

In 2015 organiseert stad Gent de Wereldkanalenconferentie

Met Waterwegen en Zeekanaal geeft de Stad Gent mee het goede voorbeeld in de heropening van historische waterlopen en de aanmoediging van recreatievaart doorheen het historische stadscentrum. Gent beschikt ook over grote scheepvaart- en havengerelateerde erfgoedschatten. Als kanaalstad van internationaal economisch belang organiseert Gent in 2015 de Wereldkanalenconferentie. Watererfgoed Vlaanderen leverde een actieve bijdrage tot de eerdere editie in Groningen.

Het voorlopige programma van de WCC 2015 in Gent vind je hier.

Ken je het Zennekanaal?

Het Kanaal Charleroi-Brussel verbindt Charleroi met Brussel waar het aansluit op de Haven van Brussel en vervolgens op het Zeekanaal Brussel-Schelde om in Wintam uit te monden in de Zeeschelde. Eén lang kanaal dus dat door drie gewesten stroomt. Door zijn sterke verbondenheid met de Zenne, zowel geografisch, historisch, hydraulisch als ecologisch, spreekt men meer en meer over het Zennekanaal.

Meer weten? Coördinatie Zenne focust in haar nieuwe editie van de Zennekrant op het Zennekanaal.

De Molenbeek en haar vallei: natuurwandeling in de schaduw van Brussel

In Asse, Jette en Ganshoren beschikken de Molenbeek en haar vallei over een enorm natuurlijk en landschappelijk potentieel binnen een toch sterk verstedelijkte context. Het is dan ook belangrijk dit mooie stukje natuur te koesteren en te bewaren.

Coördinatie Zenne publiceerde in samenwerking met Natuurpunt een nieuwe wandelfolder om dit aantrekkelijke gebied te ontsluiten, de Molenbeek die doorheen de gemeenten stroomt meer bekendheid te geven en de mensen te informeren over de geschiedenis van dat waterloopje en zijn biologische belang. Natuurlijk wil de wandelfolder vooral een uitnodiging zijn om de vallei van de Molenbeek zelf of met een gids te gaan ontdekken en er van te genieten!

Meer info over de wandelingen van Coördinatie Zenne.

Jaarlijkse wandeling in de Molenbeekvallei met Natuurpunt Asse

Zondag 26 april, van 14 tot 16.30u

Natuurpunt Asse nodigt uit voor de jaarlijkse wandeling in en rond de Molenbeekvallei in Zellik. De klassieke ingrediënten - jonge natuur, herstelde natuur en oude natuur - worden je aangeboden in een klaverblad van drie, o.l.v. gids Erik Meerschaut. Het Kerremansbos, dat dit jaar 10 jaar geleden werd aangeplant, wordt 'grondig' verkend. In het (nog jongere) Kerremanspark ga je kijken hoe de pas gegraven poel zich inmiddels heeft 'aangekleed'. De moerassen van Jette zijn een ommetje waard en in het Laarbeekbos tenslotte willen we graag nog de lentebloeiers bewonderen.

Afspraak om 14u aan het einde van de Pontbeeklaan, parking Roularta, Zellik.

Deelname: voor Natuurpuntleden gratis, voor niet-leden €1.
Wandelschoenen of laarzen bij regenweer aanbevolen.

1 mei Brabantse Vaarhappening: varen, fietsen, wandelen…

Op vrijdag 1 mei 2015 kan je opnieuw deelnemen aan de Brabantse Vaarhappening, een kans op een voorproefje van het nieuwe vaarseizoen in Brabant en Brussel. Je bent van harte welkom om de Brabantse kanalen te verkennen per boot, te genieten van fietsen en wandelen in deze groene regio en de vele bezienswaardigheden langsheen het water te ontdekken of te verpozen bij één van de vele animatiestandjes.

Download hier de brochure!

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven