Nummer 79 - juni 2015
Terug

20-21-22 augustus 2015
Driedaagse verkenning van Zenne en 'Zennekanaal' van bron tot monding

Ter gelegenheid van haar 10de verjaardag organiseert de vzw Coördinatie Zenne-Coordination Senne samen met Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières een driedaagse verkenning van de Zenne en het 'Zennekanaal' van bron tot monding. Het wordt een zomers interessante en gezellige activiteit in het Zennebekken!

Op donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus kan je met de boot, te voet of per fiets de waterlopen van het Zennebekken ontdekken om ze beter te begrijpen.
Om de integrale en interregionale aanpak en afstelling van het waterlopenbeleid in het Zennebekken te bevorderen wil deze activiteit verenigingen, burgers, politici en administraties samenbrengen om over de gewestgrenzen heen informatie en gedachten met elkaar uit te wisselen.
Tijdens de drie dagen komen thema’s aan bod zoals de waterkwaliteit, de waterzuivering, de biodiversiteit, de linken tussen de Zenne en het Zennekanaal, de scheepvaart, de waterbevoorrading, het interregionaal overstromingsbeleid en de stedelijke integratie.

PROGRAMMA

Donderdag 20 augustus:
Zenne en Zennekanaal: bovenloop en brongebied
combinatie bus en boot vanuit Halle; facultatieve fietstocht


Thema’s: natuur en biodiversiteit, watervoorziening van het kanaal, scheepvaart, recreatie en toerisme, beheer van de winteroverstromingen in het Zennebekken.
Bustocht langs het overstort van Lembeek, Tubize, het gecontroleerd overstromingsgebied van Steenkerque, de bronnen van de Zenne.
Boottocht tussen Seneffe en Halle met passage van het Hellend Vlak van Ronquières en van de sluizen van Ittre en Lembeek.
Facultatieve fietstocht langs het oude kanaal Charleroi-Brussel. Mogelijkheid om de fietsen (met eigen fiets) tussen Seneffe en het Hellend Vlak van Ronquières. Transport van de fietsen is in de prijs inbegrepen.

Vrijdag 21 augustus:
boottocht op het 'Zennekanaal' in het verstedelijkt gebied
tussen Halle, Brussel en Vilvoorde; facultatieve fietstochten


Thema’s: het verleden en de toekomst van het Zennekanaal in het verstedelijkte gebied, de integratie van het water in de stad, het project van de vernieuwing van het Vlaams gedeelte van het kanaal tussen Lembeek en Anderlecht, het Kanaalplan in Brussel en 'Watersite' in Vilvoorde, de linken tussen de Zenne en het kanaal, goederen- en personenvervoer op en langs het kanaal, de havenfunctie, de mobiliteitsproblematiek, toerisme en recreatie op en om het kanaal, het Waterbeheerplan en de overstromingsproblematiek.
Boottocht tussen Halle, Brussel en Vilvoorde met bezoeken aan de open Zenne, het overstort van Anderlecht en van Watersite in Vilvoorde. Terug naar Vilvoorde met de trein of naar Brussel met de boot.
Facultatieve fietstocht langs de Zennebeemden (Beersel / Drogenbos) of fietstocht naar Zuunbeek en Rozentuin Coloma te Sint-Pieters-Leeuw.

Zaterdag 22 augustus:
benedenloop en monding - combinatie van fiets en boot (facultatief)
van Brussel naar Mechelen en Willebroek


Thema’s: waterkwaliteit en zuivering van het water van de Zenne en het kanaal, de linken Zenne en Zennekanaal, historiek van de overstromingen in de benedenloop, het Zennebekken als onderdeel van Dijle- en Scheldedistrict, het kanaal als ecologische corridor en as voor zachte mobiliteit, het historisch erfgoed langsheen het kanaal.
Facultatieve fietstocht langs de Zenne en Brussel tot aan de monding bij Mechelen (Zennegat)(+/- 30km).
Boottocht van Klein-Willebroek via Vilvoorde naar Brussel met passage van de sluis van Zemst en terug naar Brussel.

Meer details over het programma

DEELNAMEPRIJS

€40 per dag per persoon.
25% korting voor leden van milieuverenigingen en studenten.
In de prijs zijn begrepen: de boot, de bus, de bezoeken, de begeleiding en gidsing, het transport van de fietsen, een picknick en 2 drankjes per dag.

INSCHRIJVEN

Vòòr 10 augustus met het inschrijvingsformulier. Je kan deelnemen aan 1, 2 of 3 dagen naar keuze.

Alle info: tel. 02 2 201 08 08 - E-mail - www.coordinatiezenne.be

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven