Nummer 79 - juni 2015
Terug

WATER, MILIEU EN NATUUR

Neem een duik in de kwaliteit van ons zwemwater!

Meer weten over de kwaliteit van ons zwemwater? www.kwaliteitzwemwater.be

7 oktober 2015
Info- en ontmoetingsboottocht 'Ambitieus Albertkanaal'

Het Albertkanaal is één van de belangrijkste waterwegen van België. Tijdens een boottocht aan boord van de milieuboot van Herentals naar Antwerpen komen de actualiteit, de uitdagingen en de langetermijnvisie van het Albertkanaal aan bod. Verschillende aspecten m.b.t. het integraal waterbeheer - zoals economie & scheepvaart, waterkwantiteit, waterkwaliteit, drinkwaterproductie, natuur - worden tijdens het varen door deskundige sprekers toegelicht. Het wordt een interactieve en leerrijke activiteit!

De info- en ontmoetingsboottocht is georganiseerd door
Grenzeloze Schelde i.s.m. De Milieuboot en nv De Scheepvaart.

Meer infoOntdek met Natuurpunt de natuur in hartje Antwerpen

Wist je dat je in Antwerpen wondermooie stukjes natuur kan ontdekken?
Natuurpunt laat je deze zomer de mooiste groene plekjes zien, vlak bij jou thuis. Trek eropuit!

Neonicotinoïden in oppervlaktewater 2014

In 2014 heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor het eerst metingen uitgevoerd om een algemeen beeld te krijgen van de aanwezigheid van bepaalde neonicotinoïden in de Vlaamse waterlopen. Neonicotinoïden worden vaak in gewasbeschermingsmiddelen en biociden gebruikt voor de bestrijding van insecten. De VMM onderzocht op 92 meetplaatsen in Vlaanderen drie stoffen: imidacloprid, thiamethoxam en clothianidine. Twee van de drie onderzochte stoffen komen frequent voor. Op 29 april 2013 werd op Europees vlak beslist tot een vergaande beperking in het landbouwkundig gebruik van die drie stoffen.

Momenteel zijn er evenwel geen Europese normen voor neonicotinoïden vastgesteld. De Europese Commissie heeft wel de groep van vijf neonicotinoïden op de lijst van de aandachtstoffen geplaatst.

Ook in Vlaanderen zijn nog geen wettelijke normen voor neonicotinoïden in oppervlaktewater vastgesteld.

Het rapport kan je downloaden via de site van VMM.

Natuurpunt pleit voor een permanent en uitgebreid verbod op alle neonicotinoïden omwille van de impact op natuur, milieu en waarschijnlijk de mens.

'Bluuft e bitje van de beke', een campagne van de provincie West-Vlaanderen

Woon jij langs een waterloop? Om de normale waterafvoer te garanderen, volg je best enkele richtlijnen op. Zo mag je in een strook van vijf meter aan weerszijden van de beek niets bouwen. Ook voor aanplantingen en afsluitingen dien je je aan bepaalde maatregelen te houden.

Je vindt alle info op de website van de provincie West-Vlaanderen.Waterbeleid in de provincie Oost-Vlaanderen, blijf op de hoogte!

Waterbeleid is één van de kerntaken van de provincie. Via de nieuwsbrief De Waterstand houdt de provincie Oost-Vlaanderen je op de hoogte, delen ze hun kennis en ervaring met iedereen die begaan is met waterbeleid- en beheer, informeren ze over maatregelen op het terrein en over de ondersteuning van de provincie aan de lokale besturen voor werken aan waterlopen die zij zelf beheren.

Geïnteresseerd? Via de link ‘Elektronische nieuwsbrieven’ op de website van de provincie Oost-Vlaanderen kan je je inschrijven voor de nieuwsbrief.

Schimmelziekte bij salamanders in Vlaanderen

Begin mei is voor het eerst in Vlaanderen een gevaarlijke schimmel aangetroffen bij twee alpenwatersalamanders. De schimmel is niet gevaarlijk voor mensen, maar kan wel de salamanderpopulatie bedreigen. De schimmel was al vastgesteld bij vuursalamanders in Wallonië. Ook in Nederland is de schimmel een probleem en zorgde ze ervoor dat de populatie vuursalamanders bijna volledig verdween. Wat het effect zal zijn op de alpenwatersalamander is nog niet helemaal duidelijk.

Lees er meer over op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos of bij Natuurpunt.

Nieuw wachtbekken langs Moenebroekbeek in Lierde

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een nieuw wachtbekken aangelegd aan de Moenebroekbeek in Lierde. Op donderdag 11 juni is het nieuwe wachtbekken officieel geopend door Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege.

Joke Schauvliege: “Met deze investering realiseert de Vlaamse Milieumaatschappij 105 000 m³ extra waterberging in het valleigebied van de Molenbeek en wordt het overstromingsrisico er gevoelig verminderd.”

Meer infoDe Grote Verleieding, na 20 jaar Leiewerken een zomer lang feest in Kortrijk en omgeving

Kortrijk, stad aan de Leie.
In 2015 zijn de Leiewerken zo goed als voltooid. Sinds 1995 is de rivier verbreed en zijn zeven nieuwe bruggen gebouwd. Het resultaat: een metamorfose van de stad in een schitterende combinatie van architectuur en groen. Met vrijplaatsen voor wonen, werken, studeren, horeca, ontmoeting, sport en cultuur. Terwijl Kortrijk deze troeven nu voluit kan uitspelen, herstellen ook de andere Leiegemeenten in de komende jaren hun contact met de rivier.
Tijd voor een zomers feest met de Leie in de hoofdrol: DE GROTE VERLEIEDING. Nog tot 27 september 2015.

Een organisatie van Stad Kortrijk, Waterwegen en Zeekanaal NV en Intercommunale Leiedal.
Een breed partnership in de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en met Mons 2015, Culturele Hoofdstad van Europa.

www.kortrijk.be/de-grote-verleieding

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven