Nummer 80 - september 2015
Terug

Bezoek de nieuwe vistrap in Landegem

Zondag 18 oktober 2015

In Landegem was een afgesneden meander van de Oude Kale tot voor kort een weinig interessante, geïsoleerde plas water. Daar is nu verandering in gekomen. Door de meander terug aan te sluiten op de Oude Kale zal zijn ecologische waarde toenemen en hebben vissen er een leefgebied bij.

Om de meander van water te voorzien werd de naburige Landegembeek omgeleid en aangesloten op de meander. Aanvankelijk liep de Landegembeek vanaf de Vosselarestraat in een rechte lijn dwars op de helling naar zijn monding in de Oude Kale. Nu kronkelt ze over een lengte van ongeveer 150 meter in een nieuwe bedding doorheen een bosperceel en is ze verderop in het weidegebied aangesloten op de meander die uiteindelijk uitmondt in de Oude Kale. Om de nieuwe waterloop te realiseren moest een peilverschil van bijna 2 meter overbrugd worden. Om er voor te zorgen dat vissen opwaarts kunnen zwemmen en de meander in de zomer niet leeg loopt, is op de nieuwe waterloop een vistrap met 17 vispasseerbare drempels gebouwd.

Het project kwam tot stand door samenwerking van de provincie Oost-Vlaanderen, de watering Oude Kale en Meirebeek en de Vlaamse Milieumaatschappij.

Bredere aanpak
De herinrichting kadert in een bredere aanpak tot opwaardering van het opwaartse gedeelte van de vallei van de Oude Kale tussen Vosselare en Merendree. Dit deel van de Oude Kale werd in het verleden voor een belangrijk gedeelte verlegd, rechtgetrokken en verbreed. Hierdoor verloor de vallei er een groot deel van haar ecologische en landschappelijke waarde.

Naast deze vistrap voorziet de Vlaamse Milieumaatschappij daarom op korte termijn nog een aantal bijkomende projecten. Het ingekokerde deel van de Oude Kale ter hoogte van het nieuwe sportcentrum in Vosselare zal opnieuw opengelegd worden en in het spontaan ontstane wilgenbos tussen het Afleidingskanaal en de huidige loop van de Oude Kale in het centrum van Landegem zal het meanderende karakter van de Oude Kale hersteld worden, rekening houdend met haar vroegere kronkelende loop.

Voorstelling van de nieuwe vistrap
Op zondag 18 oktober stellen de provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Milieumaatschappij en de Watering Oude kale en Meirebeek de nieuwe, natuurvriendelijk ingerichte meander van de Oude Kale in Landegem voor. Ook de plannen van de VMM om aansluitend verder werk te maken van een meer natuurlijk waterlopenstelsel worden toegelicht.

Een voorstelling van de nieuwe inrichting met vistrap en een korte geleide wandeling langs de nieuw gerealiseerde meander staan op het programma. Nadien demonstreert de Provinciale Visserijcommissie een afvissing van de Oude Kale, een leuke ervaring voor jong en oud. Ook kinderen zijn welkom.

Deelname is gratis, wel graag vooraf inschrijven.
Aanvang: 9.30u | Einde: 12u
Locatie: Auditorium bibliotheek, Stationsstraat 20, 9850 Landegem (plan)
Voorzie aangepaste kledij. Laarzen of hoge stapschoenen zijn aangewezen.

Een initiatief van de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen
i.s.m. De Waterkant vzw, Vlaamse Milieumaatschappij, Watering Oude Kale en Meirebeek,
gemeente Nevele en Natuurpunt De Ratel


Dienst Integraal Waterbeleid | PAC Het Zuid – W. Wilsonplein 2 - 9000 Gent | tel. 09 267 76 80
tine.buysse@oost-vlaanderen.be | www.oost-vlaanderen.be

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven