Nummer 80 - september 2015
Terug

WATER, MILIEU EN NATUUR

20 september
Wandeling naar vloedbossen in de Polders van Kruibeke

Zondag 20 september nodigt Grenzeloze Schelde je uit voor een schitterende wandeling via aangelegde paden langs uitzonderlijke alluviale bossen door het gebied van de Rupelmondse kreek. Een Barbiergids geeft uitleg over de waterrijke natuur en vertelt ook over de 300 jaar oude geschiedenis van het natuurgebied.

Met het Life+-project Scalluvia krijgen zo’n 90 hectare elzenbroekbossen en kreken in de Polders van Kruibeke een optimale inrichting. De waterstand in de bossen wordt geoptimaliseerd, stuwen visvriendelijk gemaakt, oevers heringericht, exoten en vuil verwijderd... Zo wordt het waardevol gebied in ere hersteld.

De wandeling begint en eindigt in Rupelmonde en duurt van 14 tot 16u. Deelnemen kost € 3. Je moet op voorhand inschrijven.

Vanaf 19 september
Infokeet van het Hedwige-Prosperproject in een nieuw jasje

Het Hedwige-Prosperproject van het Sigmaplan bundelt twee polders aan beide zijden van de Belgisch-Nederlandse grens. Het grenspark wordt het grootste brakwaterschorrengebied van West-Europa.

Benieuwd naar hoe dit alles gerealiseerd zal worden? In de infokeet in Doel vertellen Waterwegen en Zeekanaal NV en het Agentschap voor Natuur en Bos in samenspraak met de Provincie Zeeland je daar alles over. De educatieve tentoonstelling werd bovendien in een nieuw jasje gestoken en dat kan je op zaterdag 19 september zelf komen ontdekken. Loop onder meer virtueel rond in de nieuwe getijdennatuur, ga via geocaching op schattenjacht of laat je op sleeptouw nemen door een projectexpert.

Meer info

20 september Autoloze Zondag
Kom eens te voet de Brusselse waterlopen ontdekken!

Brussel telt een heel aantal waterlopen die het verdienen om (opnieuw) ontdekt te worden, waaronder de Molenbeek, een groenblauwe corridor die Vlaanderen met Brussel verbindt. Tijdens een wandeling van Coördinatie Zenne, gedeeltelijk in Natura 2000-gebied, ontdek je een prachtige beekvallei waar de natuur zich heeft kunnen ontwikkelen, ook al is de stad nooit veraf.

Afspraakplaats: om 14u aan de bushalte ‘Laerbeek - UZ-Brussel’. Einde voorzien om 16u.
Wel graag op voorhand inschrijven.

Chap’eau: otter terug van weggeweest! Feest op 27 september

Enkele maanden geleden werd de otter in de polders van Kruibeke gespot, na een afwezigheid van meer dan 30 jaar. Dat de otter is teruggekeerd, is het levende bewijs van de verbeterde leefkwaliteit in en rond het Scheldebekken.

Samen met iedereen die propere waterlopen belangrijk vindt, gaat Aquafin i.s.m. verschillende partners dit resultaat van jarenlange inspanningen vieren! Immers: hoedje af voor iedereen die meewerkt aan propere waterlopen in Vlaanderen! Op zondag 27 september wordt aan de polders in Kruibeke een dagje sport en ontspanning georganiseerd. Je kan wandelen, fietsen of mountainbiken in de mooie omgeving of deelnemen één van vele activiteiten op het kasteeldomein. Er zal een heerlijk barbecuebuffet zijn en vele eetkraampjes.

Het programma bekijken en je inschrijven kan via https://www.chap-eau.be/

Hier vind je meer info over de Polders van Kruibeke.

14 oktober
Info- en ontmoetingstocht 'Ambitieus Albertkanaal'

Het Albertkanaal is één van de belangrijkste waterwegen van België. Tijdens een boottocht aan boord van de milieuboot komen de actualiteit, de uitdagingen en de langetermijnvisie voor het Albertkanaal aan bod. Verschillende aspecten m.b.t. het integraal waterbeheer - zoals economie & scheepvaart, waterkwantiteit, waterkwaliteit, drinkwaterproductie, natuur - worden tijdens het varen door deskundige sprekers toegelicht. Daarnaast heb je natuurlijk voldoende mogelijkheid tot een goed gesprek met de sprekers en de aanwezigen. Het wordt een informatieve, interactieve en informele activiteit!

De milieuboot legt aan in Antwerpen, vaart tot aan de sluis van Wijnegem, keert terug naar Antwerpen en verkent nog een stukje van de Antwerpse haven.

De info- en ontmoetingstocht is georganiseerd door Grenzeloze Schelde, i.s.m. De Milieuboot en nv De Scheepvaart.

Meer infoNatuur in je buurt: meer dan 80 000 handtekeningen voor minister Schauvliege

Natuurpunt, vzw Durme en Limburgs Landschap hebben woensdagnamiddag een petitie met ruim 80.000 handtekeningen overhandigd aan Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege. De natuurverenigingen en de ondertekenaars hopen de minister te overtuigen om natuurgebieden in de buurt, opgestart door lokale bewoners, niet te laten vallen.

Lees het persbericht van Natuurpunt of lees er meer over op de website van Bond Beter Leefmilieu.

Fysisch-chemische kwaliteit oppervlaktewater 2014

De Vlaamse wateren behaalden in 2014 één van de beste scores in 20 jaar wat betreft hun fysisch-chemische toestand. Maar sinds vijf jaar is die positieve evolutie minder uitgesproken. Vooral het gehalte aan fosfor blijft een belangrijk aandachtspunt op de meeste meetplaatsen. Inspanningen zijn noodzakelijk om een goede ecologische toestand in onze watersystemen te behalen.

De Vlaamse Milieumaatschappij publiceerde deze zomer haar rapport over de fysisch-chemische kwaliteit van het oppervlaktewater in 2014. Je kan het rapport hier downloaden.

Aanpak wateroverlastproblematiek - rapportering 2015

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) rapporteerde voor een vierde keer over de aanpak van wateroverlast, dit keer met een focus op kernpunten en geënt op (de transitie naar) een meerlaagse waterveiligheid. Het rapport beschrijft op hoofdlijnen de initiatieven die in 2015 genomen zijn in het kader van preventie, protectie en paraatheid en in het kader van het omgaan met restrisico’s.

Je kan het rapport rapport online raadplegen.

16 november: symposium waterveiligheid voor lokale overheden

Om de overstromingsrisico’s het hoofd te bieden, werkt de Commissie Integraal Waterbeleid aan een meerlaagse waterveiligheid waarbij ingezet wordt op protectie, preventie en paraatheid.

Tijdens dit symposium krijgen lokale overheden voorbeelden uit de praktijk en gaan ze ook zelf aan de slag met de principes van meerlaagse waterveiligheid. Praktische handvaten worden aangereikt om het overstromingsrisico op gemeente- of wijkniveau op een duurzame manier te kunnen verminderen.

Bekijk hier het programma.

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht en kan tot 3 november.

Iets te melden over een waterloop?
Nieuw meldpunt in provincie Antwerpen

De provincie Antwerpen lanceerde een campagne om haar meldpunt waterlopen beter bekend te maken. Via dat meldpunt kunnen inwoners problemen of waarnemingen aan een waterloop signaleren. Van woekerende planten en zwerfvuil tot een zeldzame vogel en inbreuken op afstandsregels. Tegelijk wil de provincie duidelijk maken dat ze sinds 2014 het aanspreekpunt is wat onbevaarbare waterlopen betreft. Ze beheert 2400 km onbevaarbare waterlopen en is daarmee de grootste waterloopbeheerder in de provincie.

www.meldpuntwaterlopen.be

Dankzij natuurherstel is Schuilenswijer (Dommelvallei) een paradijs voor vlinders, libellen en vogels

76 soorten vogels, 32 soorten libellen en 29 soorten dagvlinders: de lijst met waarnemingen in natuurgebied Schuilenswijer in Hechtel-Eksel oogt indrukwekkend voor een stukje natuur van amper 12 ha. Bovendien bevat de lijst opvallend veel zeldzaamheden. Een beloning voor 5 jaar natuurherstel in het kader van het Europese LIFE-project Dommeldal.

Met Europese subsidies van het LIFE-fonds herstelden de vrijwilligers van Natuurpuntafdeling Hechtel-Eksel en de sociale tewerkstellingsploeg van Natuur- en landschapszorg er het natuurlijk reliëf met plassen en vennen.

Meer lezen

Driedaagse verkenning van Zenne en 'Zennekanaal' van bron tot monding

Ter gelegenheid van haar 10de verjaardag organiseerde de vzw Coördinatie Zenne-Coordination Senne samen met Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières eind augustus een driedaagse verkenning van de Zenne en het 'Zennekanaal' van bron tot monding.

Om de waterlopen van het Zennebekken beter te begrijpen gingen de deelnemers op verkenningstocht met de boot, te voet of per fiets. Om de integrale en interregionale aanpak en afstelling van het waterlopenbeleid in het Zennebekken te bevorderen bracht deze activiteit verenigingen, burgers, politici en administraties samen om over de gewestgrenzen heen informatie en gedachten met elkaar uit te wisselen.

Tijdens de drie dagen kwamen thema’s aan bod zoals de waterkwaliteit, de waterzuivering, de biodiversiteit, de linken tussen de Zenne en het Zennekanaal, de scheepvaart, de waterbevoorrading, het interregionaal overstromingsbeleid en de stedelijke integratie.

Documentatie en foto's

Meer weten over het Vlaamse Sigmaplan?

Bekijk de nieuwe film over het Sigmaplan: voor een veilig, natuurlijk en economisch aantrekkelijk Scheldegebied in Vlaanderen!

https://vimeo.com/131433509

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven