Nummer 81 - januari 2016
Terug

WATER, MILIEU EN NATUUR

In de Merelbeekse Scheldemeersen krijgt de natuur nieuwe kansen

In de Merelbeekse Scheldemeersen zie je sinds augustus veel beweging.
In de vallei van de Melsenbeek worden werken uitgevoerd om het gebied opnieuw in te richten zodat de natuur er zich kan herstellen en verder ontwikkelen.

Het natuurinrichtingsproject is het resultaat van een samenwerking tussen het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de Provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Merelbeke, Natuurpunt, lokale bewoners en landbouwers.

Gelezen in De Waterstand van december 2015, de digitale nieuwsbrief over het integraal waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen.

Nieuw Scheldemagazine

Duiding en achtergrond bieden over de visie van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, belangwekkende projecten in de kijker zetten en een platform geven aan de stakeholders. Dat is het concept van het Scheldemagazine.

Met het magazine wil de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) iedereen bereiken die zich betrokken voelt bij de duurzame ontwikkeling in het Schelde-estuarium.

Meer info

Riviercontract voor de Maarkebeekvallei

Om het overstromingsrisico in de Maarkebeekvallei drastisch te verminderen, hebben de Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie Oost-Vlaanderen, Oudenaarde en Maarkedal de handen in mekaar geslagen. Dat engagement hebben ze in een riviercontract gegoten en op 1 december ondertekend.

Lees meer

Over een totaalplan voor de Marke lees je hier meer.

De Schelde van bron tot monding

Het nieuwe Scheldeboek toont aan hoe verrassend veelzijdig deze rivier is. Het neemt de lezer mee naar oasen van rust waar hij kan genieten van de prachtige natuur, maar ook naar bruisende gebieden waar de Schelde een boost geeft aan de economie. Ook de vele culturele en natuurhistorische schatten waaraan het Scheldegebied rijk is, komen aan bod.

Auteur: Patrick Meire, hoogleraar geïntegreerd waterbeheer, Universiteit Antwerpen.
Natuurfotograaf Misjel Decleer bracht de verschillende gezichten van de rivier prachtig in beeld.

Meer info

‘Red de natuur in je buurt’: Joke Schauvliege belooft een herziening van het natuurbeleid

Natuurpunt reageert opgelucht over de koerswijziging die Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege heeft aangekondigd over de herziening van het natuurbeleid. Het zal mogelijk blijven om kleine natuurgebieden op te richten en te beheren. Ook de toekomst van speelbossen, wandelpaden en ruiterpaden lijkt verzekerd, net zoals natuurgebieden op gronden van gemeenten en andere openbare besturen.

Lees meer

Effecten van klimaatverandering

 

  • Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) voerde op vraag van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een literatuurstudie uit naar de gevolgen van de klimaatverandering op bos en natuur in Vlaanderen.

    Je kan het rapport hier downloaden.

  • Met de klimaattop in Parijs op de achtergrond zoomde ook Natuurpunt in op de gevolgen van de opwarming van de aarde in de komende decennia. Reptielen, en in het bijzonder de levendbarende hagedis, krijgen het erg moeilijk. Meer zelfs dan sommige andere diersoorten.

    Lees meer

Alles wat je ooit over klimaatverandering wilde weten

Vraag je je ook af waar die onderhandelaars het in Parijs eigenlijk over hadden? We worden om de oren geslagen met begrippen als ‘broeikaseffect’ en ‘emissierechten’, maar waar gaat het eigenlijk over? Ondervinden wij in België ook gevolgen van de klimaatverandering en kunnen we er überhaupt wel iets aan doen?

Bond Beter Leefmilieu zette de basics op een rijtje en leidt je door het klimaatverhaal.

Ontdek hier de handleiding van Bond Beter Leefmilieu.

De giebel verovert West-Europese waterlopen

Giebel, een invasieve vissoort uit Siberië en Centraal-Europa, is aan een veroveringstocht bezig door West-Europa. Natuurpunt trof de karperachtige ook aan in de vijver in Belval-en-Argonne, een natuurgebied in Noord-Frankrijk waarvan Natuurpunt mede-eigenaar is.

Lees meer

Plastic Soup Foundation: zwerfvuil in rivieren moet aangepakt worden

Plastic soep op zee bestaat uit afval dat van schepen afkomstig is én van zwerfafval in rivieren dat uiteindelijk in zee terecht komt. Vreemd genoeg bestaan er geen wettelijke regels om dat zwerfafval te voorkomen.
De Kaderrichtlijn Water (KRW), die van kracht is sinds 2000 en garant moet staan voor een goede kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater, is de belangrijkste Europese richtlijn voor het waterbeheer, maar normen met betrekking tot zwerfafval zijn daar niet in opgenomen.

De PSF (Plastic Soup Foundation) vindt dat er Europese regelgeving moet komen over zwerfvuil in rivieren en dat erkend moet worden dat drijfafval de kwaliteit van het oppervlaktewater aantast.

Meer info: www.plasticsoupfoundation.org/aanpak-zwerfvuil-rivieren/
Lees ook: Rijn zwaar vervuild met microplastics

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven