Nummer 82 - mei 2016
Terug

WATER, MILIEU EN NATUUR

Dinsdag 10 mei: Afterwork 'Waterbeheerplannen' - voor de kwaliteit van onze waterlopen

Wat gebeurt er om de kwaliteit van de waterlopen in het Zennebekken te verbeteren?
Kom luisteren op dinsdag 10 mei 2016 van 17.30u tot 19.30u en geef je mening!

Europa heeft in het jaar 2000 een richtlijn opgesteld om te komen tot een 'goede waterkwaliteit'. Om dit te bereiken moet elke lidstaat Stroomgebiedbeheerplannen invoeren. In België is elk Gewest hiervoor verantwoordelijk. Een dergelijk stroomgebiedbeheerplan bepaalt de gewestelijke doelstellingen op het gebied van waterbeheer en bepaalt tegelijk de acties om ze te verwezenlijken.

De Afterwork is een organisatie van Coördinatie Zenne en Grenzeloze Schelde en vertelt je meer over de kwaliteit van de waterlopen in het Zennebekken.

Meer info

In Vlaanderen zijn de stroomgebiedbeheerplannen op 18 december 2015 goedgekeurd. Lees meer

Zondag 22 mei: Dag van de Biodiversiteit

Alle info: www.1001voorbiodiversiteit.be en www.un.org

Nieuwe topnatuur langs de Zeeschelde tussen Gent en Antwerpen

Met medewerking van tal van instanties, milieuorganisaties en toeristisch-recreatieve verenigingen organiseerden de vzw’s Grenzeloze Schelde, Natuurpunt, Scheldegids en Scaldisnet op maandag 4 april 2016 een boottocht op de Zeeschelde van Wetteren naar Kruibeke en een wandeling op het nieuwe jaagpad tussen Schelde en natuurgebied tot Kruibeke-Scheldelei.

Beeldverslagen, informatieve kaarten en tekeningen

De Schelde door de getijden heen’:
40 jaar Sigmaplan en 20 jaar monitoring

Wil je meer weten over de Schelde? Bekijk de filmpjes over 40 jaar Sigmaplan die in februari 2016 getoond werden tijdens het Symposium 'De Schelde door de getijden heen':

De Schelde wordt voortdurend gemeten. De belangrijkste resultaten van de monitoringprogramma’s voor de Schelde werden vastgelegd in een nieuwe brochure 'Meten voor een gezondere Schelde'.
Je kan de brochure hier raadplegen.

Waterkwaliteit vereist een brede kijk

Protos ging in gesprek met Peter Goethals over het verleden en de toekomst van water in Vlaanderen.

De professor waterecologie aan de Universiteit Gent zag de waterkwaliteit in Vlaanderen vooruitgaan, maar vindt dat er nog een lange weg te gaan is. Hij bestudeert de ecologische impact van vervuiling en fysieke veranderingen van waterlopen, maar onderstreept het belang van een brede kijk op de waterproblematiek. Een draagvlak is essentieel voor een geslaagd waterbeleid en daarvoor is sensibilisering en inzicht in sociale en economische principes nodig.

Lees het interview

Vernieuwing stuwen en sluizen op de Dender

In Aalst bouwt Waterwegen en Zeekanaal NV een nieuwe stuw en sluis een kilometer verder dan het huidige sluiscomplex, voorbij de Zeebergbrug. Naast de stuw en sluis komt een nieuw bedieningsgebouw met uitkijkplatform. Er komt ook een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug. Een vispassage zal het vissen makkelijker maken om langs de stuw en de sluis te zwemmen.

Meer info

In het centrum van Geraardsbergen vernieuwt Waterwegen en Zeekanaal NV de stuwen, het dienstgebouw en de omgeving van het stuwcomplex. De huidige sluis wordt gemechaniseerd. De ingrepen verhogen de waterveiligheid en garanderen de scheepvaart. Bovendien wordt het er ook aangenamer fietsen en wandelen.

Meer info

Natuurpunt bericht over water, waterkwaliteit …

Viseren aalscholvers visvijvers?

In de jaren '80 was de aalscholver een zelden geziene vogel. De grootste oorzaak: de povere waterkwaliteit, het daaruit volgend gebrek aan voedsel en vervolging. Na grote inspanningen voor de waterkwaliteit van onze rivieren keerde samen met de vissen ook de aalscholver weer. Natuurpunt legt uit waarom aalscholvers dol zijn op visvijvers en waarom schrik voor overpopulatie onterecht is.

Lees het volledige artikel

Wie zoekt die fint

Wie deze lentedagen in de avondschemering van op de Scheldedijk over het water kijkt, kan getuige zijn van een oud en lang verdwenen natuurfenomeen: het geplons en de kringen van paaiende meivissen of finten in het Scheldewater. De komende weken zet Natuurpunt een onderzoek op om met vrijwilligers het paaigedrag van de mysterieuze meivis in kaart te brengen.

Lees het volledige artikel

De zee stikt van het plastic

Van het kleinste knopje tot het meest luxueuze tuinmeubilair. Plastic is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse wereld. Maar achter het gebruiksgemak van plastic schuilt een duister kantje. Veel kunststoffen voorwerpen komen na gebruik in het milieu terecht en zorgen daar voor onnodige problemen.

Lees het volledige artikel

INBO: Jaarboek 2015

Naast enkele basiscijfers over het Instituut Natuur- en Bosonderzoek (INBO) bevat het Jaarboek een bonte mix van onderzoeksonderwerpen die in 2015 aan bod kwamen: onderzoek over bossen en rivieren, vogels en zoogdieren, ecosystyeemdiensten en soortenmonitoring, beleid op schaal Vlaanderen tot en met beheer van kleine ecosystemen.

Het INBO streeft naar wetenschappelijke kwaliteit en beleidsrelevantie op basis van transparante informatie en objectieve interpretatie.

Lees meer

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven