Nummer 83 - september 2016
Terug

Droge voeten in Antwerpen.
De Sigmawerken aan de Antwerpse Scheldekaaien.

Zondagnamiddag 16 oktober: boottocht langs de Scheldekaaien en bezoek aan de infokeet

Om Antwerpen ook in de toekomst tegen hoge waterpeilen op de Schelde te beschermen, worden de Antwerpse Scheldekaaien gerenoveerd. Eerst moeten de kaaimuren per zone verstevigd worden. Daarna volgt de verhoging van de waterkering. Tenslotte krijgen de kaaien een heuse facelift met volle aandacht voor het publieke karakter van deze unieke plek die de stad met de Schelde moet verbinden. Om dat project te realiseren werken de stad Antwerpen en Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) nauw samen.

Wil je meer weten over de ambitieuze heraanleg van de Scheldekaaien in Antwerpen?
Op zondagnamiddag 16 oktober krijg je uitleg uit eerste hand. Grenzeloze Schelde en De Milieuboot organiseren er dan een bezoek aan de infokeet en een boottocht langs de Scheldekaaien.
Ingenieur Hans De Preter leidt je rond in de infokeet op de Scheldekaai en vervolgens op de werf t.h.v. Nieuw Zuid. Daarna vaar je langs de Scheldekaaien aan boord van de milieuboot en krijg je zicht op het hele gebeuren op en om de Antwerpse Scheldeoevers.
Niet te missen!

PROGRAMMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.30u


14.00u - 14.30u14.30u - 15.00u


16.00u - 17.30u


ca. 17.30u

Samenkomst aan de infokeet Scheldekaaien (Ledeganckkaai t.h.v. Bank van Breda en Van der Sweepstraat) - parkeren in de aanpalende straten.

Geleid bezoek infokeet door ingenieur Hans De Preter, celhoofd Investeringen W&Z, afdeling Zeeschelde en Fran Herpelinck, Pantarein Publishing, contentexpert Sigmaplan.

Geleid bezoek werken Scheldekaaien t.h.v. Nieuw Zuid met ingenieur Hans De Preter. Te voet naar het Steenplein, waar de milieuboot op de deelnemers wacht.

Boottocht met deskundige sprekers van o.a. De Milieuboot, Grenzeloze Schelde en W&Z.

Einde van de boottocht aan de Sint-Michielskaai.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deelnemen kost 10 euro. Graag inschrijven via dit inschrijvingsformulier.
Uiterste datum van inschrijving is woensdag 12 oktober. Je inschrijving is maar definitief na betaling.

De activiteit is een organisatie van Grenzeloze Schelde en haar werkgroep Water in de Stad, samen met De Milieuboot. W&Z afdeling Zeeschelde en de Stad Antwerpen verlenen hun steun en medewerking.

Over de renovatie van de Antwerpse Scheldekaaien kan je alvast meer lezen op de websites Onze Kaaien en Project Scheldekaaien.

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven