Nummer 83 - september 2016
Terug

WATER, MILIEU EN NATUUR

Levende beken in Vlaanderen

Er zit weer meer leven in de Vlaamse beken. De jarenlange investeringen in waterzuivering, beekherstel en natuurgebieden beginnen vruchten af te werpen. Maar waar in Vlaanderen stromen deze levende beken?

Lees het rapport van Natuurpunt

Exotische waterplanten belanden op Europese zwarte lijst

Op 14 juli publiceerde de Europese Unie de eerste lijst van invasieve soorten die als zorgwekkend beschouwd moeten worden. Op de lijst staan twee exotische waterplanten die vrij algemeen voorkomen in Vlaanderen: Parelvederkruid en Grote waternavel. Vanaf nu geldt een bestrijdingsplicht voor deze soorten.

Lees het volledige artikel op de website van Natuurpunt

Heraanleg Demer door Diest.
De rivier doet de stad herademen.

Met het Demerproject wil de Vlaamse Milieumaatschappij Diest beschermen tegen overstromingen, inzetten op natuurontwikkeling en de mensen dichter bij het water brengen.

Op 4 september werd het project ingehuldigd.


Lees meer

7 oktober: Kom het Sigmagebied Dijlemonding ontdekken!

Waterwegen en Zeekanaal NV en het Agentschap voor Natuur en Bos nodigen je uit voor hun Sigmaplan-in-actiedag in Rumst. Midden in het Mechelse Rivierenland kan je het Sigmaproject Dijlemonding en het Sigmaplan dat Vlaanderen tegen overstromingen moet beschermen, vanop de eerste rij ontdekken. Kom wandelen, fietsen of klinken!

Meer info

Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw kronkelt straks weer door het landschap

In de vallei van de Zuunbeek in Vlaams-Brabant zijn grote werken bezig om de beek zijn natuurlijke loop terug te geven. Door de meanders kan de beek meer water opvangen en wordt de kans op overstroming kleiner. Daarnaast moet een natuurlijke Zuunbeek ook de biodiversiteit in en rond de beek opnieuw verhogen

Lees meer

Nieuw pompgemaal op de Rosdambeek in Afsnee

Op zondag 18 september nodigden de provincie Oost-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) de buurtbewoners uit om de werf aan de Rosdambeek in Afsnee te bezoeken.

Om bij zeer hoge waterstanden in de Leie de wateroverlast langsheen de Rosdambeek en haar zijbeken te verhelpen, bouwt de provincie samen met W&Z een afsluitconstructie aan de monding van de Rosdambeek. Als de afsluitconstructie dicht staat zal het wateroverschot in de beek overstorten in een buffervijver. Een pomp zal het water vanuit de buffervijver naar de Leie overpompen.

Heel wat bewoners kwamen een kijkje nemen. Klik hier voor een beeldverslag.

Over het nieuwe pompgemaal op de Rosdambeek kon je al lezen in De Waterstand van augustus 2015.

Waterkwaliteit Antwerpse dokken online

Als gebiedsbeheerder van de havendokken achter de sluizen op de Linker- en Rechterscheldeoever, monitort het Havenbedrijf Antwerpen op structurele basis de kwaliteit van het water. Parameters voor de meting van waterkwaliteit zijn onder meer zware metalen, detergenten en stikstof.

Sinds kort kan iedereen deze gegevens online raadplegen via www.portofantwerp.com/nl/waterkwaliteit.

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven