Nummer 84 - december 2016
Terug

NATUUR- & MILIEUEDUCATIE

Vaar mee met de milieuboot en verken de waterloop in je buurt

In het voorjaar 2017 is de milieuboot op de Zeeschelde, de Boven-Schelde en het Kanaal Bossuit-Kortrijk, in het najaar 2017 op de Leie en het Kanaal Roeselare-Leie.

Tijdens een milieuboottocht staan ervaren en beleven centraal en maak je kennis met de verschillende functies van de waterloop, het landschap in de omgeving, de stad aan het water, de bedrijvigheid langsheen de waterweg en het leven op, om en in het water. In het labo onderzoek je de waterkwaliteit. Benedendeks wordt gewerkt rond de thema’s watergebruik, watervervuiling en -zuivering, klimaatverandering én de eigen rol in de watercyclus.
Integraal waterbeheer, biodiversiteit en duurzame ontwikkeling vormen het groter kader. Bekijk onze film.

Zoals altijd organiseren we de tochten tijdens de week voor scholen, in eerste instantie voor de derde graad lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs. Als er voldoende plaats is kan ook de tweede graad lager onderwijs meevaren.
Nieuw is dat de derde graad SO in het kader van de geïntegreerde proef of onderzoekscompetenties nu ook mee aan boord kan.

Tijdens de weekends en op woensdagnamiddagen verwelkomen we milieuraden, gezinnen, vriendengroepen, families.

Zoals altijd: inschrijven via onze website of een telefoontje naar 053 72 94 20!


Volg ons op facebook. Je vindt er reacties, actuele foto’s en nieuws over onze Educatieve Milieuboottochten.

De Educatieve Milieuboottochten worden gesubsidieerd door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.


Oeverlopen van Lokeren tot Kruibeke

Een wijdvertakt wandelnetwerk uitbouwen vanuit de Durmevallei noordwaarts naar het Verdronken Land van Saeftinghe. Dat is het doel van Oeverlopen, een nieuw recreatief project van Toerisme Oost-Vlaanderen. Via acht wandelroutes leer je het Waasland langs de Durme en Schelde én de lokale Sigmaprojecten van nabij kennen.

Meer info

21 december in Aalst: filmvertoning van de documentaire Demain

Op 21 december organiseert Grenzeloze Schelde samen met De Waterkant de vertoning van de documentaire ‘Demain’, een film van Mélanie Laurent en Cyril Dion.
‘Demain’ is één van de meest inspirerende documentaires van 2015. De filmmakers gaan wereldwijd op zoek naar oplossingen voor de ecologische, sociale en economische problemen waar we mee geconfronteerd worden.

Je bent om 19.30u van harte welkom in het centrum De Waterkant, De Gheeststraat 16, 9300 Aalst.
Deelname: € 5
Inschrijven: stuur een mailtje naar

23 februari: NME/EDO-netwerkdag provincie Antwerpen

Tijdens de jaarlijkse NME/EDO-netwerkdag van de provincie Antwerpen – op 23 februari in het PIME - staat netwerken met educatoren, wachters, vrijwilligers, leerkrachten, studenten en geïnteresseerden uit het werkveld steevast op het programma. Daarnaast is er ook een ruim aanbod workshops.

Het thema van de editie 2017 is ‘Het klimaat in vogelvlucht'.

Meer info

Brusselse Waterdagen in maart 2017

Van maandag 20 tot zondag 26 maart 2017 zijn het de Brusselse Waterdagen.

Brussel Leefmilieu wil het blauwe patrimonium van de hoofdstad een week lang in de bloemetjes zetten. Van maandag tot vrijdag krijgen de scholen speciale aandacht en zullen er overal in het gewest wateractiviteiten zijn.

Op zondag 26 maart wordt de week feestelijk afgesloten met activiteiten voor iedereen: geleide wandelingen langs de Brusselse waterlopen, natuuranimaties of waarnemingen langs de waterkant, projectpresentaties, films, conferenties, tentoonstellingen,...

Meer info op de website van Coördinatie Zenne

Rondleiding in een rioolwaterzuiveringsinstallatie

Aquafin geeft tijdens werkdagen rondleidingen in een aantal zuiveringsinstallaties in Vlaanderen. Een bezoek moet je wel minstens 1 maand op voorhand online aanvragen.

Een lijst met de waterzuiveringsinstallaties die je kan bezoeken vind je hier.

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven