Nummer 85 - mei 2017
Terug

NATUUR- & MILIEUEDUCATIE

Verken de waterloop in je buurt met de milieuboot!

In het voorjaar 2017 is de milieuboot nog op de Boven-Schelde en het Kanaal Bossuit-Kortrijk. In het najaar 2017 zijn de Leie en het Kanaal Roeselare-Leie aan de beurt, in het voorjaar 2018 het Kanaal Gent-Terneuzen, het Afleidingskanaal van de Leie, het Kanaal Gent-Brugge-Oostende, het Boudewijnkanaal en de IJzer.

Ervaar en beleef de waterloop in je buurt! Maak kennis met de verschillende functies van de waterloop, het landschap in de omgeving, de stad aan het water, de bedrijvigheid langsheen de waterweg en het leven op, om en in het water. In het labo onderzoek je de waterkwaliteit. Benedendeks werk je rond de thema’s watergebruik, watervervuiling en -zuivering, klimaatverandering én de eigen rol in de watercyclus. Integraal waterbeheer, biodiversiteit en duurzame ontwikkeling vormen het groter kader. Bekijk onze film.

Zoals altijd organiseren we de tochten tijdens de week voor scholen, in eerste instantie voor de derde graad lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs. Als er voldoende plaats is kan ook de tweede graad lager onderwijs meevaren. Nieuw is dat de derde graad SO in het kader van de geïntegreerde proef of onderzoekscompetenties nu ook mee aan boord kan.

Tijdens de weekends en op woensdagnamiddagen verwelkomen we milieuraden, gezinnen, vriendengroepen, families.

Zoals altijd: inschrijven via onze website of een telefoontje naar 053 72 94 20!

Volg ons op facebook. Je vindt er reacties, actuele foto’s en nieuws over onze Educatieve Milieuboottochten.

De Educatieve Milieuboottochten worden gesubsidieerd door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.


Hervorming naar Departement Omgeving

Op 1 april 2017 gingen de departementen Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en Ruimte Vlaanderen (RV) samen. De nieuwe organisatie kreeg de naam Departement Omgeving. Deze hervorming kadert in de uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 en drukt de overtuiging uit dat de integratie van het ruimtelijk en het milieubeleid een sterker beleid en een efficiëntere organisatie oplevert.

Meer over de fusie

(Her)ontdek de Durmevallei: breng een bezoek aan de Sigmaprojecten!

Vanaf nu kan iedereen de veranderende Durmevallei bezoeken. Een groep Sigmagidsen staat klaar om jou en je groep - familie, vrienden, vereniging, school, … - op sleeptouw te nemen voor een wandeling, een fietstocht of een boottocht.

Combineer dit zeker met een bezoek aan de tentoonstelling over de Durmevallei en het Sigmaplan in het Infopunt Durmevallei aan Driegoten (Hamme).

Tip: schrijf je als individu of met een groepje in voor een bezoek om 10u aan het Infopunt en een aansluitende boottocht van 11 tot 12.30u op zondag 18 juni! € 6 voor volwassenen, € 5 voor kinderen tot 11 jaar.

Info en reservatie via
www.grenzelozeschelde.be, 052 34 25 40 of 053 72 94 26

Zie ook / www.sigmadurme.bewww.sigmaplan.be

Wandelonderzoek ‘Klimaat’

Je hoort de laatste tijd veel over klimaat en klimaatverandering, maar hoe zit dat nu eigenlijk? Elke eerste zondag van maart tot oktober (14u - 16.30u) organiseert De Helix een bijzonder wandeltraject. Tijdens de wandeling onderzoek je de omgeving vanuit verschillende perspectieven en ontdek je zo de verbanden tussen de omgeving, een aantal alledaagse dingen en het klimaat.

De wandeltrajecten kaderen in een groter project ‘Open kaart. Regio onder de loep'. Het is een zoektocht naar de verbinding en de betrokkenheid van mensen met een gebied, door mensen die er wonen of er bezoeker zijn. Ervaringen, bekommernissen, ideeën controverses, … over het samenleven van mensen en van mens en natuur in de regio worden in beeld gebracht in de nieuwe expo in De Helix.

Inschrijven?
Via het inschrijvingsformulier.
Vergeet niet aan te duiden op welke open zondag je wilt deelnemen aan het wandelonderzoek.

Opmerkelijke spot doet nadenken over drinkwater

Terwijl in sommige restaurants absurde bedragen worden betaald voor exclusief mineraalwater dat van over de hele wereld wordt ingevoerd, heeft 1 op 10 mensen nog steeds geen drinkwater.

Protos lanceerde een ludiek spotje om aandacht te vragen voor dit probleem.Nieuwe gids voor wateractiviteiten in Brussel

In de gids ‘Water in Brussel’ vind je niet alleen een schat aan informatie over het water en de geschiedenis van het water in Brussel, maar ook een overzicht van educatieve activiteiten die organisaties aanbieden over de thema’s water, waterlopen en natte natuur.

De gids, uitgegeven door Coördinatie Zenne i.s.m. Grenzeloze Schelde, is op vraag verkrijgbaar bij Leefmilieu Brussel (Tel. 02 775 75 75).

Clean Up Days: van 12 tot 14 mei, weg met vuil in de wijk!

De Clean Up Day is een onderdeel van de Europese Week van de Afvalvermindering van 1 maart tot 30 juni 2017, met tal van initiatieven tijdens het weekend van 12 tot 14 mei. De bedoeling is om het thema één weekend lang in de schijnwerpers te zetten in Europa.

Gezamenlijk een bepaalde plaats schoonmaken, geeft de kans om stil te staan bij alle afval dat achteloos wordt achtergelaten. Het doel is iedereen bewust te maken van de noodzaak om minder afval te produceren en weg te gooien. Voorkomen is beter dan genezen!

Registreer je actie op www.letscleanupeurope.eu/!

Vraag je Leiestreek Fietsboekje aan!

In dit digitale routeboekje vind je 10 boeiende fietsroutes in Oost- en West-Vlaanderen die je langs al het moois van de regio brengen. Aan de hand van 80 handige tips ontdek je dat er in de Leiestreek heel wat te beleven valt op, in en rond het water.

Je kan het boekje gratis aanvragen.

Bestel je nieuwe wandelgids Oeverlopen

Ga heerlijk uitwaaien in het Waaslandse groen met ‘Oeverlopen’, een nieuwe wandelgids van Toerisme Oost-Vlaanderen met vijf wandelroutes langs Schelde en Durme. Drie ervan leiden je dwars door de Polders van Kruibeke ingericht als gecontroleerd overstromingsgebied en een prachtig natuurgebied aan de Schelde.

Bestel je wandelgids.

Leestip: ‘Eerste hulp bij klimaatverwarring’ van Pieter Boussemaere

In dit boek geeft de auteur een overzicht van de klimaatomstandigheden in heden, verleden en toekomst, met als rode draad het verhaal achter de ontdekking van het probleem, de controverse errond en de duizelingwekkende belangen waarin het debat verstrikt raakte.

Meer info.

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven