Nummer 86 - september 2017
Terug

NATUUR- & MILIEUEDUCATIE

Met de milieuboot dit najaar op de Leie en het Kanaal Roeselare-Leie!
In het voorjaar staan de waterlopen in het Gentse en West-Vlaanderen op het programma.

In het najaar 2017 is de milieuboot op de Leie en het Kanaal Roeselare-Leie, in het voorjaar 2018 op het Kanaal Gent-Terneuzen, het Afleidingskanaal van de Leie, het Kanaal Gent-Brugge-Oostende, het Boudewijnkanaal en de IJzer.

Ervaar en beleef de waterloop in je buurt! Maak kennis met de verschillende functies van de waterloop, het landschap in de omgeving, de stad aan het water, de bedrijvigheid langsheen de waterweg en het leven op, om en in het water. In het labo onderzoek je de waterkwaliteit. Benedendeks werk je rond de thema's watergebruik, watervervuiling en -zuivering, klimaatverandering én de eigen rol in de watercyclus. Integraal waterbeheer, biodiversiteit en duurzame ontwikkeling vormen het groter kader. Bekijk onze film.

Zoals altijd organiseren we de tochten tijdens de week voor scholen, in eerste instantie voor de derde graad lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs. Als er voldoende plaats is kan ook de tweede graad lager onderwijs meevaren.

Tijdens de weekends en op woensdagnamiddagen verwelkomen we milieuraden, gezinnen, vriendengroepen, families.

Voor geïnteresseerden:
op zaterdagnamiddag 23 september kan je - al dan niet met partner, vrienden familie, … - mee met de milieuboot voor een tocht op de Leie met op- en afstappen in Kortrijk.
op zaterdagnamiddag 7 en zondagvoormiddag 8 oktober ben je in Izegem welkom voor een tocht op het Kanaal Roeselare-Leie!
Zoals altijd: inschrijven via onze website of een telefoontje naar 053 72 94 20!

Volg ons op facebook.
Je vindt er reacties, actuele foto’s en nieuws over onze Educatieve Milieuboottochten.

De Milieuboot organiseert de Educatieve Milieuboottochten met de steun van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.


De MILIEUBOOT voor de 3de graad secundair onderwijs

Leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs kunnen aan boord van de milieuboot onderzoek uitvoeren op de waterloop in hun buurt! Dit in het kader van de Geïntegreerde Proef of Onderzoekscompetentie of een project voor de richting STEM.

Wil je als leerkracht kennis maken met het concept en de onderzoeksmogelijkheden aan boord?

Kom dan naar het infomoment aan boord van de milieuboot op:

  • woensdag 27 september om 13.30u in Kortrijk (Koning Albertpark aan het Leiemonument, stroomafwaarts de Groeningebrug (R36).
  • donderdag 28 september om 16.30u in Roeselare (aan de Trakelweg, nabij de kop van het kanaal).

De milieuboot vaart in het schooljaar 2017-2018 op de Leie, Kanaal Roeselare-Leie, Kanaal Gent-Terneuzen, Brugse Vaart, Kanaal Gent-Brugge-Oostende, Afleidingskanaal van de Leie, Boudewijnkanaal en de IJzer.

Je kan beroep doen op het materiaal aan boord. Een gemotiveerd team milieubootbegeleiders staat je graag bij!

Vooraf inschrijven is nodig en kan via met vermelding van:
naam, telefoonnummer, naam school

8 oktober: fietstocht & bezoek Infopunt Sigmaplan Durmevallei

Op zondag 8 oktober 2017 biedt Grenzeloze Schelde i.s.m. De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos een fietstocht aan langs de Durmemonding tot het veer van Hamme - Tielrode en verder op linkeroever. Na een zicht op het Klein Broek en de Koolputtensite fiets je verder onder leiding van een Sigmagids over de beschermde Mirabrug en en keer je terug naar De Bunt op rechteroever. Tijdens de fietstocht worden de plannen voor Klein Broek, Groot Broek en De Bunt belicht. Onderweg wordt ook stilgestaan bij het watergebonden historisch erfgoed in de Durmestreek.

Groepen kunnen ook op andere data een wandeling, fietstocht of boottocht aanvragen met een bezoek aan de tentoonstelling over de Durmevallei en het Sigmaplan in het Infopunt Durmevallei aan Hamme-Driegoten.

Info en reservatie via
www.grenzelozeschelde.be, 052 34 25 40 of 053 72 94 26

Zie ook www.sigmadurme.bewww.sigmaplan.be

24 september - Chap’eau!
Ontdek de Warmbeek in Hamont-Achel, een rivier vol leven

De inspanningen voor propere rivieren die wij allemaal samen leveren, lonen. 'Chapeau' daarvoor, of 'hoed af' voor al wie zich dagelijks inspant voor proper water! Vooruitgang mag ook gevierd worden, met sport en ontspanning op een plek in Vlaanderen die er bovenuit steekt.

In 2017 staat de Warmbeek in Hamont-Achel in de spotlights. Het is een beek vol leven die bewijst, dat als iedereen zijn steentje bijdraagt, goede waterkwaliteit geen utopie is.

Geniet op 24 september mee van een dagje sport en ontspanning langs de Warmbeek en grijp de kans om mensen uit de sector - studiebureaus, aannemers, gemeenten, provincies, financiers, de Vlaamse Milieumaatschappij en Aquafin - te ontmoeten die allemaal op een verschillende manier aan proper water werken.

www.chap-eau.be

8 - 15 oktober: de Week van het Bos komt er weer aan!

Van 8 tot 15 oktober 2017 zetten alle bossen hun deuren wagenwijd open voor een knallende editie van de Week van het Bos.

En het thema van dit jaar? Onder het motto 'de Natuur beweegt ons allemaal' staan de talloze mogelijkheden om te bewegen in de natuur in de kijker. Waarom zou je in een muffe sportzaal aan je conditie werken als je dat ook vrij en blij in de natuur kan doen? En het thema reikt verder. Want we moeten onze natuur koesteren en respecteren, de kwaliteit verbeteren ... er zuinig op zijn. allemaal samen. Want bewegen in de natuur, dat doet deugd!


9 oktober in Sint-Niklaas: vorming 'Het klimaat laat ons niet koud'

MOS Oost-Vlaanderen en Stad Sint-Niklaas organiseren i.s.m. Waasland Klimaatland op maandag 9 oktober 2017, Het Klimaat laat ons niet koud, een gratis vorming voor leerkrachten en directies van het basis en secundair onderwijs. Deze klimaatdag is uitdrukkelijk georganiseerd voor elke leerkracht (niet alleen de leerkracht biologie of de MOS-trekker van de school dus).

Hoe maak je leerlingen alert voor de gevolgen van de klimaatopwarming voor mens en natuur, hier en elders? Hoe sensibiliseer je hen zonder te doemdenken? Hoe zet je jouw leerlingen aan tot actie om de CO2-uitstoot te reduceren? Dit en nog veel meer kom je te weten op deze klimaatdag. Een vorming vol interactie, met boeiende sprekers en interessante onderwerpen.

Deelname is gratis, inschrijven kan via
www.dekaaihoeve.be/content/mos-vorming-het-klimaat-laat-ons-niet-koud.

Leerkrachten op de koffie genodigd in het Zwin Natuur Park

Leerkrachten basisonderwijs zijn welkom op 25 oktober, leerkrachten secundair onderwijs op woensdag 8 november. Op het programma staan een kennismaking met het Zwin Natuur Park, inclusief een gratis bezoek, een presentatie over de verschillende schoolmodules en een rondleiding in het Natuur Educatief Centrum.

Meer info en inschrijven

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven