Nummer 86 - september 2017
Terug

Overstromingsgebied Vlassenbroek,
meer veiligheid, meer natuur, meer ontspanning …

Vlassenbroek is een pittoresk dorpje aan de Schelde, gelegen tussen Baasrode en het centrum van Dendermonde. De waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV richten er samen met het Agentschap voor Natuur en Bos een overstromingsgebied in.

Het nieuwe overstromingsgebied Vlassenbroek maakt deel uit van het grote Sigmaplan. Met dat project wil de overheid Vlaanderen beschermen tegen het toenemende overstromingsgevaar vanuit de Schelde en haar bijrivieren en creëert ze rivier- en valleinatuur.

Het Vlassenbroeks overstromingsgebied moet de regio Dendermonde voor overstromingen behoeden. Het wordt tegelijk een fraai natuurgebied, heerlijk voor fietsers en wandelaars.

Verloop van de werken
De werken in Vlassenbroek zijn ondertussen al een heel eind opgeschoten.

Er is een compartimentsdijk gebouwd die het gebied in twee deelt en in het noordwesten is er een nieuwe ringdijk. Beide dijken zijn gebouwd met gerecycleerd slib uit de Schelde tussen Melle en Destelbergen.
Momenteel worden ondergrondse gasleidingen verplaatst.

Er komen ook een zuidelijke ringdijk, een hengelcluster met twee nieuwe vijvers en vier sluizen. Uiteindelijk moeten de dijken afgewerkt worden en moet er nog een overloopdijk aangelegd worden.

Voor de bezoeker zal het de moeite lonen. Vanop knuppelpaden, langs verbeterde fiets- en wandelroutes en vanaf panoramapunten op de dijken zullen we volop van de natuur kunnen genieten!

gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij of GGG
Het noorden van Vlassenbroek wordt ingericht als gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij. Er komt daar een gecombineerde in- en uitwateringssluis.

Elke dag zal er via die sluis bij vloed een klein beetje water binnenstromen en bij eb weer wegvloeien. Daardoor zullen op die plek slikken en schorren ontstaan.

Een of twee keer per jaar zal het water bij stormtij over de overloopdijk stromen. Op die momenten verandert het getijdennatuurgebied in een bergingsgebied voor het teveel aan water.

Nog meer afwateren
In het zuidelijk deel van Vlassenbroek komt een uitwateringssluis. Dit deel loopt maar onder bij extreem noodweer als de Schelde over de overloopdijk het gebied binnenstroomt. Dit gebeurt in principe maar een keer om de vijftig jaar. Als het waterpeil in de Schelde zakt, kan het water via de uitwateringssluis terug afvloeien naar de rivier.

Twee kleinere sluizen zullen er in geval van nood voor kunnen zorgen dat overtollig regenwater uit het achterland in het overstromingsgebied kan opgevangen worden.

Van slikken en schorren tot wetland
In het noorden: getijdennatuur
In het noorden van Vlassenbroek zal zoetwatergetijdennatuur ontstaan doordat het gebied met de gecombineerde in- en uitwateringssluis onder invloed van het getij komt. Slikken en schorren zullen er ontwikkelen en op termijn zullen die uitgroeien tot fraaie rietvelden en wilgenvloedbossen.
Dit soort zeldzame getijdennatuur kan je nu al bewonderen in bv. het Lippenbroek en de Polders van Kruibeke. De gebieden trekken enorm veel vogels aan. Dankzij de gecombineerde sluis kunnen vissen bovendien vanuit de Schelde in het overstromingsgebied geraken om er te paaien en volwassen te worden.

In het noordoosten: wilgenvloedbos
In het noordoosten van Vlassenbroek ligt Uiterdijk, een GOG - gecontroleerd overstromingsgebied - uit het oorspronkelijke Sigmaplan. Het gebied wordt ontpolderd zodat het opnieuw onderhevig wordt aan eb en vloed. Ook hier zullen slikken ontstaan die traag evolueren naar wilgenvloedbossen en rietland.

In het zuiden: wetland
In het zuidelijk deel zullen de getijden niet toegelaten worden en komen dus geen slikken en schorren. Daar wordt ruimte gecreëerd voor moerasbossen, afgewisseld met stukken open water en moerasplanten, zgn. wetlands.

Dit overzicht van het overstromingsgebied Vlassenbroek kan je ook vinden in de Nieuwsbrief Vlassenbroek, zomer 2017, een uitgave van Waterwegen en Zeekanaal NV.

Meer info vind je ook op sigmaplan.be/nl/projecten/vlassenbroek.

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven