Nummer 87 - december 2017
Terug

WATER, MILIEU EN NATUUR

Nieuwe publicatie 'De Durme, van Tielt tot Tielrode'

De Durme ontspringt in Tielt en kronkelt vandaar helemaal naar Tielrode, waar ze uitmondt in de Schelde. Het is een rivier met 5 namen: Poekebeek, Kale, Zuidlede, Moervaart en Durme. En met vijf gezichten: een snelstromende beek, een vlakke, soms meanderende waterloop, een verlaten rivier kronkelend door bos en veld, een recreatief gebruikte vaarweg en een getijdenrivier met slik en schor. Een prachtige rivier die niet alleen door een heel gevarieerd landschap stroomt, maar ook een ruim arsenaal aan verhalen met zich mee voert. André Verstraeten, medeoprichter van vzw Durme, schreef er een prachtig boek over.

Je kan het boek bestellen bij vzw Durme. De bestelling is pas geldig na storting van 45 euro (+ eventueel 10 euro verzendingskosten) op rekening BE52 0012 2999 0009 van vzw Durme in Lokeren, met vermelding 'boek Durme' of door contante betaling in het bezoekerscentrum Molsbroek.

Meer info

Ruimte voor Levende Rivieren

Sinds kort is de website LevendeRivieren.nl online.

Op deze website presenteren zes Nederlandse organisaties die actief zijn in het rivierengebied de visie Ruimte voor Levende Rivieren. Samen ijveren ze er voor om meer ruimte te scheppen voor levende en klimaatbestendige rivieren zodat natuur kan floreren en mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

CIW publiceert: Kostbaar water, waarom investeren in gezonde watersystemen loont

Goed waterbeheer kost geld, maar het levert ook veel op. Gestaafd door recent wetenschappelijk onderzoek zet de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeheer (CIW) in deze brochure de vele voordelen van gezonde watersystemen in de verf. Voorbeeldprojecten uit allerlei hoeken tonen hoe vandaag al gewerkt wordt aan een duurzaam waterbeheer.

Zowel de brochure als het wetenschappelijk rapport waarop de brochure gebaseerd is, kan je hier raadplegen.

Otter plant zich weer voort in Vlaanderen

In 2012 werd de otter voor het eerst opnieuw waargenomen in Vlaanderen, nadat hij sinds eind jaren 80 uitgestorven verklaard werd. Onderzoekers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) konden vaststellen dat de soort zich opnieuw voortplant in de vallei van de Schelde. Vooral ons dichte wegennet is een obstakel voor de otter.

Gelezen bij de Nieuwsberichten van Natuurpunt

Per wasbeurt miljoenen microvezels in afvalwater

De Plastic Soup Foundation plaatste op basis van de resultaten van het Europese Mermaids Life+ project een heel interessant artikel over de impact van onze wasbeurten op het milieu.

Naar schatting zouden 35% van alle primaire plastics in de oceanen afkomstig zijn van synthetisch textiel dat machinaal gewassen wordt. Per wasbeurt van 5 kilo komen tussen de 600.000 en 17.700.000 microvezels vrij, wat overeenkomt met 0,43 tot 1,27 gram aan gewicht. Die vezels spoelen mee met het afvalwater en de meeste ervan komen in het oppervlaktewater terecht, omdat waterzuiveringsinstallaties er niet op gebouwd zijn ze tegen te houden. De vezels zijn uiterst klein en het zijn er eindeloos veel. Daardoor komen ze relatief gemakkelijk in de voedselketen terecht.

Een echte oplossing voor het probleem is niet evident, maar het gebruik van vloeibaar wasmiddel in plaats van waspoeders, het gebruik van wasverzachter en een bewuste keuze op vlak van samenstelling van soorten kunststof textiel, kunnen alvast bijdragen tot een verbetering.

Lees meer

Zwarte Beek in Beringen en Lummen kronkelt weer als vanouds

De Zwarte Beek in Limburg is een van de ecologisch meest waardevolle waterlopen in Vlaanderen. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft maar liefst 30 meanders herstelt waardoor de Zwarte Beek opnieuw kronkelt. Ook twee vismigratiepunten zijn opgelost zodat zeldzame beekvissen weer opwaarts kunnen migreren.

Lees meer

De toestand van de Zeeschelde anno 2016. MONEOS - Geïntegreerd datarapport INBO

In het rapport krijg je een toelichting en eerstelijnsanalyse van de geïntegreerde systeemmonitoring van het Schelde‐estuarium - MONEOS (MONitoring Effecten OntwikkelingsSchets 2010) - , uitgevoerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in 2015. INBO monitort de geomorfologie, habitats, flora en fauna in de Zeeschelde en getijgebonden zijrivieren Durme, Netes, Dijle en Zenne.

Lees het rapport

Robuuste natuur kan 37% van klimaatinspanningen voor rekening nemen

Uit nieuw onderzoek blijkt dat de rol die natuur kan spelen in het aanpakken van klimaatverandering sterk onderschat wordt. Zo kunnen natuurgebaseerde oplossingen - zoals beter beheer van bossen en herstellen van waardevolle ecosystemen zoals wetlands en graslanden - meer dan een derde van de klimaatinspanningen op zich nemen.

Ook sectoren zoals landbouw en bosbouw, die in deze problematiek vaak als boosdoener worden gezien, kunnen mits systemische veranderingen zoals een beter bodembeheer, ervoor zorgen dat hun landgebruik meer CO2 opslorpt dan uitstoot.
Het onderzoek geeft wel één belangrijk risico aan: de wereld moet snel handelen wil ze het potentieel van onze natuur inzetten in de strijd tegen klimaatverandering.

Gelezen in Natuurpunt Beleid van 2/11/2017

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven