Nummer 87 - december 2017
Terug

Sigmagebieden beschermen ons tegen overstromingen

De klimaatverandering wacht niet.

Teveel aan water opvangen
Door de klimaatverandering komen stormen en wateroverlast veel frequenter voor. Dan bewijzen overstromingsgebieden hun nut. Ze bufferen tijdelijk het overtollige water dat de rivieren niet de baas kunnen en verlichten zo de druk op de dijken. Voor meer waterveiligheid wordt in Vlaanderen volop werk gemaakt van de Sigmagebieden. Zo heeft het pas afgewerkte overstromingsgebied Zennegat in Battel bij Mechelen water uit de Dijle gebufferd. Het grootste overstromingsgebied van Vlaanderen is dat van Kruibeke. Op sigmaplan.be kan je ze allemaal terugvinden.

Meer ruimte voor water
Het Sigmaplan past in de drietrapsstrategie van ‘vasthouden, bergen en afvoeren’. Het is dus belangrijk dat we bewust omgaan met ons landgebruik. Want niet alleen de klimaatverandering zorgt voor meer wateroverlast. Door de ruimtelijke ordening in Vlaanderen krijgt de neerslag geen kans meer om in de ondergrond te dringen en stroomt het regelrecht af naar grachten, beken, waterlopen en waterwegen.

Natuurlijke buffergebieden zuigen water op
Vroeger dacht men dat overstromingsgevaar gekeerd kon worden door sneller af te voeren. Hoe rechter een waterloop, hoe sneller hij afvoert. Dit klopt, maar zorgt elders voor een teveel aan water. Water afvoeren mag maar de laatste stap in het systeem zijn. We kiezen er beter voor om elk teveel aan regenwater vast te houden in natuurlijke buffergebieden die het water als een spons opzuigen. Het project dat het Sigmaplan in de Demervallei realiseert illustreert de doeltreffendheid van die aanpak. Van Werchter tot Diest laat men er de rivier terug kronkelen door tientallen afgesneden rivierbochten opnieuw aan te sluiten. Resultaat: water wordt trager afgevoerd en het lage grondwaterpeil gaat gelijk naar boven.

Plaats voor water en natuur in de stad
In tal van steden wordt werk gemaakt van groenblauwe netwerken. Natuur en waterlopen worden er verweven in hun centra. Groene, open ruimtes helpen water opslaan en zorgen bovendien ook voor verkoeling in warme periodes.

Overstromingsgebieden langsheen getijdenrivieren
Door de zeespiegelstijging vragen onze getijdenrivieren een specifieke bescherming. Het Sigmaplan houdt bij de aanleg van de Sigmagebieden langsheen de getijdenrivieren rekening met een stijging van 60cm tussen 2000 en 2100.

Meer natuur
Gelijk wil men in de overstromingsgebieden werken met de natuur. Ecosystemen om water gecontroleerd op te vangen zijn stukken voordeliger dan de klassieke methodes zoals kunstmatige waterkeringen en dijken. Op die manier wordt waardevolle biodiversiteit hersteld en kunnen de gebieden voor natuurlijke waterzuivering zorgen.

De inhoud van bovenstaande artikel is geput uit het Dossier Waterveiligheid, dat verscheen in het Sigmagazine, editie 2017, het jaarlijks magazine over het Sigmaplan.

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven