Nummer 88 - mei 2018
Terug

Sigmagebieden aan de Schelde en de Durme krijgen verder vorm


De Vlaamse Waterweg (de beheerder van de bevaarbare waterlopen in Vlaanderen) is sinds de lancering van het geactualiseerd Sigmaplan (2005), samen met het Agentschap Natuur en Bos, gestaag in de weer met het realiseren van overstromingsgebieden in de getijgevoelige Scheldevallei.

Door deze gebieden te ontwikkelen wordt er hard gewerkt aan een duurzame en robuuste Schelde die toegankelijk, natuurlijk en veilig is. Alle belanghebbenden die actief zijn op en rond deze rivier hebben hier baat bij: opvarenden die bedrijven bevoorraden, recreanten die genieten van de nieuwe natuur, vissen die een paaiplaats zoeken of omwonenden die beschermd zijn tegen overstromingen.

Recente realisaties

Paardebroek: Natuurgebied (Wetland en deel van de cluster Kalkense Meersen) van 28 hectare in in Berlare en Wichelen doet dienst als gecontroleerd overstromingsgebied. Gemiddeld loopt het gebied één keer per jaar onder water. Hier werd voor de eerste keer een rietatol, een wirwar van sloten een kreekjes vol visetende vogels, ingericht. Via een slimme vistrap en waterinlaat (niet-tidale aantakking) krijgen vissen de vrije baan tussen de Schelde en het overstromingsgebied. Het water stroomt via de meest oostelijke sluis het gebied binnen en via de vistrap terug naar de Schelde.

Bergenmeersen: Natuurgebied (getijdennatuur en deel van de cluster Kalkense Meersen) van 41 hectare in Wichelen. In dit gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij – het eerste ter wereld! - vind je gevarieerde getijdennatuur met slikken, schorren en wilgenvloedbos. Een innovatieve sluis (het type is wereldwijd uniek) laat een beperkte hoeveelheid Scheldewater Bergenmeersen in- en uitstromen op het ritme van eb en vloed.


Toekomstige realisaties

Vlassenbroek: Het overstromingsgebied Vlassenbroek bestaat uit 2 gebieden, van elkaar gescheiden door een overstroombare compartimenteringsdijk. Het Noordelijke deel beslaat 102 hectare (getijdennatuur). Hier wordt een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij (GOG-GGG) gecreëerd. Het bestaat uit slikken en schorren, waarbij een unieke fauna en flora ontstaat. Het zuidelijke deel beslaat 138 hectare (wetland) en overstroomt pas bij zeer hoge waterstanden zoals bv. als springtij samenvalt met een extreme noordwesterstorm. De grondwaterstand wordt verhoogd, waardoor er een moerasbos ontstaat, afgewisseld met open pleken en waterparijen.

>> Download hier de nieuwsbrief Sigmaplan-zomer 2017

Groot- en Klein Broek: Natuurgebied (getijdennatuur en ontpolderingsgebied) van 64,2 hectare (Groot Broek) in Waasmunster en 32,8 hectare (Klein Broek) in Temse. In Klein Broek en Groot Broek zal er ook ruimte zijn voor recreatie. De gebieden zelf kun je niet meer betreden omdat die voorbestemd zijn om water op te vangen en om zoetwatergetijdennatuur te ontwikkelen. Je kan daarentegen wel de jaagpaden rond de ontpolderingen of het speelbos aan de rand van het Groot Broek verkennen.

>> Download hier de folder 'Wandelen en fietsen langs de Sigmaprojecten in de Durmevallei'
>> Reportage - Werken Sigmaplan zijn halfweg


Een terugblik op evenementen rond de Sigmaplan-realisaties

Opening van de Ringdijk ‘De Bunt’: In Hamme, bij de samenvloeiing van Schelde en Durme, heeft De Vlaamse Waterweg nv de ringdijk rond het toekomstige overstromingsgebied De Bunt afgewerkt. Opvallend is het duurzame karakter van de dijk: in de kern ervan zit maar liefst 200.000 m³ opgebaggerd zand uit de Durme. Op zondag 25 maart 2018 werd de dijk, na het knippen van het lintje, feestelijk ingewandeld door het grote publiek.

>> 'Dijk overstromingsgebied De Bunt ingehuldigd'
>> Reportage - Toekomstig overstromingsgebied De Bunt

Verkenning van nieuwe waardevolle natuur per boot en met de fiets op en langs de Zeeschelde en de Durme samen met Grenzeloze Schelde en Natuurpunt op 3 april 2018.

>> Verslagen en foto's

Bezoek Infopunt Durmevallei
Het Infopunt Durmevallei wordt elke 4de zondag van de maand opengesteld van 14u tot 17u van april tot september. Combineer uw bezoek met een geleide wandeling, fietstocht of boottocht in de Durmevallei. De ideale manier om meer te weten over het Sigmaplan, de projectgebieden in de Durmevallei en te genieten van de prachtige natuur!

(Her)Ontdek de Durmevallei
Groepen kunnen gans het jaar door een wandeling of fietstocht aanvragen.
Voor individuele deelnemers voorzien we op geregelde tijdstippen een open activiteit. Deze activiteiten worden telkens gecombineerd met een geleid bezoek aan het Infopunt Sigmaplan Durmevallei.

>> Praktische info
>> Inschrijven
>> Download de folder '(Her)ontdek de Durmevallei'Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven