Nummer 88 - mei 2018
Terug

NATUUR- & MILIEUEDUCATIE

Varen met de milieuboot, een leerrijke en unieke ervaring!

Nog tot 6 juni 2018 kan je meevaren met de milieuboot op het Kanaal Gent-Brugge-Oostende en de IJzer.

Vanaf nu kan je ook al inschrijven voor onze Educatieve Milieuboottochten in het najaar 2018 en het voorjaar 2019.

De milieuboot verkent dan het Kanaal Leuven-Dijle, de Rupel, het Netekanaal, het Kanaal naar Charleroi, het Zeekanaal Brussel-Zeeschelde en het Albertkanaal. Eén voor één interessante waterwegen met elk hun specifiek verhaal!

Het is een kans om de waterweg in eigen streek op een originele en boeiende manier te ontdekken! Op weekdagen zijn leerlingen van de 3de graad lager onderwijs en de 1ste graad secundair onderwijs welkom. In het weekend en op woensdagnamiddag kunnen milieuraden, gezinnen, vriendengroepen en families inschrijven.

De milieuboot is er ook voor leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs. In het kader van de Geïntegreerde Proef of Onderzoekscompetentie of een project voor de richting STEM kunnen zij aan boord van de milieuboot onderzoek uitvoeren op een waterloop.

Interesse om mee aan boord te springen van de milieuboot?
Je vindt op onze website een overzicht van de tochten, info over het programma en een inschrijvingsformulier.

Raadpleeg ook onze nieuwe scholenfolder.

Volg ons op facebook. Je vindt er reacties, actuele foto’s en nieuws over onze Educatieve Milieuboottochten.

Graag tot op de milieuboot!De Milieuboot organiseert de Educatieve Milieuboottochten met de steun van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Boottocht op het ‘Zennekanaal’, een ecologische corridor in het hart van Brussel

Het 'Zennekanaal' loopt door het hart van Brussel en is belangrijk voor de scheepvaart en de waterbeheersing maar heeft daarnaast zo veel meer te bieden.

Wie deze blauwgroene ecologische ader graag beter leert kennen, kon zaterdag 28 april terecht bij de werkgroep 'Water in de Stad' van Grenzeloze schelde.

>> Foto's

Educatie kan watertekorten de wereld uithelpen

Op het wereldwaterforum in Brazilië werd er dit jaar stevig gedebatteerd: welke beslissingen zijn nodig om wereldwijd een beter waterbeleid te realiseren? 2,1 miljard mensen beschikken nog steeds niet over zuiver drinkwater.
Een oplossing die werd vooruit geschoven is watereducatie!
Meer inzicht in het functioneren van ons watersysteem kan een wereld van verschil betekenen voor heel wat mensen.

>> Education in water is not an expense, it is an investment!

52.626 inschrijvingen voor CurieuzeNeuzen (CitizenScience)

Onze luchtkwaliteit wordt dagelijks gemonitord door de Vlaamse Milieumaatschappij. Zo wordt er bijvoorbeeld continu gemeten hoeveel fijn stof er aanwezig is in de atmosfeer op 41 locaties in Vlaanderen.

Om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de luchtkwaliteit in tuinen, drukke straten, op het platteland en in steden wordt met het CurieuzeNeuzenproject de stikstofdioxide (NO2) gemeten op 20.000 locaties in Vlaanderen. Op de link hieronder is een kaart terug te vinden waarop al deze locaties terug te vinden zijn. Ook De Milieuboot doet mee.
De resultaten van het onderzoek worden in september 2018 verwacht.

>> Overzichtskaart

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven